Kinga Czuczor – MISS Hungary

Kinga Czuczor – MISS Hungary Kinga Czuczor sa narodila v roku 1970 na juhu Slovenska v Nových Zámkoch, bývala pri autobusovej stanici na bývalej ulici Gorkého 6 (neskôr sa ulica premenovala na ulicu Ľudovíta Štúra), blízko slovensko-maďarských hraníc. Kinga Czuczor po ukončení

ČÍTAJ ĎALEJ ...

Emil Tatárik

Emil Tatárik Emil Tatárik je jednou z najznámejších osobností v Nových Zámkoch, no málokto vie, že bol aj aktívnym šachistom. Narodil sa 16. februára 1887 v Ondrochove. Ako malé dieťa osirel, vyrastal v sirotinci v Budapešti. Vyštudoval učiteľský ústav v

ČÍTAJ ĎALEJ ...

Vodné kaskády Zúgov Nové Zámky

Vodné kaskády Zúgov Nové Zámky Na severovýchodnom okraji mesta v blízkosti rozsiahlej záhradkárskej osady sa nachádzajú Vodné kaskády Zúgov Nové Zámky. Rieka Nitra sa nad Zúgovom rozdeľuje na dve ramená, v mieste kaskád sa tieto ramená spájajú, takže kaskádovité vodopády

ČÍTAJ ĎALEJ ...