Karol Bonaventura Buquoy

Karol Bonaventura Buquoy

Karol Bonaventura Buquoy [čítaj: bykoá] sa narodil 9. januára 1571 vo Francúzskom meste Arras bol veliteľ cisárskych vojsk na začiatku tridsaťročnej vojny. Zomrel 10. júla 1621 počas obliehania pevnosti Nové Zámky.

Karol Bonaventura Buquoy, tento významný vojenský veliteľ je často známy aj francúzsky ako: Charles Bonaventure de Longueval comte de Bucquoy, alebo nemecky ako: Karl Bonaventura Graf von Buquoy.

Karol Bonaventura Buquoy

Karol Bonaventura BuquoyKarol Bonaventura Buquoy sa narodil sa 9. januára 1571 v severnom Francúzsku, v Arras (oblasť Artois). Jeho predkovia pochádzali z Francúzska a južnej Belgicko (Valónsko). V roku 1606 sa oženil s Máriou Magdalénou grófkou de Biglia (1573-1653), grófkou de Sarona zo starej a vplyvnej milánskej rodiny, s ktorou mal syna Karola Alberta.

Vojnové vzdelanie získal vo Francúzsku a Španielsku, Buquoy boli pôvodne zemianskym rodom a písali sa „de Longueval“ (Longueval = dediny v Pikardii, kde mali sídlo). 20. júna 1580, po podpore do stavu grófov, sa začali písať „de Bucquoy„. Línia rodu Karola Bonaventúru, ktorá sa po roku 1618 usadila v Čechách ono písmeno „c“ vypúšťala a niekedy namiesto „y“ používala „i“, aby sa mohla odlišovať od línie francúzskej a belgickej.

Dňa 7. mája 1621 sa cisárskym vojskám pod velením generála Buquoy podarilo dobyť Bratislavu. Tam sa však vojaci dlho nezdržali. Už 10. mája vyrazili ďalej. Postupne obsadili Svätý Jur, Pezinok či Trnavu. Potom obľahli pevnosť Nové Zámky, hlavné Bethlenovu zbrojnici na čele so Stanislavom Thurzom.

Obliehacie práce však postupovali veľmi pomaly. Cisárske vojsko totiž trpelo nedostatkom potravín, čo bol okrem iného výsledok ich predchádzajúceho pustošenie. Veľmi nepríjemné boli tiež časté výpady, vykonávané posádkou pevnosti, ktorá navyše bola už počas obliehania posilnená štyrmi tisíckami uhorských bojovníkov pod velením Štefana Horvátha.

Obliehania a prepady

Tieto prepady stáli život mnoho cisárskych vojakov. Pri jednom z týchto výpadov, ktorý sa odohral 10. júna, sa Uhrom dokonca podarilo zabiť samotného Buquoya. Rovnaký osud stretol aj niekoľko dôstojníkov z jeho sprievodu. K nedostatku potravín, aktívny obrane posádky pevnosti a smrti vrchného veliteľa sa čoskoro pridal ešte príchod grófa Thurn, ktorý k Bethlenovi utiekol po porážke na Bielej hore.

V tejto situácie sa velitelia rozhodli obliehania ukončiť. Toto rozhodnutie potom zrealizovali 17. júla, kedy cisárski vyrazili na juh k Dunaju. Keď to obrancovia spozorovali, vykonali prudký výpad na zadný voj ustupujúceho vojska. Podarilo sa im tak vziať na tri tisícky zajatcov a zmocniť necelých troch desiatok diel, veľkého množstva munície a vozov trenia.

Keď sa skoršie obliehateľov priblížili k Dunaju, sami sa niekoľko kilometrov nad Komárnom opevnili. Toto postavenie však nedokázali dlho udržať. Množstvo prenasledovateľov stále rástlo a naopak v radoch cisárskej armády sa začali povážlivo množiť prípady dezercie. Nezostávalo teda než pokračovať v ústupe – vojaci našli útočisko v Komárne, Bratislave a Rábe.

Cisársky Generál Karol Bonaventura Buquoy

Karol Bonaventura BuquoyV roku 1618 cisár Matyáš Habsburský menoval veliteľom cisárskych vojsk Karol Bonaventura Buquoy -a a poslal ho do Čiech s úlohou „skrotiť rebéliu“ českých stavov. V Čechách zvíťazil Buquoy v niekoľkých dôležitých bitkách tridsaťročnej vojny.

Jedným z medzníkov konfliktu bola bitka pri Záblatí (na Českobudějovicku), kde Karol Bonaventura Buquoy 10. júna 1619 zvíťazil nad protestantskými vojskami vedenými grófom Petrom Arnoštom Mansfeld (1580-1626).

Dňa 4. novembra 1620 bol chúlostivo zranený priestrelom oboch stehien, guľka sa dokonca „údu prirodzeného dotkla.“ Vzhľadom k zraneniu odovzdal velenie cisárskej armády Rudolfovi Tiefenbach pred bitkou na Bielej hore, ktorá sa odohrala 8. novembra 1620.

Vlastnej bitvy sa zúčastnil iba ako pozorovateľ, v priebehu tejto bitvy len raz nasadol na koňa, aby pomohol svojmu vojsku, keď sa začalo stavovskému vojsku dariť, ale než došiel na bojisko, bolo nebezpečenstvo zažehnané.

Cisárska odmena pre Karola Bonaventura Buquoy

Za jeho vynikajúce služby a finančnú pôžičku mu cisár Ferdinand II. daroval niektoré protestantské panstvá. Napr. Nové Hrady (na Českobudějovicku), Rožmberk nad Vltavou a Libějovice u Vodnian, panstvo Cuknštejn a ďalšie. Darovacia listina zo 6. februára 1620 bola napísaná po česky, vlastnoručne ju podpísal cisár.

Ten nemal na žold pre vojakov, preto dlžné peniaze nahradil darovaním panstva. Po vzniku ČSR boli niektoré z nich pozemkovou reformou po roku 1918 konfiškované a stali sa tzv. „zvyškovými statkami„. Ostatný majetok zostal v držbe rodu až do roku 1945. V čase druhej svetovej vojny sa novohradský Buquoy -ovia prihlásili k nemeckému občianstvu a v roku 1945 postihli ich majetok tzv. „Benešove dekréty„.

Smrť Karola Bonaventura Buquoy

Karol Bonaventura BuquoyKarol Bonaventura Buquoy padol dňa 10. júla 1621 počas obliehania pevnosti Nové Zámky na juhozápadnom Slovensku. Toho dňa chceli cisárski vojaci zožať pšenicu z okolitých polí a ochranu žencom zaisťoval Karol Bonaventura Buquoy pomocou 1200 jazdcov a 300 pešiakov.

Z pevnosti proti nim vyrazil oddiel asi 1200 jazdcov vedených Štefanom Horváthom a cisárski vojaci boli rozprášení.

Samotný generál Karol Bonaventura Buquoy padol do zajatia. V jednom okamihu sa zdalo, že by cisárski vojaci s pomocou posíl z tábora mohli získať na bojisku znova prevahu a zajatcov oslobodiť. Preto ho dvaja hajdúsi, ktorí ho strážili, zabili.

Bol pochovaný v neoznačenom hrobe v kostole Panny Márie v Rožmberku nad Vltavou. Po smrti generála sa správy panstva ujala vdova Maria Magdalena, pretože ich syn bol v tej dobe neplnoletý.

 

Zdroj: wikipedia.org.

Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Karol Bonaventura Buquoy

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnych sieťach Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

 

Dominik „Eldorado“ HorvathKarol Bonaventura Buquoy

Fotograf, Grafik
[email protected]
Nové Zámky Fotoalbum je webová stránka kde se o Nových Zámkoch dozviete všetko, dokonce i to o čom ste ani netušili …
Môj profil na Google plus

One thought on “Karol Bonaventura Buquoy

Pridaj komentár