Kalvária Nové Zámky

Kalvária Nové Zámky

Kalvária Nové Zámky v neskorobarokovom slohu bola v Nových Zámkoch postavená na násype Forgáchovej bašty, v cípe šesťuholníkového opevnenia v roku 1779. Kalvária Bola vybudovaná na násype Forgáchovej bašty, v cípe šesťuholníkového opevnenia v roku 1779. Nesie prvky neskorobarokového štýlu. Zriadil ju farár Martin Predmerszky. Vstup na kalváriu umožňuje reprezentačný vchod s dvojkrídlovou bránou. V jej areáli je symetricky rozložených 12 kaplniek, kríž a sochy v neobarokovom slohu. Pieskovcové skulptúry sú vyobrazením Kristovho kríža, krížov s lotrami, sochy Márie Magdalény, Panny Márie a sv. Jána. Kaplnka Božieho hrobu je čiastočne zapustená do terénu. Od roku 1963 je Kalvária registrovaná ako ochranné pásmo nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok.

Kalvária Nové Zámky
Kalvária Nové Zámky
Kliknutím na Obrázok
otvoríte Galériu
Novozámocká Kalvária
Novozámocká Kalvária

Na mieste bývalej Forgáchovej bašty, v juhovýchodnej časti pôvodného šesťuholníkového opevnenia na zachovanom násype, stojí baroková Kalvária Nové Zámky z r. 1779. Zriadil ju farár Martin Predmerszký v r. 1779. Jednotlivé kaplnky krížovej cesty sú rovnaké, neskorobarokové. Kaplnka s kruhovým pôdorysom s nikou je zo začiatku 19. stor. Je jednou z najkrajších kultúrnych pamiatok mesta.

Na kalváriu sa vstupuje cez reprezentačný vchod s dvojkrídlovou bránou, postavenou v roku 1923. K vŕšku klavárie vedú kamenné schody, na vrchole ktorých sa týčia jednotlivé pieskovcové skulptúry. Kalvária Nové Zámky, jej symetricky rozložených dvanásť kaplniek, kríž a sochy, ktoré sú tiež neskorobarokovom slohu, podľa návrhov vtedajšieho miestneho farára Martina Predmerského, bolo dokončených v roku 1779. Pieskovcové skulptúry sú vyobrazením Kristovho kríža, krížov s lotrami, sochy Márie Magdalény,Panny Márie a Sv. Jána. Kaplnka Božieho hrobu je čiastočne zapustená do terénu.

Zo stavieb areálu Kalvária Nové Zámky dominuje barokovo-klasicistická kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, ktorá je kruhového pôdorysu s nikou. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie bola postavená na začiatku 19. storočia.

Kalvária Nové Zámky

Od roku 1963 je Kalvária v Nových Zámkoch registrovaná ako ochranné pásmo nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Pre verejnosť je Kalvária Nové Zámky sprístupnená na Veľkonočné sviatky a počas novozámockého jarmoku, Porciunkuly.

Kalváriu otvoria aj mimo sviatkov

Kalvária je veľkú časť roka neprístupná verejnosti. Svoje brány otvára iba počas veľkonočných sviatkov a mestského jarmoku Porcinkula. Vtedy umiestňujú do jednotlivých kaplniek aj vzácne maľby krížovej cesty.
„K uzamknutiu prišlo po dohode s mestom pred mnohými rokmi, aby sme spoločne ochránili objekt.“ Obyvatelia však nemusia zúfať, na Kalváriu sa dostanú aj mimo sviatkov, musia sa však dohodnúť s farnosťou. Po kľúče od Kalvárie si môžu prísť počas úradných hodín, mimo nich sa môžu ohlásiť aj telefonicky a termín si dohovoriť osobitne.
Regionálny historik Alexander Strba podotýka, že ide o najcharakteristickejšiu umeleckú pamiatku nášho mesta. Vraví, že iniciátorom postavenia na navŕšenom kopci bývalej Forgáchovej bašty bol v roku 1779 rímsko-katolícky farár Ján Martin Predmerszky. Kultúrnou pamiatkou je od roku 1963.
Nedávno sem pribudla aj pamätná tabuľa hlavného kapitána novozámockej pevnosti v rokoch 1643 až 1663 Adama Forgácha, pri príležitosti osláv výročia jeho narodenia a úmrtia.

 

Zdroj: wikipedia.org, novezamky.sme.sk


Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete..

2 thoughts on “Kalvária Nové Zámky

Pridaj komentár