Otto Csicsátka

Otto Csicsátka

Otto Csicsátka sa narodil v roku 1914 v meste Nové Zámky. Otto Csicsátka bol známy slovenský sochár. V meste Nové Zámky kde sa Otto Csicsátka narodil, zanechal veľké množstvo jeho sochárskych umeleckých prác.

Otto Csicsátka - Matka s dieťaťom
Matka s dieťaťom
Otto Csicsátka - Fontána na Korze
Fontána na Korze

Otto Csicsátka pracoval ako sochár, figuralista, portrétista, monumentalista, je autorom mnohých sakrálnych plastík. V Nových Zámkoch realizoval Otto Csicsátka mnohé diela na viacerých miestach.

Otto Csicsátka je autorom asi najznámejšej plastiky v meste, „Matka s dieťaťom“ ktorá sa nachádza na tzv. Dome Mieru na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch.

Ďalej dvoch úvodných plastík na vstupnom portále budovy novozámockého Mestského úradu. Jeho dielom sú i dve ženské postavy v kinosále Domu kultúry Kovak v Nových Zámkoch.

Vytvoril fontánu pred Domom služieb i súsošie rodiny pred železničnou stanicou v Nových Zámkoch. Otto Csicsátka zomrel v roku 1993 v Bratislave.

Otto Csicsátka – sochár

Arany János, Budapest - autor Otto Csicsátka
Arany János

Dielo, nachádzajúce sa na fasáde nájomného domu v Budapešti, bolo vytvorené na základe plánov Antala Halásza. Sochu celej postavy básnika Jánosa Aranya vytvoril sochár Otto Csicsátka.

Ako sa dostal János Arany na ulicu Simona Hollósy? Prechádzajúc sa po ceste Böszörményiho na fasádach domov 19/A a 19/c sa objavujú na plastikách výňatky z diela Jánosa Aranya, Toldi. Na jednej z nich, je vidieť Miklósa Toldiho so svojou láskou Piroskou Rozgonyi, na druhej práve bojuje s vlkmi.

Možno mnohých napadlo, že prečo boli práve na týchto miestach umiestnené tieto diela. Navyše, na protiľahlej strane na stene domu v ulici Simona Hollósy na čísle 12 vidieť veľkú plastiku celého tela Jánosa Aranya.

Portrétista

Plastiky na ulici Böszörményi, Budapešť - autor: Otto Csicsátka
Plastiky na ulici Böszörményi, Budapešť

V historických prameňoch, nieto žiadnych stôp po tom, že by sa slávny básnik bol zdržoval v XII. okrsku, nejaké vedomie predsa len muselo zapríčiniť, že vykonali toto polohovanie.

Na vyriešení záhady bol nápomocný spisovateľ Viktor Szombathy, ktorý dlhšiu dobu žil na Vysočine na mieste maďarských jakobínov po celé desaťročia. V jednom z jeho spisov „János Arany – spomienky“ narazíte na vysvetlenie.

Szombathy Victor v sedemdesiatych rokoch stretol starú pani – Csernay László, ktorá v roku 1930 ako jedna z prvých obyvateľov sa nasťahovala do domu na Hollós Simon ulici (toho času Géza Bernáth) pod číslom 12. Gejza Bernáth žil v rokoch 1845-1932, bol viceprezidentom Kráľovskej Kúrie a štátnym tajomníkom.

Monumentalista

Hollós Simon 1857-1919 bol slávny impresionistický maliar, zakladateľ maliarskej školy v Nagybánya. Tvár mesta sa od tridsiatych rokov nezmenila. V tienistom parku rozširujúcom sa do námestia, kde vybudovali detské ihrisko. Malé námestie lemujú dvoj až trojposchodové rodinné a nájomné domy.

Spisovateľ poznal túto pani z niekoľkých zdrojov. Antal Halász návrhár-architekt a spoločnosť Németh a merači tu spoločne postavili nejeden rad rodinných domov, ale aj niekoľko veľkých nájomných domov na ceste Böszörményi. Takisto sa spája s ich menami dom s číslom 12 na ulici Hollósy Simona, ktorý stál za chrbtom skôr postavených domov na ceste Böszörményi.

Stavitelia dostali taký milý nápad, že budovy by mali nazvať spoločnými menami básnikov. Tak sa zrodil rad domov Jánosa Aranya. Pomenovanie teda bolo nápadité, budovy na ceste Böszörményi teda dostali prevzaté scény z Toldiho, a na stenu domu na ulici Simona Hollósa plastiku Jánosa Aranya. Našťastie všetky ozdoby šťastlivo prežili druhú svetovú vojnu.

Novozámocký rodák

Ak sa teda tade prechádzame, oplatí sa trochu zastaviť a skúmať, lebo vysoko, niekde medzi korunami stromov schované, sa nachádzajú umelecké diela ktoré vytvoril náš novozámocký rodák Otto Csicsátka. Ďalšia zaujímavá vec je, že ostatné budovy na ulici Simona Hollósi chceli tiež podobne pomenovať. Podľa plánov boli na rade domy na severo-západe, a tie by boli dostali meno po Miklósovi Zrínyim, keby im tieto plány nebola prekazila svetová vojna.

Zdroj: wikipedia.org, szoborkereso.hu

Preklad: Mária Mojzešová Braunová 

Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Otto Csicsátka

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnych sieťach Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

Pridaj komentár