Nové Zámky Kaplnky

Nové Zámky Kaplnky

Nové Zámky Kaplnky

Kaplnka, zdrobnené kaplnka, je malá kresťanská modlitebňa. Môže to byť ako samostatne stojaca budova či stavba, tak oddelená časť (miestnosť, časť miestnosti či priestoru) v sakrálnej alebo svetské stavbe (napríklad kostole, hrade, palácmi, dome, nemocnicu, škole). Kaplnka, ktoré je samostatnou stavbou, je často vzhľadom a funkciou podobná kostolu. Kaplnka tak označuje veľmi odlišné modlitebné stavby, priestory a budovy od otvorených výklenkových kaplnkou až po veľkolepé palácovej kaplnky a s veľmi rozmanitým určením (súkromná kaplnka, krstné kaplnka, pohrebná kaplnka, votívny kaplnka pod.).

Rozlíšenie medzi kostolom a kaplnkou nie je úplne jednoznačné, mnohé stavby sú súbežne alebo striedavo označované oboma názvami. Medzi rozlišovacie kritériá patrí veľkosť, vlastník a verejná prístupnosť (súkromné, hradný nemocničné, školské či obecné modlitebne môžu byť skôr nazývané kaplnkami), funkcia (pravidelnosť bohoslužieb, prechovávanie Eucharistie), a často je označenie dané aj historicky. Od malých predsieňových kaplnkou stavebné typy plynulo prechádzajú k výklenkovým kaplnkám, ktoré v niektorých jazykoch a krajinách už ani medzi kaplnka počítané nie sú. Podobu výklenkových kaplnkou často majú aj zastavenie vonkajších krížových ciest. U niektorých malých kaplniek môže dominovať funkcie zvonica, niektoré zvonice môžu stavebne kaplnku len pripomínať.

Slovo „kaplnka“ pochádza z latinského “ Cappa, capella “ (plášť, baldachýn, strieška) a v rôznych odvozeninách sa rozšírilo do všetkých európskych jazykov. S významom sakrálneho priestoru či modlitebne sa prvýkrát vyskytuje v 7. storočí a vzniklo zrejme, keď sa v parížskej kráľovskej modlitebni uchovával ako ríšsky klenot merovejské ríše (domnelý) legendárny plášť rímskeho dôstojníka a neskôr biskupa a kresťanského misionára, svätého Martina z Tours († 397 ), neskoršieho patróna Francúzska.

Nové Zámky Kaplnky

Nové Zámky Fotoalbum

Mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Nové Zámky Kaplnky

Nové Zámky Kaplnky  Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky v Historickom FOTO a VIDEO zobrazení

Nové Zámky Kaplnky


Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

 

[gs-fb-comments]