Ján Thain novozámocký etnograf

Ján Thain novozámocký etnograf

Ján Thain patrí k TOP významným osobnostiam mesta Nové Zámky. Ján Thain bol známy ako pedagóg, výtvarník, zberateľ, národopisec, publicista, dokumentátor a propagátor kultúry.

Ján Thain bol významným spoločenským človekom a osobnosťou kultúrneho života v Nových Zámkoch.

Thain bol zakladateľom novozámockého múzea, ktoré dnes nosí jeho meno. Narodil sa dňa 15. septembra 1885 v Nových Zámkoch a svoju životnú cestu ukončil v Nitre dňa 17. novembra roku 1953.

Ján Thain

Základnú školu a gymnázium absolvoval mladý Thain v Nových Zámkoch. Ranú mladosť strávil Thain v obci Semerovo. Tam sa prvýkrát dostáva do kontaktu s výtvarnými prejavmi ľudovej tvorivosti. Neskôr sa jeho rodina presťahovala do Nových Zámkov, kde strávil aj svoje stredoškolské študentské roky.

Ján ThainV štúdiu pokračoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti, kde roku 1911 získal diplom učiteľa kreslenia. Po návrate do Nových Zámkov pôsobil ako profesor kreslenia na miestnom gymnáziu. Tu na prelome rokov 1912 – 1913 otvoril svoju prvú autorskú výstavu. Neskôr už pôsobil na gymnáziu ako riaditeľ.

Realizoval viacero výstav so zámerom priblížiť návštevníkom prvky ľudovej tvorivosti a históriu mesta Nové Zámky.  Jeho výtvarnú pozostalosť spravuje Galéria umenia v Nových Zámkoch. Jeho diela zachytávajú krajinárske motívy, na mnohých stvárnil aj Nové Zámky.

Okrem iného sa venoval aj portrétnej a figurálnej tvorbe v dobovom (secesnom) prevedení. Bol spoluzakladateľom národopisného oddelenia Mestského múzea v Nových Zámkoch. Pôsobil v ňom ako jeho prvý riaditeľ v rokoch 1935-45, v súčasnosti,  od roku 2005 nesie jeho meno – Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch.

Založenie Múzea v Nových Zámkoch
Otvorenie mestského múzea 11. apríla 1936 zľava: radný Bielický, notár Mandelák, radný Procházka, Kazimír Saskó, Ján Thain – profesor na gymnáziu, zástupca mešťanostu Bláha. Béla Szőke, kpt. Ludvík Albrecht, senátor Turchányi, radný Plichta, Mešťanosta Holota, T.G.Masaryk (busta), radný Ölvecký a p. Saskó

Etnograf a lokálpatriot

Múzeum vlastní jeho vlastivednú pozostalosť. Počas svojho života vyvíjal záslužnú etnografickú činnosť, kde sa snažil spracovať hlavne región Nové Zámky. Dotkol sa skoro všetkých dôležitých regionálnych odvetví okrem iného architektúry, ľudového odevu a výšivky.

Odborne publikoval v periodikách Kis Magyar Alföld, Érsekújvár és vidéke, Diáknaptár, Figyelő a iné. Bol členom Nemzeti szalon Budapest. Výtvarného spolku (Kunst-verein) v Bratislave, Spolku slovenských výtvarníkov v Banskej Bystrici. Ďalej pôsobil ako člen v Maďarskej vedeckej a literárnej spoločnosti, predsedom Muzeologickej spoločnosti v Nových Zámkoch.

Pamätná tabuľa - Ján Thain

Dňa 24. novembra 2012 bola na budove múzea slávnostne odhalená jeho pamätná tabuľa.

Pred odhalením pamätnej tabule na budove múzea odzneli slávnostné prejavy M. Práznovszkého, riaditeľky múzea Heleny Gudmonovej. Vyjadril sa aj odborný pracovník múzea – historika Pavla Rusnáka, miestneho historika Alexandra Štrbu.

So spomienkami na starého otca sa s prítomnými podelila Viola Thirring. Tá so svojim synom pricestovala z Budapešti, kde žije a pôsobí ako herečka v budapeštianskom slovenskom divadle.

Ján Thain – Ocenenia:

  • Významný občan mesta Nové Zámky.

Ján Thain – Diela (spoluautor):

  • Kultúrne pamiatky mesta Nové Zámky.
  • Nové Zámky, 1932.

Ján Thain – Obrazy (výber):

  • Ďaleký kraj (1911)
  • Nitrianska nálada (1911)
  • Novozámocká ulica (1918, olej)
  • Úcta k Petőfimu (1922)
  • Unavený kosec (1930, olej)

Zdroj: wikipedia.org, sme.sk, nobilitas.sk
Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Ján Thain novozámocký etnograf

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnych sieťach Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veľké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

Pridaj komentár