Wolfgang Vozár

Wolfgang Vozár

Wolfgang Vozár bol františkánsky mních, hudobný skladateľ a žiak hudobného skladateľa, tiež novozámockého mnícha Pantaleona Jozefa Roskovského. Vozár sa narodil v Malackách roku  1746 a zomrel dňa 19. apríla roku pána 1800 v Nových Zámkoch.

Wolfgang Vozár

Do Rehole menších bratov vstúpil v r. 1765. Po absolvovaní teológie pôsobil Wolfgang ako kňaz a organista vo viacerých slovenských kláštoroch (Svätá Katarína, Nové Zámky a i.).

V roku 1774 napísal Vozár dva hudobné zborníky:

  • Flores sanctorum (Kvety svätých) ktorý obsahuje latinské omšové piesne, árie a ofertóriá na rôzne cirkevné sviatky a jedno rekviem
  • Harmonia seraphica choralis (Serafínska zborová harmónia) tento hudobný zborník tvorí súbor zborových omšových piesní, ktorý zahŕňa i antifóniu Stella Coeli (Hviezda neba) a hymnus Tantum ergo.

Z neskoršieho obdobia pochádza zborník ,,Pesnički“. Tento rozsiahly zborník zostavil zo slovenských cirkevných piesní, ktoré sa spievali koncom 19. storočia v Nových Zámkoch. Svojimi hudobnými zborníkmi Vozár významne obohatil klenotnicu chorálovej hudby na Slovensku.

Zdroj: wikipedia.org, google.com, dominikani.sk

Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Wolfgang Vozár – františkánsky mních, žiak Roskovského, hudobný skladateľ

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete..

Pridaj komentár