Kaplnka svätej Trojice Nové Zámky

Kaplnka svätej Trojice Nové Zámky

Kaplnka svätej Trojice Nové Zámky – Hrob Antona Bernoláka

Kaplnka svätej Trojice. Najstarší cintorín mesta bol na dnešnom Bernolákovom námestí (v takzvanom malom parku). Tento kamenný cintorín bol zrušený v roku 1872.

Kaplnka svätej Trojice Nové Zámky

je v parku, na vyvýšenej strane v priestoroch bývalého cintorína kde stojí do dnes. Kaplnku Svätej Trojice dal postaviť Jakub Škultéty. V kaplnke je pochovaný kňaz Štefan Lauro, novozámocký obchodník a zakladateľ dievčenského ústavu Michal Flenger, a slanický rodák, novozámocký dekan a prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny, Anton Bernolák. Od mája 1797 až do svojej smrti 15. januára 1813 bol farárom v Nových Zámkoch a zároveň stál na čele novozámockého dekanátu a bol správcom mestskej školy.

Kaplnka svätej Trojice Nové Zámky - Hrob Antona Bernoláka
Kaplnka svätej Trojice Nové Zámky
Hrob Antona Bernoláka

Fotogaléria: » Nové Zámky Kaplnky

Jeho mimoriadny talent sa prejavil už v bratislavskom Generálnom seminári, kde sa zapálil za osvietenské reformy cisárovnej Márie Terézie a Jozefa II. Tam sa stal propagátorom národnobuditeľských snáh slovenského národa. Pre realizáciu týchto ideí a zámerov mal všetky odborné predpoklady. Ovládal viacero cudzích jazykov od klasických až po moderné a mal na vtedajšiu dobu široké vedomosti zo všeobecných dejín, ekonomiky, medicíny, estetiky, hudby a politiky. Napriek tomu, že jeho aktivita bola zameraná na jazykovedné dielo, veľmi dobre si uvedomoval, že bez toho, aby obyvateľstvo žijúce na území Slovenska nepoužívalo živú reč v písomnom styku a v školstve nie je možné, aby sa formoval na novodobý moderný národ, ktorý bude smerovať k svojej svojbytnosti. Tomuto účelu podriadil svoje vedecké diela. Vyčerpávajúca literárna i kňazská práca, mnoho starostí s blízkou rodinou a ďalšie okolnosti mu podlomili zdravie natoľko, že nečakane zomrel na srdcovú porážku.

Na počesť zosnulých, ktorí sú pochovaní v kaplnke dal novozámocký farár Ján Fábián umiestniť na kaplnku pamätnú tabuľu s maďarským textom. V roku 1923 bola na kaplnku umiestnená tabuľa so slovenským nápisom.

Kaplnka svätej trojice bola viackrát renovovaná, posledná renovácia bola vykonaná v roku 1977.

Kaplnka svätej Trojice Nové Zámky – Kultúrna pamiatka

V parku na vyvýšenej strane v priestoroch bývalého cintorína stojí dnes kaplnka Svätej Trojice. Kaplnku dal postaviť Jakub Škultéty. Kaplnka je pietným miestom kodifikátora spisovnej slovenčiny, učiteľa, kňaza a školského dozorcu Antona Bernoláka. Anton Bernolák pôsobil v Nových Zámkoch od 1. júna 1797 po dobu 16 rokov až do svojej smrti v roku 1813. Na počesť zosnulých, ktorí sú pochovaní v kaplnke dal novozámocký farár Ján Fábián umiestniť na kaplnku pamätnú tabuľu s maďarským textom. V roku 1923 bola na kaplnku umiestnená tabuľa so slovenským nápisom.

 

Zdroj: wikipedia.org


Kaplnka svätej Trojice Nové Zámky

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete..

One thought on “Kaplnka svätej Trojice Nové Zámky

Pridaj komentár