Zoznam Richtárov a Primátorov mesta Nové Zámky

Zoznam Richtárov a Primátorov mesta Nové Zámky

Zoznam Richtárov a Primátorov mesta Nové Zámky

Milí návštevníci našej stránky. Pripravili sme pre Vás kompletný “ Zoznam Richtárov a Primátorov mesta Nové Zámky „. Zoznam Richtárov a Primátorov mesta Nové Zámky obsahuje chronologický zoznam mien všetkých Richtárov a Primátorov mesta Nové Zámky aj s údajmi o ich dĺžke volebného obdobia a zotrvania vo funkcii.

Zoznam Richtárov a Primátorov mesta Nové ZámkyMesto Nové Zámky má bohatú históriu od svojho vzniku až po súčasnosť. Mesto si prešlo rôznymi zaťažkávajúcimi skúškami od vojen a obliehania až po rôzne krízy, ale aj pekné a úspešné obdobia. No tímto udalostiam či už dobrým alebo zlým čelilo mesto či už úspešne, alebo neúspešne vždy pod vedením nejakého  mestského vodcu /rychtára, primátora/ ktorý musel vždy niesť ťarchu zodpovednosti a rozhodovania nad danou situáciou a osudom obyvateľov mesta.

Zoznam Richtárov a Primátorov mesta Nové Zámky

Richtári a primátori mesta Nové Zámky

OD DO MENO A PRIEZVISKO PRIMÁTOR (P) RICHTÁR (R) ROKOV V ÚRADE
1687 1689 František Bogyó R 3
1690 1690 Ján Köröskény R 1
1691 1694 František Bogyó R 4
1695 1695 Ladislav Náray R 1
1696 1696 František Bogyó R 1
1697 1697 František Balkó R 1
1698 1701 František Bogyó R 4
1702 1702 Ján Köröskény R 1
1703 1707 František Bogyó R 5
1708 1708 Ján Grassalkovics R 1
1709 1710 František Bogdány R 2
1711 1712 Ján Leonard Akerle R 2
1713 1713 František Bogdány R 1
1714 1716 Ondrej Pesti R 3
1717 1719 Martin Kosztolányi R 3
1720 1721 Jonáš Kereskény R 2
1722 1723 Ondrej Furner R 2
1724 1724 Martin Kosztolányi R 1
1725 1726 Jozef Durchenvald R 2
1727 1727 Martin Kosztolányi R 1
1728 1729 František Alter R 2
1730 1730 Jonáš Kereskény R 1
1731 1731 Ondrej Estó R 1
1732 1733 Mikuláš Szorgenfray R 2
1734 1735 Ondrej Estó R 2
1736 1736 Jozef Durchenvald R 1
1737 1738 Ján Póra R 2
1739 1740 Mikuláš Szorgenfray R 2
1741 1741 Ján Póra R 1
1742 1742 Ľudovít Leszák R 1
1743 1743 Ján Póra R 1
1744 1744 Jozef Durchenvald R 1
1745 1748 Ján Póra R 4
1749 1754 Štefan Mike R 6
1755 1756 Ján Póra R 2
1757 1760 František Bosnyák R 4
1761 1761 František Ujvári R 1
1762 1764 Michal Fegyveres R 3
1765 1765 Ján Póra R 1
1766 1767 Martin Vidovits R 2
1768 1768 Ján Szumeray R 1
1769 1776 František Sághy R 8
1777 1778 Adam Endrődy R 2
1779 1780 František Ujvári R 2
1781 1783 Adam Endrődy R 3
1784 1785 Mikuláš Lamer R 2
1786 1792 Ladislav Jambrikovits R 7
1793 1793 František Szeniczey R 1
1794 1796 Adalbert Guzsalovits R 3
1797 1801 Ladislav Jambrikovits R 5
1802 1807 Anton Ágoston R 6
1808 1814 Anton Sághy R 7
1815 1817 Michal Márkly R 3
1818 1823 Anton Sághy R 6
1824 1828 Štefan Paulik R 5
1829 1831 Anton Sághy R 3
1832 1841 Štefan Paulik R 10
1842 1845 Gabriel Fogd R 4
1846 1846 Jozef Kőszeghy R 1
1847 1847 Gabriel Fogd R 1
1848 1848 Jozef Tóth P 1
1849 1850 Jozef Kőszeghy R 2
1851 1851 Štefan Velzer P 1
1852 1853 Jozef Kőszeghy R 2
1854 1854 František Kapisztóry P 1
1855 1856 Jozef Kovács P 2
1857 1860 František Hettlényi P 4
1861 1862 Jozef Kőszeghy P 2
1862 1865 Štefan Velzer P 3
1865 1867 František Hettlényi P 2
1867 1883 František Czuczor P 6
1883 1891 Ignác Paulus P 8
1891 1892 Alexander Druga P 1
1892 1897 Ignác Paulus P 5
1897 1905 Imrich Kukán P 8
1906 1918 Aladár Miklóska P 13
1919 1919 Július Steiner P ¼
1919 1919 Ladislav Kvetán P ¾
1919 1922 Ján Füzék P 3
1923 1924 Gejza Hirsch R 1 ½
1924 1938 Dr. Ján Holota R 14 ½
1939 1939 Ján Ölvedi P 1
1940 1943 Dr. Gabriel Rézler P 4
1943 1944 Arpád Erdős P 1 ¼
1944 1945 Dr. Matej Tóth P ¾
1991 2002 Ing. Ondrej Csanda P 12
2002 2014 Ing. Gejza Pischinger P 12
2014 -„- Otokar Klein P

 

Najdlhšia doba v úrade

Poradie Rokov v úrade Meno a priezvisko
1. 17 František Bogyó
2. 16 Anton Sághy
3. 15 Štefan Paulik
4. 14 ½ Dr. Ján Holota
5. 13 Ignác Paulus
6. 13 Aladár Miklóska
7. 12 Ladislav Jambrikovits
8. 12 Ing. Ondrej Csanda
9. 12 Ing. Gejza Pischinger
10. 10 Ján Póra
11.  8 František Sághy
12.  8 Imrich Kukán

Zdroj: Mestský úrad Nové Zámky / novezamky.sk


Zoznam Richtárov a Primátorov mesta Nové Zámky

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnej Sieti

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.