Karol Bláha

Karol Bláha

Karol Bláha sa narodil dňa 26.4.1891 v Hlinsku okres Chrudim (CZ), rodičom Karlovi a Františke, rodenej Dostálovej. V Nových Zámkoch od roku 1927 prevádzkoval hotel, ktorý je dodnes všetkým známi pod menom Hotel Bláha.

Bývalý Hotel Tatra v Nových Zámkoch (ktorý sa nachádza naproti Tyršovej ulici) si mnohí ľudia mýlia s už neexistujúcou budovou Hotela Bláha, ktorý v týchto miestach stál v predvojnovom období.

Hotel Bláha bol dvojposchodový palác s obchodíkmi na prízemí spolu s kúpelmi Bláha odovzdali do používania v roku 1927.

Majitelom areálu hotela a kúpelov bol bratislavský hotelier a predseda Slovenskej hotelovej spolocnosti Karol Bláha. Hotel Bláha bol zničený r. 1945 počas bombardovania Nových Zámkov.

Karol Bláha – Slušnosť a galantnosť

Karol Bláha bol veľmi známi hoteliér ktorý sa svojou odbornosťou, vyhlásenou slušnosťou a galantnosťou zapísal mnohým ľuďom do pamäte. Mimo iné Karol Bláha založil Československú reštauráciu a Plzeňský dvor v Bratislave. Aktívne sa angažoval tiež v TJ Sokol a bol predsedom československého pokrokového mestského bloku.

Bol predsedom slovenskej hotelovej spoločnosti, podporoval Hotelovú akadémiu L. Wintera v Piešťanoch, kde tiež učil. Karol Bláha ovládal okrem svojej rodnej reči niekoľko jazykov: Slovensky, Anglicky, Francúzsky, Nemecky a čiastočne Maďarsky.

Karol Bláha – Životopis

Karol Bláha
Karol Bláha

Karol Bláha sa narodil v priemerných rodinných pomeroch ktoré živil hlavne otec Karel ktorý bol povolaním kolár. Mladý Karol Bláha sa vo veľmi mladom veku stal polo – sirotou keď už v jeho 12 rokoch, v roku 1903 umiera jeho otec Karel.

Nádražná Reštaurácia Nové ZámkyJeho mama Františka umrela o niečo neskôr, v roku 1924. Karol Bláha mal o sedem rokov mladšieho brata Františka ktorý bol kožušníkom v Bratislave. Karol Bláha absolvoval 5 tried ľudovej a 4 resp. 3 triedy mešťianskej školy.

Po vyučení za čašníka (1905-1907) v Nádražnom Hotely v Hlinsku vo veku 16 rokov sa začal živiť ako čašník. Pracoval prevažne v cudzine, v Rakúskom hlavnom meste Viedeň (1908), V Talianskych mestách Merano, Grada a Terst (1909) vo Francúzsku v Paríži a v Anglicku (1911).

Návrat do Európy

Po návrate do Európy sa zamestnáva v medzinárodnej spoločnosti fy.Vaggon-Lid ako čašník v jedálnom vozni, kde pracuje do roku 1914. Pred narukovaním na vojnu ešte pracuje vo Viedni ako hlavný čašník v Hotely Pošta.

Po vypuknutí prvej svetovej vojny r. 1914 sa Karol Bláha stáva rakúskym vojakom, slúžil v 5. oddiely vo Viedni a do konca vojny r.1918 dosiahol hodnosť plukovník. V roku 1919 pracuje Karol Bláha krátko ako hlavný čašník v Hotely Royal v Piešťanoch a znovu sa vracia do Bratislavy kde sa zamestnáva vo vládnej budove ako vedúci menzi.

Novozámocký Hoteliér

Hotel Bláha Nové ZámkyV lete 1919 toho istého roku sa Karol Bláha konečne usadí. Zamestnáva sa u železníc Nové Zámky v podniku Nádražná Reštaurácia, kde už trvale pracuje až do roku 1938. V roku 1921 sa Karol Bláha žení. Zobral si Barboru rodenú Hlouškovou ktorá bola dcérou obchodníka z Rovenska pod Troskami (CZ).

Jeho manželka neprišla do manželského zväzku naprázdno. Od svojich rodičov dostáva veno vo výške 80 000.- KS ktoré neskôr investovala do manželovho podnikania, neskôr pracuje ako účtovníčka v rodinnej sieti Hotelov Bláha.

Karol Bláha sa v roku 1919 osamostatňuje a z ušetreného kapitálu si v Bratislave zriaďuje Plzeňský dvor. Roku 1927 si buduje sieť a otvára Hotel v Nových Zámkoch ktorý nesie jeho meno (priezvisko).

Nové prevádzky v Bratislave

Medzi tým sa Karol Bláha stáva členom Konzorcia Mestskej Reduty v Bratislave  a už v roku 1934 prerába svoj vlastný dom na Štúrovej ul. (na Šafárikovom námestí v Bratislave) na Hotel Bláha (neskôr známy pod menom KRYM). V tom istom čase zriaďuje vo svojom hotely kaviareň a v podzemí otvára Vináreň.

Svoje podnikateľské zámery rozširuje aj v Nových Zámkoch kde sa stáva majiteľom inventáru v staničnej reštaurácii, ďalej majiteľom už spomínaného hotelu a jeho majetok sa rozrastá o vinohrad. V Bratislave Karol Bláha žil od roku 1919 do smrti jeho matky roku 1924 a znovu sa vracia roku 1938 z Nových Zámkov, kde do tej doby žil a pracoval.

Reklama Plzeňský Dvor

Staré hotely mali svoje zabehané kuchyne s výbornými odborníkmi. V hoteli Carlton, kým bol v prevádzke, desaťročia pôsobil majster kuchár Viliam Koprda, v hoteli Devín majster kuchár Poráč a Ištvanec.

Inovácie v hotelierstve

Koprda šíril dobré meno našej kuchyne aj na svetových výstavách v Bruseli a v Montreale. V hoteli Kyjev pôsobil majster kuchár Ružička, ktorý mal úspechy aj v Kanade. Boli tu ďalšie hotely Tatra, Savoy, Koch a Bláha – neskôr premenovaný na Krym.

Pán Karol Bláha privítal už pri vstupe každého hosťa, spísal jeho objednávku jedál a keď boli čašníci preťažení, osobne priniesol hosťovi polievku, čím si ho uctil a uspokojil. Založenie hotelovej školy sa pripravovalo už v prvej polovici 40 – tych rokov, t. j. v období Slovenskej republiky.

Po skončení 2. svetovej vojny sa otázka zriadenia hotelovej školy na Slovensku stala „opäť aktuálnou„. Voľba jej umiestnenia opäť smerovala do Piešťan. Veľmi aktívny bol najmä bratislavský hotelier a predseda Slovenskej hotelovej spoločnosti Karol Bláha. Pomáhal pri zrode školy, bol členom kuratória, finančne prispieval na jej prevádzku a na škole aj externe učil.

Na stránkach Hotelovej Akadémie Ľudovíta Wintera v Pišťanoch sa píše:

„Založenie hotelovej školy sa pripravovalo už v prvej polovici 40 – tych rokov, t. j. v období Slovenskej republiky. Po skončení 2. svetovej vojny sa otázka zriadenia hotelovej školy na Slovensku stala „opäť aktuálnou“. Voľba jej umiestnenia opäť smerovala do Piešťan.

Veľmi aktívny bol najmä bratislavský hotelier a predseda Slovenskej hotelovej spoločnosti Karol Bláha. Pomáhal pri zrode školy, bol členom kuratória, finančne prispieval na jej prevádzku a na škole aj externe učil.“

Karol Bláha, Imrich Sečanský, Juraj Halmay a Štefan Családy – to sú mená členov učiteľského zboru Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera, ktorých na prvom stretnutí Alumni Clubu uviedli do Siene slávy

Podnikanie vzrastá

Karol Bláha bol vo svojom podnikaní naozaj veľmi aktívny. V roku 1938 odhaduje svoj majetok na 2 000 000.- KS v Bratislave, v Nových Zámkoch na vyše 1 000 000.- KS a Záhradu umelcov v hodnote 500 000.-KS. Karol Bláha v tom čase uvádza ako výšku svojho ročného príjmu 100 000.- KS.

Karol Bláha cestuje často do Nových Zámkov, kde má jeho Hotel Bláha v prenájme istý pán maďarskej národnosti František Vanek, ktorý bol toho času riaditeľ živnostenského úverového ústavu.

V Nových Zámkoch sa mimo svoj hotel prezentuje Karol Bláha ako majiteľ „pívoskladu“ zásobovaniu pohonstinstiev pivom, kde má dosť veľké problémy s miestnymi majiteľmi pohonstinstiev kvôli neuhradeným pohľadávkam.

Karol Bláha sa venuje aj politickej činnosti. Bol členom Národno – Socialistickej strany a zároveň bol členom miestneho výboru v Nových Zámkoch.

Perlička… Počas bombardovania Nových Zámkov bol p. Karol Bláha na liečení v Tatranskej Polianke . A jeho najbližšší sa mu báli oznámiť , čo sa stalo s jeho hotelom, aby neskolaboval… Karol Bláha zomrel v roku 1971.

 

Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Karol Bláha

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnych sieťach Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

Pridaj komentár