Socha Víťazstvo Nové Zámky

Socha Víťazstvo Nové Zámky

Socha Víťazstvo Nové Zámky na hlavnom námestí sa nachádzala dominanta námestia „Socha Víťazstvo“ od Novozámockého rodáka, akademického sochára Juraja MelišaSocha Víťazstvo bola z námestia odstránená po „Nežnej revolúcii“ v roku 2005.

Socha Víťazstvo Nové Zámky

Socha Víťazstvo
Socha Víťazstvo
Nové Zámky

Mesto Nové Zámky zmenilo výzor Hlavného námestia odstránením diela Socha Víťazstvo. Najmä starší obyvatelia (bývalí súdruhovia a súdružky) však netajili v tej dobe nesúhlas s tým, že odstránená Socha Víťazstvo od novozámockého rodáka, akademického sochára Juraja Meliša, ju nahradia na námestí sochy Antona Bernoláka a ostrihomského arcibiskupa Györgya Széchényiho, ktorý v roku 1691 udelil Novým Zámkom výsady mesta. „Mohlo to viesť k snahe, že aj ďalšie politické reprezentácie budú z hľadiska svojich záujmov nachádzať dôvody na revidovanie činov predchádzajúcich reprezentácií. Nech sa mení k lepšiemu predovšetkým životná úroveň obyvateľov mesta, a až potom tvár námestia,“ vyjadrili sa niektorí novozámocký obyvatelia. Čudovali sa, že sa po roku 1989 sa začali zaznávať až bagatelizovať činy a udalosti novodobých dejín. Dialo a deje sa to pod vplyvom odporu ku komunistickým symbolom, umeleckým dielam takzvaného socialistického realizmu.

Socha Víťazstvo Nové Zámky

Novozámocký pamätník Socha Víťazstvo je v tomto ohľade však úplne výnimočný. Neniesol stopy spomínaného, a možno si nezaslúžil likvidáciu i keď pravdou je, že v ľuďoch nezmazateľne vyvolával spomienky na totalitný komunistický režim. Symbolizoval víťazstvo nad fašizmom, bez ktorého porážky by svet a Európa nemohli pokročiť ďalej, a súčasne bol pamätníkom všetkých obetí angloamerického bombardovania Nových Zámkov. Pripomínal pamiatku vojnou najviac zničeného mesta na Slovensku a vyjadroval aj nezabudnuteľnú spomienku na antifašistov mnohých národností v Slovenskom národnom povstaní, no ale aj už zmienený komunistický režim ktorý zastavil vývoj na dlhých 40. rokov. Socha Víťazstvo možno pre niekoho symbolizovala aj víťazstvo demokracie, preto to v niektorých očiach obyvateľov bolo až nadčasové umelecké dielo. Možná sme ho mohli prijať aj za pamätník zjednotenej Európy v podobe EÚ, ktorá tiež vyrástla na základoch antifašizmu. No ale to či to bolo správne alebo nie, už ukáže len čas a dejiny.

Socha Víťazstvo
Socha Víťazstvo
pred Mestským úradom Nové Zámky

Výmena tohto pamätníka Socha Víťazstvo za Významné osobnosti mesta Nové Zámky (s ohľadom na ich prínos kultúrny, národný, vedecký a iný) je adekvátny, lebo povyšuje jeho historický význam pre mesto Nové Zámky nad globálnym pohybom epochálnych dejinných udalostí.

Skromná, ale dôstojná busta velikána Gergelya Czuczora pred novozámockým Csemadokom jasne dokumentuje, že veľkosť osobnosti korešponduje s vekosťou sochy a jej umiestnením. Dejateľ je veký podľa toho, aké miesto mu vo svojich srdciach vyčlenia ľudia. Je teda pochopiteľné premiestnenie sochy Antona Bernoláka na Hlavné námestie, kde naposledy stála. Treba však uviesť aj to, že jej pôvodné miesto bolo práve tam, kde bola umiestnená počas komunistického režimu v po spomínanom jazykovedcovi Antonovi Bernolákovi v Bernolákovom parku, v lokalite kúsok od kaplnky Svätej Trojice kde je jeho hrob.

Socha Víťazstvo
Juraj Széchenyi

Ostrihomský arcibiskup Juraj Széchényi má dôstojnú tabuľu s portrétom na historickej budove františkánskeho kláštora a bolo po ňom pomenované námestie pred kinom Mier. Je zakladateľom mesta. Jeho význam treba vvyzdvihnúť, pretože arcibiskup Juraj Széchenyi vykonal pre mesto veľmi dôležitý krok, vyplývajúci z vtedajšieho postavenia Nových Zámkov. V čase, keď Novým Zámkom udelil výsady, bolo mesto už „živé a fungujúce“ no bez mestských práv bolo akoby súčasník povedal nesvojprávne.

Vznik mesta sa datuje od udelenia mestských výsad, rovnako ako vznik obcí sa datuje od prvej písomnej zmienky – to však neznamená, že obec pred prvou písomnou zmienkou jednoducho neexistovala. Od roku 2005 kedy bola z námestia odstránená Socha Víťazstvo uplynul už dlhý čas. Historiografia bola donedávna deformovanou vedou a tieto body histórie mesta Nové Zámky budú vo vedomí ešte dlho pretrvávať a nemalo by sa na ne nikdy zabudnúť. Ide však o to, aby sme neopakovali chyby minulosti, ale uvažovali racionálne a vecne. Dejinné osobnosti mesta a ich zobrazenia by sme mali určite uprednostovať pred politickými udalosťami a ich symbolmi.

 

Zdroj: sme.sk


Socha Víťazstvo Nové Zámky

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnej Sieti

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

One thought on “Socha Víťazstvo Nové Zámky

Pridaj komentár