Ján Majzon

Ján Majzon

Ján Majzon rodák z Nových Zámkov a bojovník za práva novozámockých Slovákov, ktorý patril medzi významné osobnosti katolíckeho duchovného života svojej doby. Ján Majzon sa narodil 9. októbra 1849 v Nových Zámkoch ako prvé z deviatich detí Jána Majzona a Julianny, rodenej Horváthovej.

Dospelého veku sa okrem neho dožili iba traja súrodenci. Po ukončení školskej dochádzky sa mladý Ján Majzon priúčal popri otcovi roľníckemu hospodáreniu (Majzonovci patrili v tom čase medzi stredne majetné rodiny).

V roku 1871 uzavrel manželstvo s Juliannou Antalíkovou a postupne sa im narodilo osem detí. Ján Majzon bol od mladosti silne veriacim katolíkom a aktivizoval sa v miestnej náboženskej obci. Mal kontakty na centrá kultúrneho života v Trnave, Skalici a Holíči. Známé je jeho dielo ktoré vyšlo pod názvom: Spevník Jána Majzona – Spievajme Bohu

Ján Majzon slovenský národný buditeľ

Ján Majzon
Ján Majzon

Silné národné povedomie a pevná viera spôsobili, že sa Ján Majzon postupne stal akýmsi vodcom novozámockých Slovákov v období posledných dvoch desaťročí 19. storočia a prvých dvoch desaťročí 20. storočia.

Neúnavne bojoval za uplatnenie práv slovenských veriacich a za právo používania slovenčiny v náboženskom prejave po tom, čo v roku 1886 farár Ján Fabian zakázal slovenský spev vo farskom kostole.

Pod Majzonovým vedením si slovenskí veriaci vydobyli slovenské bohoslužby v miestnom františkánskom kostole.

Trápne situácie na obradoch

Po úplnom zákaze slovenských bohoslužieb na prelome storočí predniesol Ján Majzon svoje sťažnosti najprv ostrihomskému prímasovi. V roku 1911 dokonca pápežovi Piovi X. List, ktorý mu adresoval, doplnilo podpismi vyše 600 novozámockých Slovákov. Pápež mu prostredníctvom kardinála Merryho odpovedal a požehnal jeho aktivitám.

Obdobie maďarizácie veľmi obmedzilo slovenské obyvateľstvo v jeho národnej sebarealizácii. Maďarizácia však narážala na veľký odpor novozámockých Slovákov, ktorí viedli národný boj v náboženskej oblasti. Vodcom novozámockých Slovákov bol roľník Ján Majzon, ktorému na jeho rodnom dome v Slovenskej ulici odhalili r. 1928 pamätnú tabuľu.

Slováci pri náboženských obradoch volili rôzne metódy boja. Keď napr. v kostole zakázali slovenský spev a farár začal kázať po maďarsky, Slováci kostol demonštratívne opustili. Podobne sa správali aj pri posviacke obilia a oddelene chodievali aj na Šaštínsku púť. Tak isto sa zachovali i na procesii, oddelili sa od ostatných a stojac na boku, muži s klobúkom na hlave, prejavovali svoj odpor.

Úplný zákaz bohoslužieb

V kostole i na pohreboch dochádzalo k trápnym situáciám, keď organista sa snažil spievať po maďarsky, kým veriaci po slovensky. Napokon Slovákov vytláčali i z františkánskeho kostola, ktorý býval ich oporou. Pri „provokácii“ Slovákov 15. X. 1915 františkánsky kostol vyprázdnili a 8 Slovákov odsúdili pre poburovanie na peňažitú pokutu 400 korún.

Na posilnenie slovenskej jednoty vydal J. Majzon roku 1912 v Skalici slovenskú modlitebnú knižku. Slováci v katolíckom krúžku sa snažili hovoriť po slovensky, i keď zlomyseľní ľudia označovali preto tento krúžok za hniezdo panslavizmu.

V roku 1912 Ján Majzon zostavil slovenský náboženský spevník, ktorý v tom istom roku aj vydal a následne distribuoval do slovenských rodín. Ján Majzon zomrel 16. februára 1921. V súčasnosti je na po ňom pomenovanom Majzonovom námestí v Nových Zámkoch postavený pomník Jána Majzona s jeho bustou.

Zdroj: watson.sk, nztv.eu 

Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Ján Majzon

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnych sieťach Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

Pridaj komentár