Profesor Rabín Samuel Klein

Profesor Rabín Samuel Klein

Profesor Rabín Samuel Klein sa narodil 17. novembra a zomrel 21. apríla 1940. V Nových Zámkoch pôsobil ako hl. rabín ortodoxnej židovskej náboženskej obce. Bol skvelý historik a učenec, geograf, profesor Jeruzalemskej univerzity a zakladateľ katedry Biblickej geografie.

Samuel Klein – Život a práca

Profesor Rabín Samuel Klein
Profesor Rabín Samuel Klein

Profesor Rabín Samuel Klein sa narodil dňa 17. novembra 1886 v Szilas-Balhas, v západnom Uhorsku. Jeho otec, ktorý bol rabínom židovského spoločenstva toho mesta, učil chlapca prvé kroky aby sa dobre vyznal v Hebrejskej Biblii.

Otec sa aj naďalej o jeho vedomosti zaujímal a poctivo dohliadal na vzdelanie svojho syna aj v neskorších rokoch. Mladý Samuel Klein sa stal prvým žiakom miestnej židovskej základnej školy (1893-1897).

Neskôr, v roku 1905, vyštudoval štátne Gymnázium v Budapešti, kde získal attendediat a rovnakom čase sa venoval štúdiu židovskej Tóry, ktorú ho vyučoval známy židovský bádateľ prof W. Bacher.

V rokoch 1906 – 1909 študoval Samuel Klein históriu judaismu na vysokej škole Freidrich Wilhelm Universiteit v Berlíne.

V roku l909 získal Stupeň Ph. D. na univerzite v Heidelbergu za prácu s názvom: Beitréige zur Geschichte und Geogmphie Galiléias, ktora sa stala jeho prvým dôležitým príspevkom k vede o Historickej Topografii Svätej zeme.

Na jeseň toho istého roku dostal investitúru ako rabín na Vysokej škole v Berlíne spolu s tromi rabínmi v Uhorsku (bolo to zvykom u Uhorských Židiov). V tom istom roku bol menovaný za Rabbi na Dolnja Tugla v Bosne, ktorej bol správcom po dobu troch rokov. V 1913 sa oženil s dcérou rabína Yehiel Hershkowitz z Budapešťi.

Hlavný novozámocký Rabín

V tom istom roku bol menovaný ako hl. rabín ortodoxnej židovskej náboženskej obce v Nových Zámkoch. Po vypuknutí prvej svetovej vojny 1914 -1918 narukoval a slúžil Samuel Klein ako vojenský rabín v Rakúsko Uhorskej armáde, bez toho, aby stratil svoju funkciu v Nových Zámkoch. 

So súhlasom vojenských orgánov, sa bol schopný venovať dva mesiace každý rok záujmom svojej komunity. Po vojne, keď sa Nové Zámky stali súčasťou prvého Československa, pokračoval v starostlivosti o duchovné potreby svojej židovskej komunity.

Bolo to počas prvých rokov svojej kariéry. Samuel Klein nezaspal na vavrínoch a už v tomto období napísal svoje početné dôležité príspevky k Palestinology. Stanovil tak základy tohto odvetvia historickej topografie, ktorú vytvoril ako nezávislú disciplínu.

Vytvoril tak štúdie z  post-biblických Židovských zdrojov o topografických údajoch ktoré boli rozhádzané v obrovskej literatúre o Jeruzaleme a Babylonii.

V roku 1908 publikoval svoj prvý článok: Der hebräische Name der Battof-Ebene, in ZDPV. Jednalo sa o prvé označenie z radu rozsahleho výskumu ktorý navrhol. Jeho tézy boli velké a hlavne sa stali dôležitím prínosom.

Významný Linguista

Rovnako ako už predtým nie raz ukázal, Samuel Klein vedecky použil svoje zmýšľanie tak, aby sa raz z jeho štúdií post-biblických zdrojov a  aplikácie z doteraz neodhalených dokumentov vysledovať Siedlungsgeschichte post exilického obdobia. Tu sa Samuel Klein stal z historického topografa historikom.

Jeho spôsob vystupovania je úzko spätý vo dvoch osobách, v ktorých prejavuje svoje duplikované Ja. Prvou osobou ktorou sa prezentuje, bolo hlavne v priebehu prvých rokov svojho bádania v mnohých článkoch a monografiách, a tou druhou osobnosťou bola jeho vedecká kariéra.

Vo vlastníctve R. Judy

  • Ha-Nasi: JQR 1912; 
  • Das Ostjordanland in den halachischen Midraschim, Festschrift D. Hoffman, 1914;
  • Zur Geographie Palästinas in der Zeit der Mischna, MGWJ 1917;
  • Jüdisch-palästinisches Corpus Inscriptionum, 1920;
  • Neue Beiträge zur Geschichte Galiläas, 1923;
  • Galiläam von der Makkbäerzeit bis 67, 1927;
  • Das tannaitische Grenzverzeichnis Palästinas, HUCA V, 1928;
  • Narbatta und die jüdischen Siedlungen Westlich von Samária, MGWJ 1930;

a veľký počet článkov a monografií napísané v hebrejčine.

V roku 1924 bol menovaný prvým profesorom v novootvorenom „Inštitúte židovských štúdií“. Inštitút bol vytvorený v časti Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme. Oficiálne bol inaugurovaný v apríli roku 1925. V roku 1924-1925 prednášal na záver akademického zasadnutia o Jerusaleme, obracajúc sa na svoju komunitu v Nových Zámkoch.

Po nasledujúcom zasadnutí, sa vrátil do Jeruzalema. V roku 1926 po smrti rodičov sparavil za sebou červenú čiaru a definitívne ukončil väzby, ktoré ho viazali k Československu.

Opustil svoju minulosť po získaní miesta na univerzite v Jeruzaleme v rokoch 1927 – 1928. Zariadil si všetky veci tak, aby jeho posledné opatrenia pre opustenie Jeho rabínska pôsobiska v Nových Zámkoch he nemuseli vracať späť. Na jar v roku 1929 sa usadil v Jeruzaleme, kde strávil zvyšok svojho života.

Samuel Klein jazykovedec

Židovská Ortodoxná Synagóga - Nové Zámky
Židovská Ortodoxná Synagóga – Nové Zámky

Jeho zápas s antickou literatúrou, zo zdrojov a dokumentov, čo neboli vždy jednoznačné a spoľahlivé ako aj informácie ktoré boli len ústne prenášané, boli často chybné verzie napríklad v hláskovaní, ale Samuel Klein pracoval aj v iných oblastiach výskumu.

Samuel Klein aj keď nemusel veľmi tvrdo pracoval. Úlohy na ktorých pracoval boli preňho prvoradé. Všetko išlo stranou aby sa úplne mohol venovať vedeckému využitiu materiálov, ktorý je v týchto dokumentoch.

Bol to pre Kleina ťažký boj vybádať z dokumentov správne otázky ktoré si má klásť aby našiel správne odpovede, vo výťažkoch z príslušných topografických a historických údajov obsiahnuté v nich.

Tiež existuje rad článkov a poznámok z dlhého obdobia rokov ktoré jasne ukazujú, že tento spôsb vyhľadávania nebol náhodný.

Ale bol zásadne spätý s organickou súčasťou jeho práce. Prvý článok z tejto série bola Hebrdische Ortrsnamen bei Josephus, LMGJ 1915.

Topo a Anthroponymy

Zaoberal sa aj o rôzne články s Onomasticon, a neskôr i s rôznymi Židovsko – kresťanskými zdrojmi, ako je napríklad Vitae Prophetorum (Sefer ~ Klausner, 1937), Itinerarium Burdigalense (Zion VI, 1934). Neskôr z prác rabína Menahem of Hebron (BJPES VI, 1938). Samuel Klein sa ukázal aj ako majster kombinácií, adept porovnávania topo a anthroponymov.

Bol to on, kto bol spojený ‚LYQM N’R YKN (Elijakim, sprievodca z Joiachirn) zo zhromaždených dojmov Jar-handles na VII-VI cent. B.C. s Jokim, a muži z oblasti Chozeba … hrnčiari … Za toto dielo kráľ štedro odmenil jeho prácu. (I. Chron. XX IV, 22 -23).

Bol to on, kto pripojil obskurné Ionios Sephorenos na náhrobku z Rímskych katakomb v Monteverde a s rovnako tajomným Bar-Yohanis je v Midrashic príbeh Esther-Rabba. Tieto identifikácie sa však môžu byť zdať samoľúbe, no nikdy neboli cieľom Samuela Kleina hovoriť a písať sám o sebe.

Klein len slúžil ako odrazový mostík pri tvorbe zaujímavých záverov o hospodárskych alebo kultúrnych dejinách doby či miest ktorých sa tieto historické a topografické údaje týkali. Zaujímal sa o presné dejiny priemyslu v posledných dňoch Judejského kráľovstva.

Rovnako sa zaujímal aj o plamienok svetla v Rímskej židovskej komunite na začiatku storočia kresťanskej éry, dôležitého papierenského priemyslu, ktorý sa rozrastal do konca alebo okolo VIII. storočia nášho letopočtu.

Vrcholný výskum

A konečne, všetky tieto prípravné štúdie boli starostlivo kumulované suroviny ktoré zadefinovali finálny tvar vrcholného výskumu: Tóledót Hayyisuv Hayhudi be-Eres Ystraél (História židovského osídlenia Palestíny v V.-XIX. storočia nášho letopočtu).

Tóledót Haqirat „Eres-Yisrtraél bas-Sifrut Haivrit we-Hakklalalit (History of Palestine Exploration in Hebrew and Universal literature); Sefer Hayyisuv (Kniha Settlement). Osud mu nedovolil dokončiť prácu, ktorá bola Kleinovým jediným účelom života.

Z radu objemov dát v ktorých plánoval zhrnúť svoje výskumy na palestínskej historickej topografii a Siedlungsgeschichte z post-exilického obdobia, vydal iba prvý zväzok: Eres Yhudah (Judea); v rukopise zanechal aj druhý zväzok: „Eres Haggalil (Galilee).

Samaria Transjordan a Decapolis neboli dokončené. Jeho výskum ho spojil do úzkych väzieb s Židovsko – Palestinským prieskumom spoločnosti takmer od prvých dní jeho pobytu v Palestíne.

Vedúca osobnosť

Čoskoro sa stal vedúcou osobnosťou v radách spoločnosti. Samuel Klein bol jej prezidentom posledných osem rokov a členom redakčnej rady Bulletinu a knižnice Palestinologie. Samuel Klein sa aktívne zúčastnil nie len vo vedeckej práci spoločnosti, ale strávili veľa svojho času venovaním sa jeho administratívnych a finančných potrieb. 

Tento popis je možné uzavrieť ako popis ktorý vzdáva hold nielen pre učenca Kleina, ale aj muža Kleina. Jeho skromnosť, jeho nezlyhávajúca zdvorilosť, pôvabné správanie, s ktorými si dokázal získať každého osobný záujem si úprimne vážili jeho spolupracovníci ale aj študenti.

Jeho nikdy neutíchajúca pripravenosť pomôcť slovom alebo činom boli zdrojom trvalého potešenia pre všetkých jeho priateľov, spolupracovníkov a študentov, ktorí boli s ním privilegovaný pracovať, alebo pod jeho vedením v rôznych vedeckých alebo sociálnych projektoch spolupúracovať.

Samuel Klein zomrel po krátkej chorobe v Jeruzaleme dna 22. apríla 1940. Profesor Samuel Klein zastával funkciu predsedu Historickej Topografie Palestíny na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme. Samuel Klein zomrel, ale jeho duch večne živý medzi nami na veky!

Zdroj: preklad: Dominik Horvath z BJPES VII, 3-4 „The late Professor Rabbi Samuel Klein“ od autora S.Yeivin z roku 1940

Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Profesor Rabín Samuel Klein

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnej Sieti

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

Pridaj komentár