Angelika Holomáňová výtvarníčka

Angelika Holomáňová výtvarníčka

Angelika Holomáňová Novozámocká výtvarníčka. Mgr. Angelika Holomáňová, rod. Halásová sa narodila sa v roku 1969 v Prešove v rodine výtvarníka Jána Halása a novinárky Květy. Vďaka rodičom získala hlboký vzťah k umeniu už v detstve. Keď mala Angelika Holomáňová 16 rokov, presťahovali sa a maturovala už v Nových Zámkoch na elektrotechnickej priemyslovke.

Angelika Holomáňová výtvarníčka
Angelika Holomáňová Novozámocká výtvarníčka

Potom vyštudovala matematiku-informatiku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a dlhé roky pracovala ako stredoškolský pedagóg. Keďže od svojich sedemnástich rokov prispievala Angelika Holomáňová do miestnych novín, tak v súčasnosti pôsobí aj ako novinárka. Okrem toho, že píše pre novozámocké Naše novinky, venuje sa výtvarnému umeniu.

Od septembra 2012 je žiačkou štúdia pre dospelých na Základnej umeleckej škole v Hurbanove pod vedením Magdalény Serbákovej. Odborne sa jej, samozrejme, venuje aj jej otec Ján Halás. Angelika intenzívne tvorí a tiež vystavuje. Už v roku 2014 mala dve samostatné výstavy a viacero kolektívnych.

Dokonca bol jej obraz aj na výstave v Maďarsku a keďže maľuje len krátko, účasť na zahraničnej putovnej výstave je nesporný úspech. Angelika Holomáňová je vydatá, má jedno dieťa, žije v Nových Zámkoch.

Odkaz na Portfolio Angelika HolomáňováOficiálna Stránka

Angelika Holomáňová výtvarníčka

Angelika Holomáňová predstavuje zrkadlo ako náš každodenný atribút kontroly spokojnosti a duševnej rovnováhy

 

Aj keď všetky možnosti vyjadrenia obrazu a jeho výtvarného riešenia nevyčerpala, vstupuje do vnútorného obrazu identifikácie so vzorom, idolom, ktorý ponúkajú médiá a každý z nás ho pociťuje od detstva až po dospelosť. Táto snaha podobať sa, je tiež odrazom, zrkadlením a predstavuje závažný psychologický moment spolupatričnosti, príslušnosti k istej skupine jedincov unifikovaných spoločnými životnými postojmi, názormi, oblečením a chovaním.

Angelika Holomáňová - Labuť
Angelika Holomáňová – Labuť

Predstavuje individuálne stotožnenie, splynutie, v ktorom každý človek realizuje svoje ciele. Zasahuje aj duševnú polohu jednotlivca, jeho želania, skrášľovanie, kontrolu tela, postoja a dosiahnutie spokojnosti pred vykročením do spoločnosti (Make-up, Neposlušný účes, Nové šaty…).

Z tejto polohy prvotného výtvarného riešenia obrazu, si autorka Angelika Holomáňová uvedomila možnosti formálneho a obsahového posunu do náročnejšieho a nového vyjadrenia, ktoré jej táto technika ponúkala. Po technickom vyjadrení v prvom pláne, ponúka v druhej polohe myšlienku vykreslenia želania, túžby.

Ak autorke prvé zrkadlenie ponúkala samotná grafická technika, v druhom výtvarnom názore vyjadrila vzťahy, súvislosti, identifikáciu obrazu, ktorý posúva výsledný produkt do polohy každodenných stretov s odrazom reálnej skutočnosti (Vízia, Ilúzia). Tretím pohľadom ja zrkadlenie v inom skupenstve, v prírodnom živle.

Vyjadruje schopnosť vody reprodukovať a podriadiť odraz vlastným prírodným zákonom (Smäd, Labuť).“

Angelika Holomáňová je umelcom, ktorí si zaslúží byť vzorom pre všetkých

Hlavne pre tých, ktorí vedia svojim umeleckým prejavom spestriť náš každodenný život . Angelika Holomáňová sa narodila v roku 1969 v Prešove v rodine výtvarníka Jána Halása a novinárky Květy. Vďaka rodičom získala Angelika Holomáňová hlboký vzťah k umeniu už v detstve. Po maturite na SPŠE v Nových Zámkoch vyštudovala matematiku-informatiku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Dlhé roky pôsobila ako stredoškolský pedagóg. Ako dopisovateľke jej vyšlo množstvo článkov v rôznych periodikách.

V súčasnosti pôsobí Angelika Holomáňová v súkromnej sfére. Kresbe a maľbe sa začala aktívne venovať len nedávno. Od septembra 2012 je žiačkou štúdia pre dospelých na Základnej umeleckej škole v Hurbanove pod vedením Magdalény Serbákovej. Odborne sa jej samozrejme, venuje aj jej otec Ján Halás.  Angelika Holomáňová intenzívne tvorí a aj vystavuje, je vydatá, má jedno dieťa, žije v Nových Zámkoch.

Čítaj tiež: >> Galéria

 

[symple_toggle title=“Angelika Holomáňová jej účasť na výstavách a sympóziách“ state=“closed“]

 • November 2014 – Výstava prác z Letnej školy keramiky, Hurbanovo
 • November 2014 – KOMPa Győr, Maďarsko
 • September 2014 – KOMPa Šamorín, Slovensko
 • August 2014 – Letná škola keramiky, Hurbanovo
 • Jún – júl 2014 – samostatná výstava pri príležitosti životného jubilea – Šurany
 • Jún 2014 – KOMPa Dunajská Streda, Slovensko
 • Máj 2014 – KOMPa Nové Zámky, Slovensko
 • Apríl 2014 – ZUŠ Hurbanovo
 • Apríl 2014 – Výtvarné spektrum KOS Nitra
 • Marec 2014 – KOMPa – putovná výstava Mosonmagyarórvár, Maďarsko
 • Február 2014 – Výtvarné spektrum ROS Nové Zámky
 • Január 2014 – samostatná výstava grafiky – Zrkadlenie, DMS Nové Zámky
 • Júl 2013 – Umenie bližšie k vám – Výstava diel zo sympózia počas celoštátnych osláv 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu – Kňazský seminár sv. Gorazda Nitra Jún
 • 2013 – Pohľady do minulosti – sympózium výtvarníkov venované kultúrno-historickému a umeleckému odkazu sv. Cyrila a Metoda – KOS Nitra
 • Jún 2013 – ZUŠ Hurbanovo
 • Apríl 2013 – Výtvarné spektrum KOS Nitra
 • Holomáňovej – KAB Nové Zámky
 • Marec 2013 – jubilejná výstava Jána Halása, ktorej súčasťou bola ukážka z tvorby Angeliky
 • Február 2013 – Výtvarné spektrum ROS Nové Zámky
 • Január 2013 – Hurbanovské spektrum ZUŠ Hurbanovo[/symple_toggle]

Zdroj: holomanova.sk, skolskyservis.teraz.sk, facebook.com, google.com, wikipedia.org


Angelika Holomáňová výtvarníčka

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnej Sieti Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

Pridaj komentár