Morový stĺp svätej Trojice

Morový stĺp svätej Trojice

Morový stĺp svätej Trojice

V roku 1740 v Nových Zámkoch bola morová epidémia. Na pamiatku skončenia epidémie podľa návrhu talianskych majstrov v roku 1749 postavili Sochu svätej Trojice, Morový stĺp svätej Trojice. Socha je v barokovom štýle, ale jej časti majú aj rokokové prvky.

Morový stĺp svätej Trojice je pravdepodobne dielom neznámych talianskych majstrov. Súsošie viackrát renovovali a premiestňovali (1827, 1876, 1929, naposledy reštaurované a premiestnené na Hlavné námestie v roku 1993 ). Posledná vysviacka súsošia sa konala v októbri 1993.

Morový stĺp svätej Trojice

Morový stĺp svätej Trojice Nové ZámkyMorový stĺp svätej Trojice je kužeľovitého tvaru, dekorovaný je rastlinným ornamentom. Vo vrchole je súsošie Najsvätejšej Trojice. V strede stĺpa, na čelnej strane, je Imaculata na zemeguli obkrútená hadom.

Morový stĺp svätej Trojice Nové ZámkyNa osových úsekoch piedestálu sú situované tri stojace plastiky sv. Sebastiána, sv. Rochusa a sv. Ján Nepomuckého. V strede piedestálu je nika uzavretá.

Socha Morový stĺp svätej Trojice mala rušnú históriu, viackrát ju zrenovovali a premiestnili (1827, 1876, 1929, posledný krát ju zrenovovali v roku 1993). 24. októbra 1993 sochu opäť posvätili na jej pôvodnom mieste na Hlavnom námestí.

Socha Morový stĺp svätej Trojice sa skladá z valcovitého stĺpu, zdobenou rastlinnou ornamentikou. V strede sochy je postava Nepoškvrnenej Panny Márie pod ňou zemeguľa a had. Na vrchu stĺpu je zobrazená svätá Trojica.

Okolo Morový stĺp svätej Trojice nájdeme sochy svätého Sebastiána, svätého Rócha a svätého Jána Nepomuckého. Pod týmito sochami je mriežkou ohraničený priestor, kde je socha ležiacej svätej Rozálie. Na podstavci sú tri dekoratívne eliptické tabule s nápismi:

 

„Restui veteri que empus sprevi honori 1876” („Nech je na česť tých, ktorí verne dúfajú vo večnosti 1876“) „Quae devotam tibi constans perduret in aevum 1875” („Ktorá nás drží verne a silne v nebesiach, 1875“) „Hanc triadi posvere plebis piavolta colummnam 1740” („Postavil bohabojným životom, 1740“)

Zdroj: wikipedia.org


Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete..

One thought on “Morový stĺp svätej Trojice

Pridaj komentár