Správy z Viedne 4.1.1683

Správy z Viedne 4.1.1683

Správy z Viedne 4.1.1683 z historických análov: O meste (pevnosti) Nové Zámky

Správy z Viedne 4.1.1683 je jeden z mála najstarších originálnych historických spravodajských záznamov o Nových Zámkoch, ktoré boli uverejnené vo francúzskom novinovom liste La Gazette (pôvodne Gazette de France) dňa 4.1.1683 pod titulkou: Správy z Viedne

Správy z Viedne 4.1.1683

Veliteľ Nových Zámkov Bacha vyslal posla ku komandantovi de Gutta, aby sa opýtal, či zo svojej vôle a či z vôle cisára nechal postaviť tieto rozsiahle opevnenia, ktoré by boli postavené proti podmienkam dohovorov ktoré boli uzavreté medzi oboma ríšami, a ak áno, aby ich komandant nechal čo najskôr strhnúť, súdiac správne, že veliteľ Bacha ich chce sám nechať zničiť a komandant by mu v tom nezabránil.

Ďalší regiment zo Schutského ostrova bol vyslaný k výstavbe pevností na miestach, kde je to potrebné, vrátane priekop a palisád: aby naše vojská boli v čo najväčšom bezpečí na tomto ostrove pre prípad, že by tam chceli vpadnúť Turci ktorý by využili výhodu zamrznutej vody.

Správy z Viedne 4.1.1683

Hovoríme tu o výstavbe veľkého opevnenia (novozámocká pevnosť) ďalej za Dunajom, aby ochránilo most a uľahčilo ústup ľudu v prípade nutnosti.

Zaznamenali sme ešte jednu šarvátku medzi ľudom a časťou ríšskych vojsk, ktorých je v Totis štvrtina. V šarvátke ich zahynulo hneď niekoľko z oboch strán.

Časť Husárskych jednotiek z Komárna, z Papy, Veszprému a až z Raabu (Györ) boli napadnuté jednotkami Turkov, bolo ich pobitých vyše dvesto.

Tieto ťažkosti sa opakovali v Košiciach, v susednom meste Pápa a na ďalších miestach prislušiacich k ochrane Pána. Knieža Tököly bol donútený stiahnuť sa do „Moncaz“ a vybrať si iné miesto ako Košice pre božstvo, ktoré vyznával v Hornom Uhorsku. Knieža pokračuje vo vyjednávaní s veliteľom mesta Buda o tom, akým spôsobom vykonajú začatie kampane.

Štáty Dolného Uhorska sa zišli v Edinburghu, dohodli sa za prítomnosti kniežaťa Esterházyho, palatína uhorského, na podmienke, že ubráni zvyšok kráľovstva pred tureckými nájazdmi. Palatin sem poslal správu o tom, čo sa dialo na zhromaždení a 26. predošlého mesiaca sa zišli dvorný kancelár a ďalší ministri, aby o tom po dlhú dobu rokovali. Avšak, zo správy, ktorú zaslal knieža Esterházy, nebolo nič zverejnené.

Rada zasadá každý deň, aby rokovala o problematike Uhorska. Generálny kontrolór kráľovských vojsk odišiel druhého tohto mesiaca, aby sa tam tiež dostavil: priniesol peniaze (žold) pre tých, ktorí sú v zbroji teraz a tiež cez zimu. Správy z Viedne 4.1.1683

Princ Karol Lotrinský, ktorý mal prísť z Innsbrucku, bude predsedom Rady počas neprítomnosti cisára, v prípade, že bude musieť vycestovať do Regensburgu či Prahy, bude vojskám vládnuť knieža Waldeck.

Jeho cisárske veličenstvo dalo k dispozícii vojvodovi z Croy regiment pechoty a udelilo mu hodnosť generálporučík vojska. Tiež udelilo regiment Chorvátov barónovi Ricardimu. Uisťujeme Vás, že novinky o vojskách zverejníme aj vo zdedených krajinách. Správy z Viedne 4.1.1683

Knieža Strafoldo, barón Ábel a prezident finančnej komory požiadali o dovolenie uvoľniť sa za svojich povinností, avšak cisár im to neudelil. Tajomník, ktorého sem poslali veľvyslanci cisára vo Frankfurte, išiel odovzdať príkaz kniežaťu z Rožumberka, aby sa sem vrátil, a pánovi Stratmanovi, aby išiel do Ratisbone (historický slovenský názov Rezno /dnes Regensburg), a aby naďalej pokračoval v mierových rokovaniach s kniežaťom z Kreščaku, s udeleným mandatárom Francúzska.

Vo všetkých štvrtiach mesta boli menovaní komisári, aby sa postarali o zabezpečenie provízií pre prípad obliehania. Majú tiež za úlohu nájsť všetkých povaľačov a ľudí bez práce a prinútiť ich k prácam na opevnení pod vyhrážkou vyhostenia. Správy z Viedne 4.1.1683

Správy z Viedne 4.1.1683


[symple_toggle title=“Pôvodný originál textu:“ state=“closed“]

De Vienne, le 4 Ianvier 1683

Le Bacha de Neuhausel a envoyé demander au Commandant de Gutta s’il avoit fait bâtir de son mouvement, ou par ordre de l’Empereur, quelques redoutes qu’il disoit avoir esté constrüites contre les termes des traitez conclus entre les deux Empires ; et le Commandant les a aussi-tost fait démolir : jugeant bien que ce Bacha avoit dessein de les faire détrüire, et qu’il ne pourroit l’en empecher.

On a résolu d’envoyer encore vn Régiment en l’Isle de Schut : et de faire constrüire des Forts aux endroits ou on les jugera nécessaires, avec des fossez et des palissades : afin que nos Troupes puissent estre en plus grande seureté dans cette Isle, en cas que les Turcs voulussent y entrer a la faveur des glaces.

On parle de faire ici, vne grande redoute au dela du Danube, pour couvrir le dernier pont, et pour favoriser la retraite des Peuples en cas de nécessité.

Il y a encore eu vne escarmouche entr’eux et vn parti des Troupes Impériales qui sont en quartier dans Totis : et il y en a eu plusieurs tüez de part et d’autre.

Un parti des Hussarts des garnisons de Comorre, de Papa, de Vesprim et de Raab a esté chargé par vn parti des Turcs, qui en a tüé plus de deux cens.

Le mal contagieux recommence a Cassovie, au voisinage de Papa, et en plusieurs autres places de l’obéissance du Grand Seigneur : et le Comte Tékéli a esté obligé a se retirer a Moncaz, et de choisir vn autre lieu que celuy de Cassovie pour la Diéte qu’il a convoquée dans la Haute Hongrie. Il continüe de conférer avec le Bacha de Bude, pour convenir de quelle maniére ils feront l’ouverture de la Campagne.

Les Estats de la Basse Hongrie assemblez a Edembourg, ont délibéré, en présence du Comte Esterhasi Palatin de Hongrie, sur les moyens de garantir le reste de ce Royaume de l’invasion des Turcs. Le Palatin a envoyé ici, vne rélation de ce qui s’est passé a l’assemblée : et le 26 du mois dernier, le Chancelier de la Cour et d’autres Ministres furent fort long-temps ici, en conférence sur ce sujet. Mais on n’a rien publié de la rélation que le Comte Esterhasi a envoyée.

Le Conseil s’assemble tous les jours, sur les affaires de Hongrie. Le Controlleur Général des Troupes de ce Royaume partit le 2 de ce mois, pour y aller : et il a porté quelque argent pour le payement de celles qui y sont en garnison et en quartier d’hyver.

Le Prince Charles de Lorraine, que l’on attend d’Inspruck, sera le Chef du Conseil durant l’absence de l’Empereur, en cas qu’il fasse le voyage de Ratisbone, ou de Prague : et le Comte de Waldeck commandera les Troupes.

Sa Majesté Impériale a donné au Duc de Croy vn Régiment d’Infanterie et vne Charge de Lieutenant Général dans ses Armées. Elle a aussi donné vn Régiment de Croates au Baron Ricardi. On assure que les nouvelles levées des Troupes se feront dans les Pais Héréditaires.

Le Comte Strafoldo, et le Baron Abelé Président de la Chambre des Finances, ont demandé la permission de se défaire de leurs Charges : mais l’Empereur n’a pas voulu la leur accorder. Le Secrétaire que les Ambassadeurs de l’Empereur a Francfort avoient envoyé ici, est allé porter ordre au Comte de Rosemberg de revenir ici, et au sieur Stratman de se rendre a Ratisbone, pour continüer les négociations de paix avec le Comte de Crécy Plénipotentiaire de France.

Des Commissaires ont esté nommez dans tous les quartiers de cette ville, pour y ordonner de faire les provisions de vivres qui seroient nécessaires en cas de siége. Ils doivent aussi rechercher tous les vagabons et gens sans employ, afin de les obliger a travailler aux fortifications, ou a sortir de la ville.[/symple_toggle]

 

Preklad: Alena Suchá

Zdroj: Archiv La Gazette

Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Správy z Viedne 4.1.1683

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnych sieťach Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

One thought on “Správy z Viedne 4.1.1683

Pridaj komentár