Zoznam Osobností Mesta Nové Zámky

Zoznam Osobností Mesta Nové Zámky

Zoznam Osobností Mesta Nové Zámky

Zoznam Osobností Mesta Nové Zámky je vlastne množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, O rodákoch , alebo aj tých ktorí v Nových Zámkoch len žili a ktorí sa značnou mierou pričinili o zviditeľnenie Nových Zámkov vo svete. Kliknutím na meno osobnosti s aktívnym odkazom, sa Vám otvorí stránka s obsiahlymi informáciami o konkrétnej osobe. Prajeme Vám príjemné čítanie.

Zoznam Osobností Mesta Nové Zámky

Zoznam Osobností Mesta Nové Zámky

Zoznam Osobností Mesta Nové Zámky – Rodáci mesta

 • Július Bajcsy vedecký pracovník, elektrotechnik
 • Péter Bólya lekár spisovateľ
 • Ľudovít Bencze lesný inžinier, univerzitný profesor
 • Otto Csicsátka sochár
 • Gyula Gózon herec
 • František Helbing  významný grafik, maliar a výtvarník. Grafický autor Rakúsko – Uhorskej 1000 Kronen. Pôsobil ako grafický dizajnér mnohých poštových známok.
 • František Kapisztóry bol Kráľovský radca, známí verejný činiteľ, podnikateľ, obchodník a zakladateľ novozámockej nemocnice
 • Štefan Kaprinai kňaz a historik jezuitský historik, trnavský univerzitný profesor
 • Lajos Kassák Novozámocký rodák, umelec európskeho formátu, čelný predstaviteľ avantgardného umenia, vydavateľ, redaktor, spisovateľ, revolucionár.
 • Lajos Luzsica Novozámocký rodák, lokálpatriot, čestný občan mesta, akademický maliar i spisovateľ.
 • Ignác Ottava očný lekár, autor prác s problematikou očného lekárstva
 • Lucien Aigner fotograf, jeden zo zakladateľov fotožurnalistiky
 • Július Nágel maliar
 • Melánia Olláryová speváčka, bývalá hudobná redaktorka Slovenského rozhlasu
 • István Nagyfalussy básnik
 • Jozef Ozorai spisovateľ, autor románu Kuruc ősök (Kuruckí predkovia), ktorý sa odohráva v okolí Nových Zámkov
 • Juraj Pray opát, kanonik, historik, univerzitný profesor
 • Ján Majzon Slovenský národný buditeľ, zberateľ ľudových piesní. V centre mesta je po ňom pomenované Majzonovo námestie, ktoré zdobí jeho busta.
 • Sasko Kázmér právnik, zakladateľ mestského múzea
 • Miriam Roth  autorka kníh pre deti.
 • Teodor Székházi maliar
 • Štefan Ludvik zakladateľ spolku živnosti
 • Milan Kiripolský PhDr. známy slovenský etnológ, muzeológ, organizátor múzejného života, literárny umelec, publicista
 • Emil Tatárik učiteľ, zakladateľ kúpaliska Štrand
 • Edmund Noszkay profesor, historik
 • Ján Thain Etnograf, maliar, zberateľ a zakladateľ prvého múzea v meste. Pôsobil 36 rokov na novozámockom gymnáziu ako profesor kreslenia
 • Július Vašek herec, rodák z Nových Zámkov
 • Ernest Zmeták Novozámocký rodák, akademický maliar, donátor a zakladateľ Galérie umenia. Patril k najvýznamnejším osobnostiam slovenského výtvarného života.
 • Henrieta Nagyová tenistka
 • Robert Vano uznávaný svetový fotograf, žije v Prahe
 • prof. PhDr.Peter Michalovič, profesor estetiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
 • prof. Juraj Meliš, akademický sochár, profesor na VŠMU v Bratislave
 • Peter Ölvecký slovenský hokejový útočník
 • Otokar Klein, operný spevák
 • Vladimír Balla, spisovateľ
 • Kinga Czuczor Prvá MISS Maďarsko 1990
 • Štefan Ficza novozámocký rodák pôsobiaci v súčasnosti v Budapešti (Maďarsko), je známy maďarský herec sa narodil v Nových Zámkoch

Zoznam Osobností Mesta Nové Zámky – V meste žili

 • Pantaleon Jozef Roskovský (1734 – 1789), františkánsky mních, uhorský barokový skladateľ, v rokoch 1761 – 1765 pôsobil v Nových Zámkoch
 • Wolfgang Vozár (1746 – 1800), františkánsky mních, žiak Roskovského, hudobný skladateľ
 • Jozef Stanislav Albach známy prírodovedec, organista, kazateľ, hudbný skladateľ náboženských piesní, náboženský spisovateľ, botanik a františkán.
 • Anton Bernolák katolícky kňaz, slovenský spisovateľ, jazykovedec od roku 1797 až do svojej smrti (1813) novozámocký dekan, jeho hrob sa nachádza v kaplnke svätej Trojice.
 • Rabbi Ernest Klein, hl.rabín neologickej židovskej náboženskej obce v Nových Zámkoch, jazykovedec, autor etymologického slovníka anglického jazyka. Nositeľ najvyššieho vyznamenania Kanadskej vlády Medal of Merrit. Ovládal 40 jazykov, z nich polovicu slovom i písmom.
 • Juraj Széchényi Ostrihomský arcibiskup vydal 29. 10. 1691 výsadnú listinu, ktorou povýšil Nové Zámky na mesto.
 • Rabbi Samuel Klein, hl. rabín ortodoxnej židovskej náboženskej obce, geograf, profesor Jeruzalemskej univerzity a zakladateľ jej katedry Biblickej geografie.
 • Ján Vojtech Šimko (1796 – 1805) katolícky kňaz, slovenský básnik, novozámocký kaplán
 • Gergely Czuczor benediktínsky mních, maďarský básnik, člen Uhorskej akadémie vied, narodil sa v blízkych Andovciach, jeden rok navštevoval mestskú školu.
 • Štefan Anián Jedlík benediktínsky mních, fyzik, člen Uhorskej akadémie vied, narodil sa v blízkom Zemnom.
 • Karol Bláha známy hoteliér a majiteľ Hotela Bláha, spoluzakladateľ hotelovej školy v Piešťanoch, člen kuratória a zakladateľ známeho Plzeňského dvora v Bratislave
 • Krista Bendová poetička, spisovateľka a prekladateľka – študovala na novozámockom gymnáziu v rokoch 1935 – 1938
 • Mons. Doc., ICLic., PhLic. Vladimír Filo rožňavský biskup – kaplan v Nových Zámkoch v rokoch 1974 – 1976
 • Tomáš Karol Oto Bartal, Opraem. novozámocký kaplán 1962, čestný dekan a administrátor farnosti Nové Zámky, opát rádu Premonštrátov
 • Boris Zala, doc. PhDr. CSc. politik, poslanec za Smer, vnuk Tida Gašpara
 • Vševlad Jozef Gajdoš bol kňazom františkánskej rehole, doktorom filozofie, historikom, knihovníkom, pedagógom…
 • Angelika Holomáňová významná Novozámocká výtvarníčka

Osobnosti Mesta Nové Zámky – Čestní občania mesta a významné osobnosti

 • Győző Bauer akademik, bývalý riaditeľ Csemadoku
 • Ján Šimor  rím.kat. duchovný, biskup, arcibiskup, uhorský knieža-prímas a kardinál
 • prof. MUDr.Viktor Bauer DrSc farmakológ
 • Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, Dr.Sc. Lekár a vedec, odborník na tropickú medicínu, infektológiu a onkológiu. Je zriaďovateľom súkromnej Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Spolu so svojimi tímami má desiatky humanitárnych misií v krajinách tretieho sveta.

 


Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete..