Plavci – Vodné pólo Nové Zámky

Plavci – Vodné pólo Nové Zámky Rozvoj plaveckých športov bol podmienený geografickou polohou mesta. Čistá voda v rieke Nitra a nenáročnosť na technické zabezpečenie pretekov viedlo niekoľkých nadšencov k usporiadaniu riečnych plaveckých majstrovstiev hornodunajskej oblasti už v roku 1942. Počiatkom

ČÍTAJ ĎALEJ ...