Adventné obdobie Novozámockého okresu

Adventné obdobie Novozámockého okresu

Adventné obdobie Novozámockého okresu Veľmi vzácne spomienky mamičky pána Štefana Pétery, na Adventné obdobie 30. rokov minulého storočia z obce Novozámockého okresu. /voľný prepis/

 

Adventné obdobie Novozámockého okresu

Adventné obdobie história Novozámockého okresu
Adventné obdobie
história Novozámockého okresu

Advent – Očakávanie

Začína sa cirkevný rok v Kostolíku sme s kostolníkom vymenili na oltároch a kazatelnici plachty za fialové tmavé. Vtedy bol kostolník Štefan Tuhoba – Ičko. Nebol ešte veniec ale sa zapaľoval svietnik a paškál.

Včas ráno bývali roráty o šiestej hodine. Bývalo veľmi zima, záveje snehu a tak sme išli. Jeden niesol lampáš lebo bolo ešte tma. V kostolíku bol na dlažbe kameň tak nohy oziabali ale bolo v ňom veľa ľudí.

Prišlo deň Mikuláša

To sme si vyčistili topánky a dali do okna. Priniesol nám darčeky. Vtedy kalamár – peračník, pero, ceruzku, gumu a také podobné veci. Ale aj cukrovinky. Veľmi sme sa tešili. Večer chodili aj oblečený Mikuláši.

Mali cingáč, v košíčku cukríky a sladkosti, orechy, jabĺčka a dobrým deťom rozdávali. Bol s nimi aj čert, ten sem tam remeňom ktorý boli zlý napomenul. Museli sa deti pomodliť aby niečo dostali.

„Mikulášku dobrý strýčku,
modlím sa ti modlitbičku,
zhoď tú svoju peknú masku,
daj mi z darov tvojich trošku,
či koníčka medového,
či koláča makového,
veď ty strýčku Mikuláš
mnoho dobrý vecí máš.“

Potom prišla Lucia.

Dievčatá sa obliekli za Lucie. Biele šaty, na tváry riedky biely čepiec, v ruke varechu a krýdlo. Ometali s ním všetko, aby bolo čisté a zdravé. Košíček a cukrovinky, orechy, jabľčka dobrým rozdávali a zlých trocha poťapkali varechou.

V každom dome ím aj Mikuášom gazdinka dala nejaké korunky. Na Luciu si dievčatá na trinásť ceduliek napísali chlapčenské mená a každý deň jednu cedulku spálili a na štedrý deň čo im ostalo si vzali do Modlitebnej knižočky a na polnočnú omšu. Keď pán farár zaspevali „Glória“ si ju pozreli a aké meno im ostalo, že toho budú mať za muža.

Adventné obdobie – Advent

Adventné obdobie - Adventný veniec
Adventné obdobie
Adventný veniec

Advent alebo Adventné obdobie (z lat. Adventus príchod) je začiatok liturgického roka a prípravou na Vianoce.

V teologickom zmysle sa advent vyznačuje dvojakým očakávaním – slávnosti narodenia Ježiša Krista a jeho druhého príchodu na konci času.

Stopy adventnej liturgie možno nájsť už v polovici 5. storočia v Ravenne. Až v polovici 6. storočia sa objavuje aj v Ríme.

V oboch prípadoch bolo Adventné obdobie chápané ako príprava na slávenie Narodenia Pána. Naproti tomu v Galii vplyvom iroskotských misionárov (Kolumbán Mladší) získala adventný čas pôstny ráz a bolo chápané ako kajúca príprava na druhý príchod Kristov na konci času.

Z adventnej omše bolo vypustené Gloria a užívala sa pôstna fialová farba omšových rúch. Niečo z týchto pôstnych obyčajov preniklo v 12. storočia aj do rímskej liturgie; predovšetkým už spomínané vynechanie Gloria a liturgická farba. Pôstny ráz adventu sa však v Ríme nepresadil.

Západná cirkev slávila rôzny počet (4 až 6) adventných nedieľ. Pápež Gregor Veľký stanovil štyri adventné nedele. Hoci franský kráľ Pipin III. rovnako, ako jeho syn Karol Veľký, nariadili v celej ríši dodržiavať pápežove ustanovenia, štyri nedele sa presadzovali len veľmi zvoľna.

Zdá sa, že až v 10. – 11. storočia sa štvortýždňové Adventné obdobie ujalo v celom galskofranckom priestore. Ambroziánský rítus Milánske arcidiecézy oslavuje šesť adventných nedieľ doteraz.

Advent začína prvou nedeľou adventu, teda nedeľu medzi 27. novembrom a 3. decembrom. Koniec adventu potom predstavuje západ slnka Štedrého večera. Liturgickou farbou je fialová. Tretia adventná nedeľa sa nazýva Gaudete a v liturgii je dovolené použiť farbu ružovú.

Pravoslávna cirkev dodržuje až dodnes šesťtýždňové Adventné obdobie, ktoré trvá od 15. novembra do 24. decembra, a to ako obdobie pôstu. U pravoslávnych advent nie je začiatkom cirkevného roka. Na Východe začína cirkevný rok už 1. septembra.

V západnej tradícii je advent aj obdobím upokojenia. Zodpovedalo to životnému štýlu našich predkov za dlhých decembrových nocí. Dnes je však Adventné obdobie komerčne využívané, a preto o ňom ako o dobe pokoja možno hovoriť len v prostredí kresťanských tradícií.

Výrazným symbolom adventu je adventný veniec ozdobený štyrmi sviecami podľa počtu adventných nedieľ. Deti otvárajú zvyčajne adventný kalendár. Hudobná tradícia sa môže pochváliť výnimočným počtom kvalitných adventných piesní. Uplatňujú sa najmä pri raňajšej mariánskych omšiach zvaných roráty.

V súčasnosti sa jednotlivé adventné nedele označujú ako železná, bronzová, strieborná a zlatá. Toto označenie je čisto komerčné a nemá nič spoločného s kresťanskou tradíciou. Cieľom tohto označenia je iba povzbudiť komerčné poňatie Vianoc a podporiť zákazníkov v nakupovaní vianočných darčekov a potravín. V týchto nedeľiach majú obchodníci zvyčajne predĺženú otváraciu dobu.

 

Zdroj:p.Š.Pétery, wikipedia.org


Adventné obdobie Novozámockého okresu

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnej Sieti Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

Pridaj komentár