Pevnosť Nové Zámky

Pevnosť Nové Zámky

Pevnosť Nové Zámky  bola vo svojej dobe asi najdôležitejším oporným bodom v boji proti turkom. Pevnosť Nové Zámky bola postavená ako renesančná bastiónová pevnosť, ktorú stavali v období rokov 1573 – 1581 na základe plánov dvoch nadaných, talianskych vojenských architektov bratov Giulia a Ottavia Baldigarovcov. Pevnosť Nové Zámky poznáme v histórii aj pod inými názvami: Nuehäufel (1621), Neuhousel (1663),  maďarsky Érsekújvár, turecky Uyvar. V roku 1725 cisár Karol III. vydal rozkaz, aby Pevnosť Nové Zámky  zrútili. Jediné čo z pevnosti zostalo, sú zvyšky Forgáchovej bašty, dnešnej kalvárie.

Pevnosť Nové Zámky

Pevnosť Nové Zámky
Pevnosť Nové Zámky

Po obsadení Ostrihomu Turkami v roku 1543, vznikla nutnosť postavenia pevnosti, z ktorej by bolo možné brániť nitrianske údolie proti stále ďalej postupujúcim tureckým vojskám. Preto ostrihomský arcibiskup Pavol Várday dal na ľavom brehu rieky Nitry, na mieste zničenej dediny Nyárhíd (čítaj Ňárhíd) (Leku), postaviť provizórnu pevnosť, opevnenú hlinenými valmi a drevenými palisádami. Stavba tejto prvej pevnosti spadá do obdobia rokov 1545 – 1546. Prvý krát sa spomína v roku 1556 ako „Arx Nova Domini Stigoniensis“ a roku 1558 ako „Olahwywar“. Túto pevnosť však Turci značne poškodili a ukázala sa ako nedostatočná, preto cisár Maximilián prikázal nahradiť ju novou, kamennou pevnosťou.

Preto dochádza v rokoch 1573 – 1581 ku stavbe úplne novej pevnosti, situovanej na pravom brehu rieky Nitry, s uplatnením moderných talianskych zásad. Keďže išlo o pevnosť úplne novú, stavitelia mohli rozvinúť ideálny pôdorys šesťcípej hviezdy sa šiestimi mohutnými bastiónmi, chránenými okolitým barinatým terénom. Bastióny (uvádzajú sa aj ako bašty) dostali mená: Forgáchova, Žerotínova, Fridrichova, Cisárska, Ernestova a Česká. Uprostred mohutného opevnenia vybudovali stavitelia nové mesto s ústredným štvorcovým námestím a pravidelnou sieťou ulíc, ktoré ho obklopovali. Do mesta sa vstupovalo dvomi bránami, ku ktorým viedli padacie mosty ponad veľkú priekopu, napájanú vodami rieky Nitra. Pevnosť Nové Zámky obsadilo cisárske vojsko, ktorého úlohou bolo strážiť celé údolie rieky Nitry.

 

V roku 1605 zaútočilo na Pevnosť Nové Zámky povstalecké vojsko Štefana Bockayho, pod velením Františka Redeyho. S pomocou budínskeho pašu Sinana a Valenta Drugetha z Humenného sa mu nakoniec podarilo pevnosť dobyť. Po krátkom čase od tejto udalosti však uzavrel cisár z Bockayim mier, podľa podmienok ktorého musel Bockay Pevnosť Nové Zámky vydať. Roku 1607 dala Nitrianska župa pevnosť opraviť a neskôr pravidelne prispievala na jej údržbu a dodával aj drevené koly na palisády.

Pokračovanie vo výstavbe

Rokom 1581 sa však stavba pevnosti neskončila. Jej opevnenie sa neustále zdokonaľovalo. Roku 1618 začali používať na stavbe tehly, ktorými nahrádzali pôvodné kamenné múry tak aby steny bastiónov boli z tehál a ich rohy z kamenných kvádrov.  Napriek týmto opevňovacím prácam už roku 1619 dobylo pevnosť vojsko Gabriela Bethlena. Po potlačení povstania obsadilo Pevnosť Nové Zámky opäť cisárske vojsko, ktoré ju držalo až do roku 1663. Veliteľmi pevnosti boli gróf Adam Forgách a Marchese Pio.

Dňa 15.augusta (iná literatúra uvádza 17.augusta) pritiahol pod Pevnosť Nové Zámky veľkovezír Mehmed Köprülü a vyzval ju aby sa vzdala – čo cisárske vojsko odmietlo, preto začal pevnosť obliehať. Matunák uvádza uvádza, že v tom čase neboli Forgáchova, Žerotínova a Fridrichova bašta úplne dokončené. Napriek tomu však pevnosť odolávala až do 24. septembra (září), keď sa vzbúrila časť nemeckých vojsk, čo malo za následok kapituláciu pevnosti.

Nepriehliadnite:  Fotoalbum >>> Novozámocká Pevnosť

Turci Pevnosť Nové Zámky opravili a držali ju vo svojej moci presne 22 rokov. V tomto období podnikali z pevnosti lúpežné prepady nielen v jej okolí, ale dokonca až na Považí.

Existuje celá rada historických dokumentov z tohto obdobia, ktorými sa vyhrážajú okolitým mestám a hradom vypálením, ak sa nepoddajú Tureckej moci, napísaných priamo v Nových Zámkoch.

Neúspešné pokusy o získanie pevnosti

Pevnosť Nové Zámky

Po viacerých neúspešných pokusoch získať Pevnosť Nové Zámky späť a Turkov vyhnať, pritiahlo v roku 1683 pod pevnosť vojsko Karola Lotrinského.

Ten na cisársky rozkaz prestal obliehať Ostrihom a dostal za úlohu dobyť Novozámockú pevnosť, ktorú začal systematicky obliehať.

Napriek tomu, že obliehanie úspešne postupovalo, už čoskoro ho musel na cisárov rozkaz ukončiť a odtiahnuť.

Karol Lotrinský

O dva roky neskôr sa však viedenská vojenská rada rozhodla Pevnosť Nové Zámky definitívne vyrvať z Tureckých rúk a 7. júla 1685 pritiahol Karol Lotrinský so svojím vojskom opäť. Podľa dobových prameňov mal k dispozícii vojsko o sile 43 000 mužov, 50 diel a 25 mažiarov. Napriek zúfalej obrane, počas ktorej padla väčšina tureckej posádky, sa 19. augusta (srpna) podarilo pevnosť dobyť. Do ich rúk sa podľa záznamov dostalo 99 diel, 1000 funtov pušného prachu, 20 centov olova a 300 centov knôtu. Veliteľom pevnosti sa stal Aspremont Rekkheim.

Potom ako roku 1704 dokázalo vojsko Františka II. Rákocziho dobyť Nitru, pritiahlo aj k Novým Zámkom. Vojsku velili Mikuláš Berczényi a Ján Botryán. Posádke pevnosti velil v tom čase plukovník barón Henrich Axmann. Posádku pevnosti tvorilo 500 nemeckých pešiakov a 300 uhorských hajdúchov, ktorí však boli nespoľahlivý, lebo nadŕžali povstalcom. Z ich pomocou sa podarilo v noci 16. augusta časti povstaleckých jednotiek vniknúť do pevnosti.

Vydanie pevnosti

Keď sa o tom dozvedel veliteľ pevnosti barón Axmann, rozhodol sa vyhnúť ďalšiemu krviprelievaniu a pevnosť povstalcom vydal. Novým veliteľom pevnosti sa stal Imrich Ebecký a jej posádku tvorilo 300 hajdúchov, 200 pešiakov a 4 stotiny jazdy. Povstalci nechali Pevnosť Nové Zámky opraviť z obrovským nákladom 3 000 000 zlatých. Bola to zároveň posledná oprava pevnosti. Po potlačení Rákocziho povstania obsadili pevnosť opäť cisárske vojská, ale už v roku 1725 cisár Karol III. Vydal rozkaz, aby Pevnosť Nové Zámky zrútili.

Nové opevnenie Novum Castellum alebo Castrum Novum sa stalo po svojom dokončení najmodernejšou renesančnou pevnosťou svojej doby. Podobné hrady sa nachádzajú aj v iných častiach Európy. Patrí k nim chorvátsky Karlovac alebo dodnes existujúci holandský Naarden. Jediné čo z tejto úctyhodnej novozámockej pevnosti zostalo, sú zvyšky Forgáchovej bašty – dnešnej kalvárie a pravidelná sieť ulíc starého mesta. Inak už iba množstvo starých rytín nám pripomína jej niekdajšiu vojenskú slávu …

 

Zdroj: valka.cz

Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Pevnosť Nové Zámky

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnych sieťach Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

One thought on “Pevnosť Nové Zámky

Pridaj komentár