Františkánsky kláštor Nové Zámky

Františkánsky kláštor Nové Zámky Františkánsky kláštor v Nových Zámkoch, táto významná architektonická pamiatka, ako väčšina historických objektov podobného druhu, prešla nejednou úpravou a prestavbou. Jej pôvodný vzhľad možno už len predpokladať. Výstavba najstarších častí spadá do rokov 1626-1631, pričom prvé

ČÍTAJ ĎALEJ ...

Morový stĺp svätej Trojice

Morový stĺp svätej Trojice V roku 1740 v Nových Zámkoch bola morová epidémia. Na pamiatku skončenia epidémie podľa návrhu talianskych majstrov v roku 1749 postavili Sochu svätej Trojice, Morový stĺp svätej Trojice. Socha je v barokovom štýle, ale jej časti

ČÍTAJ ĎALEJ ...

Kalvária Nové Zámky

Kalvária Nové Zámky v neskorobarokovom slohu bola v Nových Zámkoch postavená na násype Forgáchovej bašty, v cípe šesťuholníkového opevnenia v roku 1779. Kalvária Bola vybudovaná na násype Forgáchovej bašty, v cípe šesťuholníkového opevnenia v roku 1779. Nesie prvky neskorobarokového štýlu. Zriadil ju

ČÍTAJ ĎALEJ ...

Kaplnka svätej Trojice Nové Zámky

Kaplnka svätej Trojice Nové Zámky – Hrob Antona Bernoláka Kaplnka svätej Trojice. Najstarší cintorín mesta bol na dnešnom Bernolákovom námestí (v takzvanom malom parku). Tento kamenný cintorín bol zrušený v roku 1872. Kaplnka svätej Trojice Nové Zámky je v parku, na

ČÍTAJ ĎALEJ ...

Kaplnka Panny Márie Nové Zámky

Kaplnka Panny Márie Nové Zámky V rámci prechádzky mestom Nové Zámky môžeme nájsť Kaplnku Panny Márie na ulici Šafáriková. Kaplnka Panny Márie Nové Zámky bola postavená v druhej polovici 18. storočia. Podľa jednej povesti v roku 1709 tunajší Mariánsky obraz, ktorý bol známy

ČÍTAJ ĎALEJ ...

Kaplnka svätej Anny Nové Zámky

Kaplnka svätej Anny Nové Zámky Kaplnka svätej Anny Nové Zámky. Medzi najstaršie zachované pamätihodnosti v našom meste, patrí Baroková stavba Kaplnka svätej Anny Nové Zámky. Vybudovali ju novozámockí priemyselníci nemeckého pôvodu v roku 1761. Spoločnosť svätej Anny bola založená v tom

ČÍTAJ ĎALEJ ...