Gergely Czuczor

Gergely Czuczor Gergely Czuczor pôvodným menom István, Gergely bolo jeho rehoľné meno. Gergely Czuczor sa narodil 17. decembra 1800 v Andovciach, v rodine zámožnejšieho gazdu. Študoval na strednej škole v Nitre, v Ostrihome a napokon svoje stredoškolské štúdiá ukončil v Bratislave.

ČÍTAJ ĎALEJ ...

Múzeum Jána Thaina

Múzeum Jána Thaina Múzeum Jána Thaina bolo prvé múzeum v Nových Zámkoch ktoré bolo založené v roku 1936 pod názvom Mestské múzeum. Pri príležitosti 250. výročia oslobodenia Nových Zámkov spod osmanskej nadvlády bola otvorená výstava s tureckou tematikou. Zásluhu na otvorení

ČÍTAJ ĎALEJ ...

Kaplnka svätej Trojice Nové Zámky

Kaplnka svätej Trojice Nové Zámky – Hrob Antona Bernoláka Kaplnka svätej Trojice. Najstarší cintorín mesta bol na dnešnom Bernolákovom námestí (v takzvanom malom parku). Tento kamenný cintorín bol zrušený v roku 1872. Kaplnka svätej Trojice Nové Zámky je v parku, na

ČÍTAJ ĎALEJ ...

Evanjelický kostol Nové Zámky

Evanjelický kostol Nové Zámky   Kostol Evanjelickej cirkvi, Evanjelický kostol Nové Zámky bol postavený v neogotickom slohu v roku 1905. Vysvätený bol 15. augusta 1905. Evanjelický kostol Nové Zámky Do roku 1978 bolo nad vchodom napísané Lutherove motto: „Silný hrad je

ČÍTAJ ĎALEJ ...

Tenisové kurty Nové Zámky

Tenisové kurty Nové Zámky Mesto Nové Zámky má vybudovaný moderný tenisový areál – Tenisové kurty Nové Zámky. Pre rekreantov, ako aj profesionálnych tenistov ponúka areal až osem tenisových dvorcov s antukovým povrchom, krytú halu, ktorú možno využívať aj v zimných mesiacoch

ČÍTAJ ĎALEJ ...