Rabbi Ernest Klein

Rabbi Ernest Klein celým menom Ernest David Klein sa narodil 26. júla 1899 18:00 v Szatmárnémeti (dnešný Satu Mare), Partium-región Rakúska-Uhorska,  Transylvania (v súčasnosti Rumunsko) rodičom Yitzchok (Ignác) a Sarah Rachel (Roza) Klein rodená Friedrich. Otec  Ernest Kleina, Yitzchok (Ignác) bol skvelý človek. Bol rabín židovskej obce

ČÍTAJ ĎALEJ ...

Ortodoxná Neologická synagóga Nové Zámky

Ortodoxná Neologická synagóga Nové Zámky Ortodoxná Neologická synagóga Nové Zámky. K väčšiemu osídľovaniu občanov židovského pôvodu na území mesta Nových Zámkoch začalo dochádzať v 19. storočí. Medzi rokmi 1859-1863 si židovská náboženská obec vybudovala svoju prvú synagógu, ktorá sa neskôr

ČÍTAJ ĎALEJ ...