Rabbi Ernest Klein

Rabbi Ernest Klein celým menom Ernest David Klein sa narodil 26. júla 1899 18:00 v Szatmárnémeti (dnešný Satu Mare), Partium-región Rakúska-Uhorska,  Transylvania (v súčasnosti Rumunsko) rodičom Yitzchok (Ignác) a Sarah Rachel (Roza) Klein rodená Friedrich. Otec  Ernest Kleina, Yitzchok (Ignác) bol skvelý človek. Bol rabín židovskej obce

ČÍTAJ ĎALEJ ...