Vladimír Filo

Vladimír Filo

Vladimír Filo

Vladimír Filo, rožňavský biskup, sa narodil 15. januára 1940 v Gáni. V rokoch 1974-1976 pôsobil Vladimír Filo ako kaplán v meste Nové Zámky. Mons. Doc., ICLic., PhLic. Vladimír Filo bol slovenský rímskokatolícky duchovný, diecézny biskup rožňavskej diecézy.

Vladimír Filo – Životopis

Vladimír Filo

Vladimír Filo študoval na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Za kňaza bol Vladimír Filo vysvätený dňa 25. júla 1962. Pôsobil ako kaplán postupne v Senci, Trnave, Kolárove a Nových Zámkoch.

V roku 1966 bol ustanovený za ceremonára na biskupskom úrade v Trnave. Odtiaľ, v roku 1968, bol vyslaný na štúdiá do Ríma. Od roku 1976 bol správcom farnosti Veľký Cetín. Za pomocného biskupa trnavskej arcidiecézy ho vymenoval pápež Ján Pavol II. dňa 17. marca 1990 a zveril mu titulárne sídlo Thucca v Mauretánii.

Vysvätený na biskupa bol 16. apríla 1990 v Trnave. V rokoch 1990 a 1991 bol rektorom Kňazského seminára Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave a od roku 1990 do 1998 prednášal ako profesor cirkevné právo na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Súčasne od roku 1992 vykonával funkciu súdneho vikára cirkevného súdu. Bol tiež predsedom Slovenskej liturgickej komisie.

Vladimír Filo – Biskup

mons. Vladimír Filo

biskup Vladimir Filo

Svätým Otcom Jánom Pavlom II. bol 17. marca 1990 menovaný za titulárneho biskupa tukkského v Mauretánii a pomocného biskupa trnavského. Na biskupa bol konsekrovaný 16. apríla 1990 v Trnave J. Ex. Mons. Jánom Sokolom.

Rožňavským biskupom koadjútorom bol Vladimír Filo menovaný Svätým Otcom dňa 23. novembra 2002 bol Vladimír Filo menovaný za biskupa koadjútora pre rožňavskú diecézu.

Úrad zaujal 14. januára 2003. Mons. Eduard Kojnok ho 1. marca 2003 menoval za generálneho vikára. Po nástupe do funkcie k jeho hlavným úlohám mala patriť správa ekonomických záležitostí diecézy a dokončenie reštitúcií.

Dňa 27. decembra 2008 pápež Benedikt XVI. prijal rezignáciu biskupa Eduarda Kojnoka a Vladimír Filo sa automaticky stal diecéznym biskupom. Do úradu bol slávnostne inaugurovaný 28. januára 2009.

V júli 2013 požiadal biskup Vladimír Filo saleziánov, aby opustili Rožňavu i celú diecézu. Dôvody odmietol uviesť. Saleziáni tak po 23 rokoch odišli a diecéza zostala jedinou z rímskokatolíckych diecéz na Slovensku, kde nepôsobia.

V utorok 18.8.2015 v neskorých večerných hodinách, emeritný rožňavský biskup Vladimír Filo zomiera vo fakultnej nemocnici v Nitre. Vladimír Filo začiatkom roku 2015 požiadal pápeža Františka po dovŕšení veku 75 rokov o uvoľnenie z funkcie. Emeritný biskup Filo trpel ťažkou formou diabetes. Generálny vikár Ján Mihok pre Aktuality.sk povedal, že Vladimír Filo „všetky svoje utrpenia a bolesti obetoval za rožňavskú diecézu a svojho nástupcu.“ Zároveň poprosil veriacich o modlitby za dušu zomrelého biskupa. Biskupským heslom Mons. Vladimíra Fila boli slová apoštola Pavla: „Mne žiť je Kristus“. Zaopatrený kresťanskými sviatosťami umrel o 22. hodine a 20. minúte.

Vladimír Filo – Pôsobiská

 • Vladimír Filo pri bohoslužbe v Nových Zámkoch
  Vladimír Filo pri bohoslužbe v Nových Zámkoch

  – 1962-1963 kaplán Senec

 • – 1963-1965 základná vojenská služba
 • – 1965-1966 kaplán Trnava, kostol Sv. Mikuláša
 • – 1966-1968 ceremoniár biskupského úradu Trnava
 • – 1970-1974 kaplán Kolárovo
 • – 1974-1976 kaplán Nové Zámky
 • – 1976-1990 správca farnosti Veľký Cetín
 • – 17. marec 1990, je Vladimír Filo vyvolený za titulárneho biskupa Tukkského v Maurentánii.

Biskupská vysviacka: 16. apríla 1990, v katedrále Sv. Jána Krstiteľa v Trnave

 • – 1990-1990 tajomník BKS, Bratislava
 • – 1990-1991 rektor Kňazského seminára Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
 • – 1990-1998 prednášajúci cirkevné právo, RK CMBF UK Bratislava
 • – 1992 súdny vikár Trnava

23.11.2002 menovaný za biskupa koadjútora pre rožňavskú diecézu

27.12.2008 menovaný za diecézneho biskupa rožňavskej diecézy
Zdroj: wikipedia.org, burv.sk

Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Vladimír Filo

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnych sieťach Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

Pridaj komentár