Nové Zámky  21.august 1968

Nové Zámky 21.august 1968

Nové Zámky 21.august 1968 zmapovanie tragických okupačných dní. Dňa 21. augusta roku 1968 bola vpádom vojsk Varšavskej zmluvy Maďarska, Bulharska, Poľska a NDR, obsadená väčšina dôležitých miest v ČSSR. Táto tragická udalosť neobyšla ani naše mesto Nové Zámky.

V tom čase sa zišla na mimoriadnej schôdzi vláda a vyjadrila svoj protest vládam štátov, ktoré uskutočnili okupáciu. O ČSSR sa začalo rokovať v Bezpečnostnej rade OSN.

Nové Zámky 21.august 1968

Nové Zámky 21.august roku 1968 sa zapísal do dejín komunistického Československa pokusom o nastolenie socializmu s ľudskou tvárou. Toto v praxi znamenalo snahu o demokratizáciu komunistického systému.

Od zvolenia Alexandra Dubčeka do funkcie 1. tajomníka ÚV KSČ v januári 1968 sa začali zreteľne presadzovať demokratizačné tendencie. Ako odstránenie cenzúry, sloboda cestovania, povolenie činnosti nekomunistických spolkov a snahy o zrovnoprávnenie postavenia Slovákov v spoločnom štáte.

Ďalej bola snaha o zlepšenie situácie cirkví či pokračujúce rehabilitácie obetí režimu z 50. rokov. Tieto kroky nachádzali podporu obyvateľstva, ktorého očakávania rástli.

Sovietsky zväz sa od začiatku pozeral kriticky a s neskrývanými výhradami na udalosti v Československu. Sovieti adresovali počas rokovaní a schôdzok vedúcich predstaviteľov štátov Varšavskej zmluvy v priebehu roku 1968 československým predstaviteľov viacero varovaní, aby zmenili vnútropolitickú líniu.

Keďže k tomu československé vedenie nepristúpilo, rozhodli sa zvrátiť vývoj vojenskou akciou, hoci československé vedenie nikdy nespochybňovalo kľúčové komunistické tézy ako spojenectvo so Sovietskym zväzom v rámci RVHP a Varšavskej zmluvy či vedúcu úlohu KSČ v spoločnosti.

Okupácia sa začala v noci z 20. na 21. augusta 1968. Okrem vojakov Sovietskeho zväzu sa jej zúčastnili aj jednotky Maďarska, Bulharska, Poľska a NDR. Celková sila inváznych vojsk bola 27 divízií, čo predstavovalo vyše 500 000 vojakov a asi 6 300 tankov, 2 000 diel a 800 lietadiel. Nové Zámky 21.august 1968

Sovieti si ešte pred inváziou zabezpečili tzv. pozývací list podpísaní niektorými dogmatickými československými komunistami, v ktorom títo žiadali „bratské socialistické štáty“ o pomoc proti „kontrarevolúcii“ a za udržanie socializmu v Československu.

Vedenie KSČ však vo svojom stanovisku odvysielanom v rozhlase počas prvých hodín invázie demaskovalo túto akciu ako vojenskú okupáciu a porušenie medzinárodného práva.

Hoci možnosť ozbrojeného odporu komunistické vedenie odmietlo, na mnohých miestach sa spontánne postavili neozbrojení ľudia do cesty sovietskym tankom. Snažili sa ich zastaviť alebo aspoň spomaliť ich postup strhávaním orientačných tabúľ či názvov ulíc.

Na takéto akcie odpovedali vojaci okupačných armád na niekoľkých miestach streľbou do davu protestujúcich, ktorej výsledkom boli obete na ľudských životoch. Podľa najnovších výskumov zahynulo v dôsledku okupácie v Československu najmenej 108 ľudí, z toho 37 na Slovensku, ďalšie stovky boli ťažko ranených.

Nové Zámky 21.august 1968

Necelých sto kilometrov od hlavného mesta v dedinke Neded, v tom období to bol ešte okres Nové Zámky, sa konal pohreb Jozefa Svitjelu. V obci sa zišli stovky ľudí, ktorí sa prišli rozlúčiť s týmto 19-ročným mladíkom. Pohrebný sprievod prešiel celou dedinou až na miestny cintorín.

Jozef Svitjela sa niekoľko mesiacov liečil v bratislavskej nemocnici. Počas augustových udalostí utrpel ťažké zranenia, ktorým tento týždeň podľahol,“ píše sa v agentúrnej správe z novembra 1968.

Pohreb 19-ročného Jozefa Svitjelu v obci Neded, okres Nové Zámky,
ktorý podľahol ťažkým zraneniam,
ktoré utrpel počas augustových udalostí v roku 1968.
Foto: Archív TASR, autor I.Dubovský, 28.novembra 1968.

Okupácia zastavila proces demokratizácie a pomaly odštartovala normalizáciu, ktorá zrušila všetky výdobytky socializmu s ľudskou tvárou.

Zdroj: wikipedia.org, vtedy.sk, upn.gov.sk
Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Nové Zámky 21.august 1968

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnych sieťach Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

Pridaj komentár