Obchodný Dom Jednota Nové Zámky

Obchodný Dom Jednota Nové Zámky

Obchodný Dom Jednota Nové Zámky bol postavený v roku 1976 na Hlavnom Námestí v Nových Zámkoch. Obchodný Dom Jednota bol postavený na bývalom mieste bombardovaním zničeného arcibiskupského paláca.

Obchodný Dom JednotaObchodný Dom JednotaObchodný Dom Jednota Nové Zámky je maloobchodný reťazec ponúkajúci predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi. V roku 1845 to bola myšlienka založiť svojpomocné spolky a dnes je Obchodný Dom Jednota Nové Zámky sieť moderných maloobchodných predajní s tovarmi dennej potreby. To je Obchodný Dom Jednota v Nových Zámkoch.

Obchodný Dom Jednota Nové Zámky

Obchodný Dom Jednota

V prvých mesiacoch roku 1976 (v dobovom žargóne „v prvom roku 6. päťročnice“) žili Nové Zámky v očakávaní radostnej udalosti – otvorenia prvého supermarketu Obchodný Dom Jednota na Hlavnom námestí.

Stavba budovy Obchodný Dom Jednota Nové Zámky, ktorá trvala takmer 5 rokov bola v stredobode záujmu straníckeho vedenia nielen kvôli symbolicky a  ideologicky dôležitému termínu odovzdania, ale aj z hľadiska prestíže nového prvého tajomníka OV KSS Alberta Čubu, ktorý práve v tomto období striedal odchádzajúceho Michala Šuchu.

Obchodný Dom Jednota
V marci 1976 referovali o prípravách otvorenia Obchodný Dom Jednota aj okresné noviny „Naše Novosti„.

Obchodný Dom Jednota Nové Zámky

Jednota Nové ZámkyTie časy boli celkove obdobím investičného boomu v meste i jeho širšom okolí, realizovalo sa až 5 veľkých investíčných celkov:  bol čerstvo postavený areál Tesly, rozšírili sa výrobné haly Elektrosvitu kde začala výroba žirivkových svietidiel,  pred ukončením bola najväčšia konzerváreň v strednej Európe SLOVLIK, v plnom prúde boli práce na Mäsokombináte a ČSAO.

Z menších investícií je potrebné spomenúť nové výrobné priestory  Renokovu, Okresného podniku miestneho priemyslu (OPMP), Remesloslužby a čerstvo postavenú Paneláreň s kapacitou 600 bytov ročne. V Štúrove bola medzitým odovzdaná druhá etapa JCP a začala výroba flutingu (vlnovkovej lepenky určenej na obaly).

Pre obyvateľov Nových Zámkov bolo aj tak najočakávanejšou udalosťou práve otvorenie Obchodný Dom Jednota. V čase všeobecného nedostatku kvalitného tovaru bolo otvorenie nového obchodného domu príležitosťou dostať sa k nedostatkovému sortimentu a stranícke vedenie sa aj snažilo neostať v hanbe – na regále a do skladov novotvotváraného Obchodný Dom Jednota Nové Zámky nechalo naviezť tovar za na tie časy astronomických 40 miliónov Kčs (hodnota celého objektu včítane vnútorného vybavenia bola 48 mil. Kčs).

 

Zdroj: watson.sk


Obchodný Dom Jednota Nové Zámky

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnej Sieti

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

Pridaj komentár