Porciunkula jarmok Nové Zámky

Porciunkula jarmok Nové Zámky

Porciunkula jarmok Nové Zámky – Novozámocký jarmok

Porciunkula, alebo Novozámocké hody boli slávne, prichádzali na ne ľudia z ďaleka. Počas hodov na sviatok Anjelskej Panny Márie sa v Nových Zámkoch tradične konajú hody a jarmok nazývaný Porciunkula.

Porciunkula jarmok Nové Zámky
kaplnka Porciunkula

Porciunkula (alebo aj Porcinkula, angl. Porziuncola, lat. Portiuncula, či Porzioncula) je vžitý názov kostolíka Anjelskej Panny Marie, ktorý je považovaný za centrum Františkánskeho rádu.

Oficiálny názov kaplnky Santa Maria degli Angeli je názvom katedrály, ktorou bola v roku 1679 na príkaz pápeža Piusa V. (z r. 1569) kaplnka Porciunkula obostavaná. Podľa tejto kaplnky sú pomenované letné Novozámocké hody Porciunkula jarmok Nové Zámky.

Čítaj tiež: » Svätý František z Assisi 

Porciunkula jarmok Nové Zámky
Porciunkula jarmok Nové Zámky

V súčasnosti sa nachádza na námestí Spoleto asi 4 kilometre od Assisi (Stredné Taliansko, reg. Umbria). Kaplnka sa preslávila aj tým, že v nej 3. októbra 1226 zomrel svätý František.

Tento sviatok je priamo spätý s tradíciou rádu františkánskych mníchov, ktorí sa v roku 1626 usadili v Nových Zámkoch. Hody sú 1. a 2. augusta a jarmok je najbližší víkend po tomto termíne.

Porciunkula jarmok Nové Zámky

„…Prvého a druhého augusta boli usporiadané hody, ktoré sa stali široko ďaleko známou pozoruhodnosťou novozámockého Hlavného námestia. Pravdu povediac boli to hody františkánskeho kostola, kostola pátrov, práve preto sa menujú Porcinkulou. Z okolitých obcí do mesta prichádzajúci ľudia prišli do kostola, niekedy aj celú noc tam prebdeli. My novozámockí mladí sme však nazývali Porcinkulou atrakcie na Hlavnom námestí, hemženie ľudí a vareškovanie.

Celé mesto sa zišlo na námestí, plnom stánkových obchodníkov s jedlom, nápojmi, rôznymi čačkami, či iným jarmočným tovarom. Každému dieťaťu sa vtedy ušiel nejaký darček. Pre mládež a študentov tento sviatok znamenal ozajstnú zábavu, spoločne trávený čas a prekáranie sa s dievčatami. My, chlapci aj dievčatá, držali sme sa za ramená, prechádzajúc hore dole okolo stánkov a dlhých stanových ulíc. Varešky trešťali na zadkoch dievčat a, samozrejme, dievčatá nezostávali chlapcom nič dlžné. Smiech a chichot zaplnil celé námestie. „

– Lajos Luzsica: Ifjúságom (Moja mladosť), Nové Zámky

 

Zdroj: wikipedia.org


Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete..

Pridaj komentár