Emil Tatárik

Emil Tatárik

Emil Tatárik

Emil Tatárik je jednou z najznámejších osobností v Nových Zámkoch, no málokto vie, že bol aj aktívnym šachistom. Narodil sa 16. februára 1887 v Ondrochove. Ako malé dieťa osirel, vyrastal v sirotinci v Budapešti. Vyštudoval učiteľský ústav v Ostrihome (Esztergomi Érseki Római Katolikus Tanítóképző-intézet), kde končil v roku 1906.

Emil Tatárik (1887-1957)
Emil Tatárik (1887-1957)

Do Nových Zámkov prišiel až po Prvej svetovej vojne, kde najprv pracoval v bratovej dielni ako medirytec. Skoro však získal miesto učiteľa v neďalekých Tvrdošovciach a od roku 1925 až do dôchodku učil v Nových Zámkoch. V roku 1938 založil Emil Tatárik prírodné kúpalisko – štrand, ktorý dnes nesie jeho meno.

Šach sa zrejme naučil hrať v Maďarsku, pretože už v roku 1920, krátko po svojom príchode do Nových Zámkov, zvíťazil na šachovom turnaji Novozámockej športovej jednoty (ÉSE – Érsekújvári Sport Egylet). Odvtedy patril medzi najsilnejších novozámockých šachistov.

Bol členom Spolku československých šachistov v Nových Zámkoch, ktorý vznikol v roku 1921. Tento spolok pravidelne organizoval svoje klubové turnaje, medzimestské zápasy, simultánky a prednášky. Emil Tatárik sa týchto šachových akcií aktívne zúčastňoval. Niekoľkokrát vybojoval popredné umiestenie v preboroch klubu a mesta.

Emil Tatárik

Emil Tatárik
Emil Tatárik (vpravo) na novozámockom štrande
niekedy okolo roku 1950. Prizerá sa Alexander Handl.

Najcennejším bolo celkové víťazstvo v prebore Nových Zámkov 1929, kde hrali prvýkrát všetci významnejší šachisti mesta. Vážnosti turnaja pridalo, že sa hralo so šachovými hodinami a podľa pravidiel ÚJČŠ (Ústredná jednota československých šachistov).

Ako sa dozvedáme z týždenníka Slovenský juh, Emil Tatárik ako jediný z účastníkov neprehral ani jednu partiu. „Svojou ľahkou a peknou hrou dosiahol 9 bodov z 10 možných. Je to veľmi skúsený hráč, ovládajúci hociktorú situáciu. Zvlášť skvelá je jeho hra stredná a jeho koncovky.“

A takto ho charakterizoval činorodý predseda spolku Dr. Árpád Frank (?-?) v týždenníku Érsekújvár és Vidéke: „Tatárik Emil získal titul Najlsilnejší šachista Nových Zámkov zaslúžene. Je to rutinovaný hráč, s ostrým, mimoriadne ofenzívnym štýlom a s pevnými nervami, ktorý ani v najťažších pozíciách nikdy nevzdáva nielen svoju bezpečnosť, ale ani nádej na víťazstvo. Tento nekonečný optimizmus je popri bohatých teoretických vedomostiach jeho silnou stránkou.“

Dodajme, že v prebore za sebou zanechal skúsených šachistov v poradí: 2. Arnošt Glaser, 3. Václav Kozler (majúci bohatú turnajovú prax z Bratislavy), 4. Dr. Árpád Frank. Pravda, Emil Tatárik nie vždy dosiahol taký oslnivý výsledok. Občas sa mu nedarilo pre jeho hravý, ba až ľahostajný prístup k partiám. Na inom mieste Dr. Árpád Frank píše: „Tatárik pekne kombinuje, hrá nápadito, ale často hazarduje alebo preceňuje vlastný útok a všetko ostatné zanedbáva.“

Emil Tatárik
Emil Tatárik (sedí štvrtý zľava)
na Novozámockom šachovom turnaji 1953.

Emil Tatárik sa šachových turnajov mimo Nových Zámkov pre svoju všestrannú zaneprázdnenosť nezúčastňoval. Rovnako ani turnajov ďalšieho novozámockého klubu ČSŠK Duras (Československý šachový klub Duras) založeného v roku 1932.

Po roku 1938, kedy oba novozámocké šachové kluby z dôvodu politických zmien zanikli a šachový život v meste upadol, Emil Tatárik venoval svoje tvorivé úsilie budovaniu prírodného kúpaliska – štrandu. Ale ani vtedy na šach nezabudol, na štrande sa aj jeho zásluhou často hrávalo.

Keď sa po vojne v roku 1946 šachový život obnovil v Závodnom klube ROH železničiarov, Emil Tatárik sa stal jeho členom a patril medzi kmeňových hráčov a organizátorov. V roku 1953 sa zúčastnil na tú dobu silne obsadeného Novozámockého šachového turnaja, kde hrali šachisti aj z ďalších miest celého Slovenska. Pravda, vtedy mal už svoj šachový zenit dávno za sebou a odzrkadlilo sa to aj na výsledku.

Ako jeden z najsilnejších novozámockých šachistov patril Emil Tatárik medzi stabilných hráčov družstva v medzimestských zápasoch. Výborne sa mu darilo v simultánkach so svetoznámymi veľmajstrami, ktoré boli v tom období v Nových Zámkoch časté. Dokonca zvíťazil aj nad majstrom sveta Alexandrom Alechinom (1892-1946). Tieto výsledky dokazujú naozaj vysokú šachovú úroveň Emila Tatárika.

Výsledky Emila Tatárika v simultánkach (1 – výhra, x – remíza):

  • 1926 x veľmajster Richard Réti
  • 1927 1 veľmajster Aron Nimcovič
  • 1928 1 majster Sándor Takács (hral naslepo)
  • 1931 x majster Leo Zobel
  • 1932 1 majster Leo Zobel
  • 1933 x majster Baldur Hönlinger
  • 1933 1 veľmajster Alexander Alechin, majster sveta v rokoch 1927-1935 a 1937-1946
  • 1935 x majster Baldur Hönlinger
  • 1947 x majster Ľudovít Potúček

Emil Tatárik bol jedným z tých, ktorí medzi svetovými vojnami organizovali šachový život v Nových Zámkoch. Už v roku 1926 ho zvolili do vedenia šachového spolku, kde až do jeho zániku robil pokladníka. Často býval členom jury (rozhodcovskej komisie) klubových turnajov. Staral sa o šachový rast členov klubu, prednášal o šachových otvoreniach, predvádzal partie medzinárodných turnajov.

Ako preborník klubu hrával proti ostatným členom simultánky. Všemožne sa zasadzoval za rozvoj šachu v Nových Zámkoch, ako učiteľ chápal blahodarnosť šachu na vývoj mládeže. Viedol turnaje v katolíckom krúžku, ktoré v roku 1932 inicioval učiteľ Dr. Ödön Noszkay (1881-1948). Príjemná a úprimná povaha Emila Tatárika získavala srdcia všetkých priaznivcov šachu.

Emil Tatárik bol veľmi obľúbeným učiteľom. Žiaci v ňom spoznali nielen učiteľa, ale aj vychovávateľa a skutočného kamaráta detí. Ich fyzické a duševné schopnosti oddane rozvíjal aj ako skautský veliteľ. Jeden z jeho žiakov umelecký maliar Lajos Luzsica (1920-2005) vo svojej autobiografickej knihe píše: „U učiteľa tretej triedy uja Emila Tatárika sa začal zlatý život. Jeho hodiny boli zážitkom, zdalo sa nám, akoby sme sa po celý čas iba hrali. … Žil iba pre deti. … Robil všetko – organizoval, vytváral – tento všestranne vnímavý učiteľ.“

Emil Tatárik
Emil Tatárik s mladými skautami.

Láska k mládeži ho priviedla k myšlienke založiť na brehu rieky Nitra prírodné kúpalisko. Obetavou prácou premenil prírodu medzi dvomi ramenami rieky Nitra na rekreačné stredisko, na obľúbený raj každého Novozámčana.

Okrem skautských táborov, ktoré veľkodušne organizoval, angažoval sa aj v spoločenskom a kultúrnom živote Nových Zámkov.

Keď 20. marca 1949 vznikla na Slovensku prvá miestna organizácia CSEMADOK-u (Csehszlovák Magyar Dolgozók Kulturális Egyesülete), jej predsedom sa stal Emil Tatárik.

Tento svet navždy opustil 7. marca 1957. Pochovaný je na cintoríne Svätého Jozefa v Nových Zámkoch. Pri príležitosti stého výročia jeho narodenia v roku 1997 mu udelili in memoriam cenu mesta Pro Urbe. Bol to prejav uznania a vďaky za jeho občiansky postoj a priekopnícku činnosť pri vybudovaní a prevádzkovaní prírodného kúpaliska Štrand v meste, za ochranu prírody, za šírenie skautingu, za láskavý, obetavý a nesmierne vrúcny vzťah k mladej generácii a formovaniu jej duchových hodnôt a telesného zdravia. Od roku 1998 víta návštevníkov štrandu socha Emila Tatárika v životnej veľkosti.

Emil Tatárik bol kúzelník, ktorý dokázal okolo seba pretvárať svet. Jeho duch nadchýnajúci mládež k činom, jeho láska k prírode sú vzorom pre ďalšie pokolenia. Keď budete v lete oddychovať na štrande, spomeňte si aj na šachistu Emila Tatárika a zahrajte si na jeho počesť obrie šachy.

Emil Tatárik – Tvorba

Žiaľ, šachové partie Emila Tatárika sa nám nezachovali. Niekoľko partií zo vzájomných stretnutí uchoval Alexander Handl, ale sú z obdobia, keď už mal Tatárik svoj šachový zenit za sebou. Škoda, že nepoznáme jeho partie zo simultánok, kde porážal renomovaných majstrov. Snáď sa raz niekomu podarí objaviť Tatárikovu partiu v niektorej šachovej rubrike vo vtedajšej tlači…

Emil Tatárik – Alexander Handl

Novozámocký šachový turnaj, Nové Zámky 16.10.1953

1.c4 c5 2.Jc3 Jc6 3.Jf3 Jf6 4.d4 d5 5.e3 Bolo možné aj hneď obsadiť centrum 5.cxd5 Jxd5 6.e4 Jxc3 7.bxc3 5…e6 6.Se2 a6 7.b3!? Odvážny ťah, po ktorom sa síce oslabia čierne polia, ale bielemu sa predsa len podarí získať prevahu v centre. 7…cxd4 8.exd4 Sb4 9.Sd2 dxc4 Ani po 9…Je4 10.Dc2 Jxd2 11.Dxd2 Da5 12.Vc1= čierny nič nedosiahne. 10.bxc4 0-0 10…Jxd4?? 11.Jxd4 Dxd4 12.Da4+ +- 11.Db3 Se7 12.Se3 Dc7 12…b5!? 13.cxb5 axb5 14.Jxb5 Sb4+ 15.Kf1 13.Jd2 Chybou by bolo 13.0-0? Ja5 14.Da4 b5 a čierny sa dostane k silnému útoku, napr: 15.Sf4 (15.cxb5 Dxc3 16.Sd2 axb5-+) 15…Dxf4 16.Dxa5 Sb7 17.cxb5 axb5 18.Dxb5 Sxf3 19.Sxf3 Sd6! 20.Vfb1 Dxh2+ 13…Vd8 Teraz sa spustí taktická prestrelka, na koniec ktorej nedovidel asi ani jeden zo súperov. 14.d5 Ja5 14…exd5 15.Sb6 15.Db6 Sd6 16.Jce4 Boli možné aj iné ťahy, po ktorých by mal čierny ťažkosti s rozmotaním klbka svojich figúr: 16.Vc1; 16.Sd4 16…Jxe4 17.Jxe4 Jxc4!! Prekvapujúci ťah, po ktorom sa čierny zázračne udrží. K prehre by viedlo 17…Dxb6? 18.Sxb6 Sb4+ 19.Kf1 Ve8 20.f3 a postavenie jazdca a5 je neudržateľné. 18.Sxc4 exd5 19.Jxd6? Chyba, ktorá mohla stáť partiu. Bielemu zrejme ušlo, že po 19.Sxd5 Dxb6 20.Sxf7+! (20.Sxb6 Sb4+ 21.Ke2 Vxd5) 20…Kxf7 21.Sxb6 Ve8 22.f3 Sf5 zachráni pešiaka ťahom 23.0-0!= 19…Dxd6? Čierny sa revanšuje. Po 19…Dxb6 20.Sxb6 Vxd6 biely stratí jedného zo strelcov, po čom sa prejaví materiálna výhoda čierneho. 20.Dxd6 Vxd6± Tu sa dobrí kamaráti dohodli na remíze, dvaja čierni pešiaci však nevyvážia bieleho strelca. 1/2-1/2 [komentár FM Mário Horváth]

 

Zdroj: wikipedia.org


Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete..

2 thoughts on “Emil Tatárik

Pridaj komentár