Plavci – Vodné pólo Nové Zámky

Plavci – Vodné pólo Nové Zámky

Plavci – Vodné pólo Nové Zámky

Rozvoj plaveckých športov bol podmienený geografickou polohou mesta. Čistá voda v rieke Nitra a nenáročnosť na technické zabezpečenie pretekov viedlo niekoľkých nadšencov k usporiadaniu riečnych plaveckých majstrovstiev hornodunajskej oblasti už v roku 1942. Počiatkom 50-tych rokov bol založený športový oddiel pri TJ Lokomotíva. V rámci tohoto oddielu sa sformoval aj klub plávania. V 60-tych rokoch sa telovýchovné jednoty Lokomotíva a  Elektrosvit zlúčili v jedenu pod názvom TJ Elektrosvit, kde náš plavecký šport žil v očakávaní ukončenia výstavby krytej plavárne.


Plavci – Vodné pólo Nové Zámky

Plavci Nové Zámky

V roku 1964 boli vybudované kryté kúpele s 25 metrovým bazénom a prvé Majstrovstvá SSR na pôde nášho mesta sa uskutočnili v roku 1978.

Organizovali sa kurzy základného plávania zamerané na výber talentovanej mládeže. Naši tréneri Mária Rusková, Klára Stégmárová, Otto Hudák, Alexander Rakušan, Pavol Weiss vychovali nejedného Majstra Slovenska, reprezentanta SSR a ČSSR.

Plavci - Vodné pólo Nové ZámkyV deväťdesiatych rokoch sa časť nadšencov plávania osamostanila od vodného póla a vznikol samostatný plavecký klub Delfín Nové Zámky, ktorého predsedom bol Ing. Róbert Mizere. Tréneri MUDr. Anton Bartovič, Katarína Šinská, Judita Tóthová a Pavol Sovský začali samostatnú éru novozámockého plávania. Úspechmi práce týchto ľudí boli Majstri Slovenska Katarína Mlyneková, Katarína Matejková – účastníčka Majstrovstiev Európy v diaľkovom plávaní, Tomáš Halanda a ďalší úspešní plavci ako Darinka Kantárová, Erika Cabányová, Estera Czabányová, Helena Šinská, Viktor Valaška, Richar Szegheo, Monika Dostálová, Dáša a Alexandra Velikovové…

V roku 1995 sa Oddiel plávania Klubu plaveckých športov  transformoval na Plavecký oddiel Neptún a vodné pólo. Počiatky tohto klubu sa úzko spájajú so zanietenými nadšencami ako Ing. Palacka Jozef – predseda klubu, Ing. Pšenáková Ildikó, Ing. Polák Jaroslav, Ing. Pšenák Peter a trénermi Pšenák Peter, Czabányiová Erika, Stégmárová Klára, Ladislav Struhár pod vedením hlavnej trénerky Ruskovej Márie.

Úspešnosť práce týchto ľudí sa odzrkadľovala na dosiahnutých výsledkoch. Medzi najúspešnejších plavcov tejto doby patrili Peťo Varga, Eliška Rusková, Bea Poláková, Miro Sordel, Danka Šefčíková, Stanka Palacková a Julo Kiss. Samozrejme novozámocké plávanie obohacovalo svojimi výkonmi aj mnoho ďaľších plavcov.

Na sklonku pôsobenia PO Neptún, pred fúziou s PK Delfín, si ocenenie „Najúspešnejší športovec okresu“ Nové Zámky pre rok 1999 prevzal z rúk primátora mesta  Peter Varga za PO Neptún a za PK Delfín Tomáš Halanda.

Plavecký Klub Nové Zámky (PKNZ), vznikol 20.januára 2000 zlúčením Plaveckého klubu Delfín NZ s Plaveckým oddielom Neptún NZ. Prvým predsedom novovzniknutého klubu sa stal p. MUDr. Rudolf Varga.

MUDr. Rudolf Varga sa od mladosti aktívne venoval športu. V novozámockom plávaní sa začal angažovať v roku 1993 a postupne sa vypracoval až na miesto predsedu Plaveckého oddielu Neptún. Za svoj najväčší športový úspech považoval zjednotenie PO Neptún s PK Delfín do jedného veľkého klubu. Pán Rudolf Varga svoju funkciu zastával až do času, kedy nás po ťažkej chorobe opustil. Na počesť tohto obetavého človeka sa v rámci plaveckých pretekov Veľká cena mesta Nové Zámky pláve disciplína 50 m VSP ako „Memoriál MUDr. Rudolfa Vargu“.


Vodné pólo Nové Zámky

História organizovaného športu v Nových Zámkoch sa datuje do rokov 1907 až 1908, kedy vznikol ÉSE – Novozámocký športový spolok. Plávanie a vodné pólo začalo 19. marca 1922. Vodné pólo bolo súčasťou plaveckých podujatí aj v neskoršej MTE, v roku 1923 však zanikla. Vodné pólo sa v roku 1922 hralo v plaveckom oddieli ÉSE. V roku 1938 učiteľ Emil Tatárik začal prevádzkovať kúpalisko Štrand, kde mali domov aj vodní pólisti. Politické zmeny v roku 1939 pripojili Nové Zámky k Maďarsku až do roku 1945.

V roku 1946 našli pólisti svoj domov v ŠK Baťa Nové Zámky, ktorý sa koncom roku zmenil na ŠK Železničiari, neskôr Lokomotívu Nové Zámky. Tajomníkom sa stal Ľ. Mellen, ktorý pólistom umožnil cestovať na tréning do Piešťan. V roku 1961 začína pôsobiť klub Elektrosvit Nové Zámky. Vodné pólo hralo len priateľské stretnutia. Prvú vodnopólovú generáciu tvorili V. Zajaček, F. Mikulec, I. a O. Kavka, M. Laurinec, L. Kardoš, A. Sucharda, K. Dioši, M. Hudec, F. Šándor a L. Alaxa. Pôsobili v kategórii dorastencov a mužov na krajských majstrovstvách vo vodnom póle.

V roku 1954 sa otvoril 25 m bazén, ktorý umožnil regulárne stretnutia v letnom období.

Vodné pólo Nové ZámkyV roku 1953 až 1954 vzniká v TJ Lokomotíva žiacka generácia: O. Hudák, J. Horváth st., C. Lužica, M. Weiss, J. Gašparík, L. Černý, M. Kocúr, O. Hofmann, V. Faludy, L. Prikkel, neskôr J. Horský a J. Óváry. Títo dorastenci hrali aj za mužov. Predsedom bol V. Záležák, tajomníkom M. Lužica a hospodárom Ing. Mády. V roku 1959 zásluhou vodných pólistov sa oddiel stal tretím najúspešnejším, aj vďaka popredným umiesteniam na majstrovstvách kraja. Dňa 5. augusta 1961 sa telovýchovné jednoty zlúčili a prijali názov Elektrosvit Nové Zámky. Generácia vodných pólistov sa rozšírila o M. Buranského, Z. Ballu, P. Hořavu, P. Cséryho, L. Šimona, J. Horvátha, L. Szücsa, J. Horvátha ml., Š. Fučíka a J. Patakyho. Mužstvá dospelých i mládeže štartovali na krajských preboroch Nitrianského kraja.

V roku 1964 sa otvorila krytá 25 m plaváreň, čo znamenalo zdokonalenie prípravy pod vedením trénerov Ing. J. Gašparíka, K. Bióšiho, M. Lužicu, P. Hořavu a M. Buranského. Káder hráčov rozšírili K. Pintér, K. Décsi, J. Stano, L. Maráz, P, Gál, L. Bopko, K. Kamenický, L. Horváth, R. Czuczor, P. a O. Kövágo. Táto generácia vyhrala majstrovstvá ESSR žiakov v Plzni pod vedením trénera K. Dióšiho. Každoročne od roku 1967 sa usporadúval turnaj o „Putovný pohár OV ESTV Nové Zámky“, ktorého I. ročník vyhrala Slávia VŠ Nitra, II. ročník SC Bányász Tatabánya, III. ročník Dukla Žilina, IV. a V. ročník Slávia PF Prešov, VI. a VII. ročník TJ Gottwaldov. Od roku 1974 družstvo mužov štartovalo v II. vodnopólovej lige. Predsedami boli P. Sklenár, K. Pintér st., K. Dióši, A. Stína, I. Sklenár a P. Hořava.

V roku 1990 vzniká Klub vodného póla Nové Zámky.

V roku 1980 sa mladší žiaci ročníkov 1969 až 1970 zúčastnili na I. Majstrovstvách SSR a pod vedením trénera Ing. J. Gašparíka získali tretie miesto v tejto zostave: M. Kočí, P. Sklenár, M. Oremus, Z. Bogdan, R. Dudek, R. Hořava, I. Blaško, L. Juhász, M. Kotrec, A. Haulík, N. Tóth a L. Dráfi. Mladší žiaci získali 3. miesto na majstrovstvách SSR pod vedením trénera Buranského, ktorému pomáhal R. Tarnóczy. Hráčsky kolektív rozšírili V. Štvrtecký, F. a P. Mészároš, I. Kollárik, P. Rusznák, R. Styk, O. Hanzlík, L. Viola a M. Števlík.

V roku 1981 mali Nové Zámky štyri družstvá. Mladších žiakov v SNL viedol M. Buranský, staších žiakov v boji o postup do SNL viedol Ing. J. Gašparík, P. Hořava viedol v SNL dorast i mužov. V družstve mužov sa po roku 1983 začali presadzovať dorastenci J. Szücs, R. Mizere, P. Stín, O. Styk, O. Hanzlík, P. Juhász, L. Jakab, I. Šándor, J. Ernest, J. Orosz, P. Cséry ml., M. Hořava, I. Buranský, P. Haulík, L. Zsigárdy, Varga, bratia Kovácsovci z Egeru a Kalinka z Košíc. Muži v rokoch 1990 až 1993 hrali I. ligu pod trénerským vedením R. Štoffana, P. Kalinku st. a P. Hořavu. V roku 1995 vznikol klub vodného póla MK Nové Zámky s predstaviteľmi K. Décsim a Ing. J. Gašparíkom.

V roku 1996 v Oblastnej súťaži západ, starší žiaci, hrali K. Ács, P. Nagy, M. Mészároš, P. Supek, R. Pollák, V. Ivan, M. Sovský, K. Královič, J. Gyarmathy, R. Horváth, K. Décsi ml., G. Dráfi, L. Ivan, M. Rausch, P. Boldižár, R. Sovský, J. Sviták, K. Šťasný a S. Beck. Toto družstvo hralo v rokoch 1996 až 1997. Až v roku 2005 súťažia starší žiaci v oblastnej súťaži západ pod vedením R. Horvátha a J. Gyarmatyho: P. a T. Lisický, Š. Zajíček, M. Okša, D. Horváth, J. Hodulík, K. Zámbó, K. Šípoš, A. Holub, J. Miček, V. a R. Németh, R. Bucsek a V. Bogdan.

  Zdroj: pknz.sk, sportcenter.sk


Plavci – Vodné pólo Nové Zámky Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnej Sieti Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

Pridaj komentár