Družobné Partnerské Mestá

Družobné Partnerské Mestá

Družobné Partnerské Mestá
Fonyód

je mesto v Maďarsku v župe Somogy. Je centrom okresu Fonyód. Leží na brehu Balatonu. Rozkladá sa na ploche 53,55 km ² a v roku 2010 tu žilo 4 777 obyvateľov.


Slovenský Komlóš

maďarsky Tótkomlós je mesto v Maďarsku v Békešskej župe v Orosházskom obvode. Stredisko slovenskej menšiny. Má rozlohu 12 536 ha a žije tu 5 866 obyvateľov.


Tatabánya

je mesto v severozápadnom Maďarsku v severnom Zadunajsku. Má rozlohu 91,42 km² a vyše 70-tisíc obyvateľov a je to hlavné mesto Komárňansko-ostrihomskej župy.


Znojmo

nemecky Znaim je štatutárne mesto ležiace na juhu Moravy rozkladajúce sa vysoko na ľavom brehu nad riekou Dyjou, 52 km juhozápadne od mesta Brna. Zaujíma rozlohu 65,93 km² a má 35 177 obyvateľov. Od roku 1960 patrí do Juhomoravského kraja, v ktorom je okresným mestom. Predtým od roku 1949 malo podobné postavenie v rámci vtedajšieho Brnianskeho kraja. Pred zrušením krajského zriadenia to bolo až do 31. decembra 1948 centrum politického okresu Znojmo. Za Rakúsko-Uhorska to bolo tiež mesto štatutárne.


Tábor

je mesto na juhu Čiech. S svojimi 37 000 obyvateľmi je po Českých Budějoviciach druhým najväčším mestom v Juhočeskom kraji. Mesto Tábor, ktorého centrum je pamiatkovou rezerváciou, je významným centrom turistického ruchu. Lákadlom pre návštevníkov je najmä história husitského hnutia.

Družobné Partnerské Mestá

Pri plnení úloh samosprávy mesto Nové Zámky spolupracuje s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v meste a udržuje Družobné a Partnerské vzťahy z mestami z Maďarska a Čiech. Družobné Partnerské Mestá

Družobné a Partnerské Mestá
Družobné Partnerské Mestá

 

Družobné Partnerské Mestá – Družobné mestá

Družobné Partnerské Mestá – Partnerské mestá


 

 

 

Zdroj: wikipedia.org


Družobné Partnerské Mestá

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete..

Pridaj komentár