Ernest Zmeták

Ernest Zmeták

Ernest Zmeták novozámocký rodák

Ernest Zmeták sa narodil dňa 12.1.1919 v Nových Zámkoch a zomrel dňa 13.5.2004 v Bratislave. Ernest Zmeták bol slovenský Akademický maliar, grafik a ilustrátor.

Ernest Zmeták
Ernest Zmeták
* 12.1.1919 Nové Zámky
† 13.5.2004 Bratislava

Patril k najvýznamnejším osobnostiam slovenského výtvarného života. Ernest Zmeták je autorom tympanonu priečelia Primaciálneho paláca v Bratislave. Inšpirovala ho predovšetkým slovenská ľudová kultúra.

Ernest Zmeták vyštudoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti v rokoch 1938-43. Po krátkom pôsobení na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ako asistent Ľudovíta Fullu, v rokoch 1949 – 1952, pracoval celý život ako umelec v slobodnom povolaní.

Ernest Zmeták
Pamätná tabuľa Ernesta Zmetáka na stene galérie umenia v Nových Zámkoch

Svoje tvorivé úsilie realizoval okrem maľby, kresby a grafiky, v monumentálnych prácach do architektúry. Na Slovensku zaviedol techniku mozaiky, ktorú sám vykladal kostol v Rabči 1952 – 53, tympanón Primaciálneho paláca v Bratislave 1957 – 59 a iné….

Navrhol viacero gobelínov, vitráží… Podnikol množstvo štúdijných ciest do zahraničia, najčastejšie do Talianska, ktoré bolo jeho celoživotnou láskou. Bol znalcom a zberateľom starého umenia.

Darovaním svojej zbierky obrazov a užitého umenia štátu, inicioval spolu s manželkou Danicou Zmetákovou založenie Galérie umenia v Nových Zámkoch.

Vystavoval doma od roku 1943 až po rok 2003 i v zahraničí Bulharsko, Francúzsko, Irak, Maďarsko, Poľsko, Taliansko, USA….

Bola mu udelená cena na XXIX. Bienále v Benátkach v roku 1958, titul Zaslúžilého umelca v roku 1968, Pribinov kríž I. Triedy v roku 2004.

 

Ernest Zmeták – Akademický maliar

Ernest Zmeták v roku 1938 z dôvodu nepriaznivej politickej situácie NEnastúpil na pražskú Akadémiu výtvarných umení do ateliéru profesora Williho Nowaka. Neskôr prešiel na Vysokú školu výtvarných umení v Budapešti, kde študoval v oddelení monumentálneho maliarstva u Vilmosa Abu – Nováka, Bélu Kontulyho a Istvána Szönyiho.

Ernest Zmeták: »  ONLINE Galéria

Už od začiatku svojej tvorby Ernest Zmeták jasne formuloval svoj výtvarný program. Absolvoval množstvo študijných ciest do zahraničia, no nikdy nepodľahol otrocky nijakým trendom. Vždy hľadal nové možnosti výtvarnej reči a neustále sa konfrontoval s ostatnými maliarmi.

 

Zdroj: wikipedia.org


Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete..

Pridaj komentár