Rabbi Ernest Klein

Rabbi Ernest Klein

Rabbi Ernest Klein celým menom Ernest David Klein sa narodil 26. júla 1899 18:00 v Szatmárnémeti (dnešný Satu Mare), Partium-región Rakúska-Uhorska,  Transylvania (v súčasnosti Rumunsko) rodičom Yitzchok (Ignác) a Sarah Rachel (Roza) Klein rodená Friedrich. Otec  Ernest Kleina, Yitzchok (Ignác) bol skvelý človek. Bol rabín židovskej obce Status Quo v jeho meste a autor viac než 20 kníh o rabínskej tématike.

Rabbi Ernest Klein (1899-1983)
Rabbi Ernest Klein (1899-1983)

Otec Yitzchok sa intenzívne venoval vzdelávaniu  syna Ernesta, vrátane výučby jazykov hebrejčiny, aramejčiny, nemecky, latinsky a grécky, čo neskôr nasmerovalo jeho smer ďalších štúdii. Veľkosť Ernesta Kleina ako už bolo spomenuté mu bola doslova predurčená. Už vo veku 9. rokov, bol Klein schopný predniesť celú Knihu žalmov naspamäť.

V mladosti v Maďarsku, Rabbi Ernest Klein trávil voľný čas v prestávkach učením nových jazykov. Vo veku 15 rokov sa Rabbi Ernest Klein pozoruhodne sám naučil anglicky pomocou anglických jazykových učebníc. Rabbi Ernest Klein mal veľký talent na učenie sa jazykov. V rozhovore pre kanadský židovský News (1. augusta 1975), Rabbi Ernest Klein si spomína na cestu z jeho rodiska Satu Mare v Rumunsku, do Rakúska:

“ Bol som trochu nepokojný, pri predstave štúdia v cudzej krajine, aby som nepoznal jej jazyk. „

Rabbi Ernest Klein

Rabbi Ernest Klein bol už od dectva pilným žiakom
Rabbi Ernest Klein bol už od dectva pilným žiakom

Klein sa sám učil nemecky počas niekoľkých dní cesty, a do konca roka bol najlepším žiakom vo svojej triede. Klein študoval na univerzite v Budapešti a na univerzite vo Viedni jazyky, filológiu a presnú filozofiu. Bol mu udelený doktorát filozofie na univerzite vo Viedni v roku 1925. O päťdesiat rokov neskôr, v roku 1975 na slávnostnom stretnutí v Kanade s rakúskym konzulátom.

Rabbi Ernest Klein získal „Zlatý Ph.D“ ako jeho povýšenie na doktorát filozofie v univerzite vo Viedni za jeho obrovský prínos v tvorbe slovníkov a jeho celoživotného diela.

Získal doktorát zo semitských a Románskych jazykov v roku 1925 na univerzite vo Viedni. Ovládal viac ako 40 jazykov dohromady, a polovicu z nich slovom i písmom. Vyslúžil si rešpekt odborníkov v mnohých krajinách.

Dr. Klein pracoval na tretej práci: Slovník lekárskej terminológie, ktorá zahŕňala biografiu 3000 vedcov. Toto dielo nebolo nikdy dokončené. Dr. Rabbi Ernest Klein na ňom pracoval jedenásť hodín denne, šesť dní v týždni, po dobu 20 rokov až do konca svojho života.

Vo februári roku 1975 povedal:

„Ak to nebude zverejnené mnou, tak táto práca nebude nikdy zverejnená.“

Toto proroctvo bolo žiaľ splnené, pretože neexistuje zatiaľ team ľudí, ktorý by ho dokončili a ani žiadny náznak, že by toto veľdielo bolo niekedy zverejnené.

Rabbi Ernest Klein
Novozámocká Ortodoxná Synagóga

Od roku 1931 – 1944 Érsekújvár [Maďarsko], teraz Slovenská republika bol Rabbi Ernest Klein (Rabbi Avraham Shtern) ako hlavný rabín v slovensko-maďarsky hovoriacom Uhorskom meste Nové Zámky kde žil v období 1929 – 1944.  V súčasnosti moderné mesto na západnom Slovensku.

Rabbi Ernest Klein
Neologická zbombardovaná synagoga v Nových Zámkoch v ktorej pôsobil Ernest Klein ako hlavný Novozámocký Rabín

V roku 1944, bol Rabbi Ernest Klein deportovaný s ostatnými novozámockými židmi do koncentračného tábora Aschwitz Birkenau Osvienčim a odtiaľ, do koncentračného tábora Dachau Allach. Po oslobodení americkou armádou v roku 1945, sa vrátil domov a našiel iba ruiny kde kedysi bývala prosperujúca židovská komunita Nových Zámkov.

Tam sa dozvedel, že jeho otec, manželka, jediné dieťa Joseph a dvě ze sestier umreli jako mučeníci v Osvienčime. Z rodiny, sestra pani Paula Horvath (Elizabeth Klein) a jej manžel prežili.

Po svojom návrate sa rozhodol napísať etymologický slovník anglického jazyka, jazyk, ktorý miloval a obdivoval od útleho detstva.

Tento projekt realizuje v Toronte, kde sa usadil spolu s svojou sestrou Elizabeth a jej manželom, a tam, kde jeho priatelia založili kongregácia Beth Yitshak, ktorá bola pomenovaná po jeho Otcovi k blahej pamäti, a vybrali si ho jako svojho rabína.

To bolo predtým, ako všetky jeho sestry, ktoré prostredníctvom svojej nesebeckej lásky a nekonečné obetavosti, s ktorou sa o neho starali, robili všetko pre jeho prospech aby sa mohol venovať a všetok svoj čas k tvorbe a písaniu slovníka.

Po vojne pôsobil ako rabín v Satu Mare. Potom, čo emigroval do Francúzska , bol rabín synagógy v ulici Rue de Montevideo v Paríži (1950-1951) a v roku 1952 emigroval do Kanady, žil sám vo veľkom podkrovnom byte v jeho synagóge v kanadskom Toronte kde zastával funkciu rabína zbor Beth Yitshak až do svojej smrti vo veku 83 rokov dňa 4.februára 1983, bol duchovný vodcom spoločenstva maďarsky hovoriacich prisťahovalcov.

Som to, čo urobili zo mňa moja matka a môj otec

 

Od svojej mladosti sa venoval filológii, so zvláštnym zreteľom na etymológiu. Dôvody navodzujúce písať „Komplexný etymologický slovník anglického jazyka“ možno zhrnúť takto:

Je dobre známe, že v priebehu posledných šesťdesiat rokov filológia dosiahla vysoký stupeň vývoja. Je to tak oveľa viac poľutovaniahodné, že moderná lexikografia zostala ďaleko za úspechmy filológie. Spravidla, aj tie autoritatívne anglické etymologické slovníky by mali mať tiež etymológiu ktorá odráža úroveň ktorú dosiahla filológia asi pol pred sto rokmi. Vo väčšine prípadov etymológia rezignovala.

Vážne vady v slovníkoch spôsobujú stále putovanie z jedného slovníka do druhého a naďalej nútia hľadať správny preklad pre čitateľa s poriadnou húževnatosťou. Zrejme ignoruje pravdy zavedené v oblasti filológie v priebehu neskorších desaťročí.

Angličtina patrí do veľkej rodiny Indo-Európskych jazykov, čo je úplne evidentné, že pri pátraní po nejakom slove k jeho zdroju, musí etymologický slovník vziať do úvahy všetky dôležité aspekty tohto slova ostatných indoeurópskych jazykov. Ak chceme pochopiť históriu anglického slova, musíme porovnať toto slovo s toľkými podobnými slovami ako je to možné.

Niektoré ďalšie funkcie tohto slovníka

Tak jako sú prvky na chémiu, či zvuky sú na hudbu, sú slová jazyka. Avšak, slová nie sú len prvky jazyka, ale aj o histórii ľudí ktorí ním hovoria. Sú dôležité míľniky na ceste vedúcej k majestátnym palácom ľudského poznania.

Jedným zo základných rysov tohto slovníka je, že v protiklade k iným etymologický slovníkom je jeho cieľom nielen poskytnúť históriu slov, ale aj históriu v slovách. Tento slovník je prvý pokus dať histórii ľudskej civilizácie a kultúry v kondenzovanej podobe etymologický údaj slov. Vieme nielen hovoriť, ale myslieť, a dokonca aj snívat v slovách. Jazyk je zrkadlo, v ktorom sa premieta celý duchovný vývoj ľudstva. Preto, pri sledovaní slov a ich pôvodu, musíme sledovať súčasne civilizáciu a kultúru na ich reálnych koreňoch.

Jeho dielňa bola „nádherný bordel“

 

Podľa spravodajcu Globe Toronto & Mail Martina O’Malley,  v článku zverejnenom dňa 24. júla 1975 píše:

„Čo budem vždy pamätať pri spomienke na Dr. Kleina, okrem jeho neutíchajúcej zdvorilosti, bude jeho knižnica a v nej taký nádherný neporiadok, jeho knihy su naukladané v krabiciach výrobkov Arrow Shirt a Simpson, brožúry sa vŕšili na poličkách, obaly Harveyho Hamburgerov sú použité ako záložky v starých arabských knihách, ktoré sú akoby bezcene naskladané na spodnej polici, papiere všetkého druhu sú po celom stole. Nie je to knižnica ktorú by si človek predstavoval u autora tak velkého formátu ako je Dr. Klein. Je velká škoda, že títo ľudia zvyčajne musia najskôr zomrieť, aby ich genialita bola plne docenená.“

Rabin Dr. Ernest Klein je autorom komplexného etymologického slovníku anglického jazyka (1966-1967). Tiež je autorom komplexného etymologického slovníku hebrejského jazyka pre čitateľov angličtiny (1987), a anglický etymologický slovník hebrejčiny, ktorému zasvätil posledných desať rokov svojho života.

Zložil tri klasické etymologický slovníky: etymologický slovník pre medicínu, komplexný etymologický slovník jazyka anglického (Cedel), hebrejský etymologický slovník a komplexný hebrejský jazyk pre čitateľov angličtiny (University of Haifa, CARTA JERUZALEM, publikácie sponzorované nadáciou jeho manželky Beatrice Minden…  Beatrice Minden pokračuje v práci svojho manžela, publikované v roku 1987, štyri roky po smrti Rabin Dr. Ernest Klein.

Zdroj:  wikipedia.org Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Rabbi Ernest Klein

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnej Sieti

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

Pridaj komentár