Branovo – Nové Zámky okolie

Branovo – Nové Zámky okolie

Branovo je obec na Slovensku v okrese Nové Zámky. V obci je rímskokatolícky kostol sv. Anny z roku 1739. Pri údolí rieky Žitava skrýva sa vo venci agátov obec Branovo, kedysi Baromlak.

Z historického aspektu treba spomenúť, že obyvatelia požitavských obcí, teda aj Branova, majú spoločného menovateľa v tom, že u nich dodnes dominuje roľnícke zamestnanie.

Ľudia sa odpradávna zamestnávali roľníctvom, v službách pánov feudálov i neskorších panstiev a veľkostatkov.

Branovo - Nové Zámky okolie
Branovo
erb obce

Ako osada patrila ku kráľovským dvorom, ktoré mali uhorskí králi v 11. stor. v Dvoroch nad Žitavou. V tomto kraji, v blízkosti Nových Zámkov, po celé stáročia polia lesy i lúky patrili k statkom Szentiványiovcov, Bajcziovcov či Plathyovcov.

Zem, po ktorej generácie kráčali za pluhom, kosou, či motykou, bola ľuďom jedinou živiteľkou, kolískou i hrobom. čierna rovinná zem. Na jar blatistá, v lete horúca a pichľavá, na jeseň obťažená plodmi kukurice, papriky, tabaku.

Branovo bolo dlho v izolácii od okolitého sveta a miest. Nebolo v blízkosti význačných komunikačných spojov, iba za prácou sa dochádzalo sezónne alebo až do Francúzska i za more.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1410, kedy sa obec spomína pod názvom Baromlak. Toto pomenovanie má pôvod v turečtine s najpravdepodobnejším významom osada, sídlo pastierov. Vyhláškou č. 964/1948 bol názov obce zmenený na Branovo. 

Obec patrí do okresu Nové Zámky. Oficiálna webová stránka obce Branovo: Oficiálna stránka obce

Branovo – Nové Zámky okolie

[symple_googlemap title=“Branovo – Nové Zámky okolie“ location=“Branovo, Nové Zámky, Slovenská republika“ zoom=“12″ height=250]

 

Najstaršie osídlenie

V okolí obce je doložené osídlenie z obdobia:

 • mladšej a neskorej doby kamennej – neolitu, eneolitu (5500-1900 pred Kr.)
 • staršej doby bronzovej (1900-1500 pred Kr.)
 • staršej a mladšej doby železnej – halštatu, laténu (750-0 pred Kr.)
 • rímskeho impéria (0-375 po Kr.)

Feudálni vlastníci

Obec počas svojej histórie patrila viacerým šľachtickým a zemianskym rodom:

 • v priebehu 12. stor. tu získali majetky Szemerovci
 • v 16. stor. Syentmihályovci, Kürthyovci a i.
 • v 17. stor. Izdencziovci, Cseryovci a i.
 • v 18. stro. Bajcziovci, Plathyovci a i.

[symple_toggle title=“Branovo – Historický vývoj“ state=“closed“]

 • v r. 1556 sa spomínajú dve sedliacke usadlosti
 • v r. 1559 tu boli štyri sedliacke a štyri želiarske usadlosti
 • počas tureckých vojen obyvatelia obce prežili najhoršie časy a obec spustla
 • v r. 1699 spustošenú dedinu oživil väčší počet novousadlíkov. Bolo zaznamenaných päť sedliackych usadlostí
 • v r. 1707 tu žilo 29 dospelých osôb v 16 domácnostiach
 • v r. 1787 tu žilo 342 obyvateľov v 38 obývaných domoch
 • v r. 1831 zachvátila Uhorsko cholera a za obeť padli desiatky ľudí
 • v r. 1848 tu žilo 342 obyvateľov. Obec v tomto čase tvorila zemepánska usadlosť s dvoma kaštieľmi
 • v r. 1914 život v obci narušila I. svetová vojna. Všetci zdraví muži od 18 do 50 rokov narukovali
 • v r. 1918 parcelácia veľkostatkárskej pôdy priniesla so sebou vznik nových malých a stredných roľníkov
 • v r. 1938 južná časť Slovenska pripojená k Maďarsku. V obecnej škole sa začalo vyučovať po maďrsky, čomu deti nerozumeli
 • v II. svetovej vojne zahynulo 10 Branovčanov
 • v r. 1950 bolo založené JRD I. typu, začalo sa spoločne hospodáriť na 120 ha, postupne na 600 ha pôdy a bolo zamestnaných 135 obyvateľov z toho 80 žien
 • v r. 1956 bola do obce zavedená elektrina
 • v r. 1972 sa JRD Branovo zlúčilo s JRD Dvory nad Žitavou. V Branove zostáva jedno zo stredísk poľnohospodárskej výroby
 • v r. 1989 nežná revolúcia prináša nové pohľady, nové možnosti hospodárenia a podnikania – mnohí sa uchytili, ale mnohí tiež zostali bez práce
 • v r. 1997 bola ukončená plynofikácia obce
 • v r. 2003 bol dobudovaný verejný vodovod[/symple_toggle]

 

 

Obyvateľstvo

obyvateľstvo obce sa stabilizovalo – najvyšší počet bol zaznamenaný v roku 1961 a to 784 obyvateľov k 31.12.2008 má Branovo 596 obyvateľov. Obyvateľstvo sa po stáročia zaoberalo prevažne poľnohospodárstvom, ale v súčasnosti to už neplatí.

Spoločenský a rodinný život

Obec Branovo v nedávnej minulosti žila ako jedna veľká rodina. Ľudia sa navzájom veľmi dobre poznali podľa rodov, mien a priezvisk. Navzájom sa zdravili pri každom stretnutí.

Najstaršie priezviská sú Kalina, Demo, Mellen. V rodine mal hlavné postavenie otec-muž. Žena-matka sa starala o domácnost a deti, ktorých bývalo 10-12. Výchova v rodine bola prísna.

Počas nedeľných popoludní ženy vysedávali pred domami, dievky a mládenci sa prechádzali po dedine. Muži posedávali pri obecnej studni alebo pri kartách v krčme.

Na spoločenský poriadok obce Branovo dezeral richtár s obecnou správou. K jeho funkcii patrila richtárska palica. Po večeroch kontroloval poriadok a richtárskou palicou trestal previnilcov.

Správy po dedine roznášal bubeník. Hlasným bubnovaním, zhromaždil určitú časť dediny a na plné hrdlo oznamoval:

„Dáva sa na známosť šeckím občanom!“

V nočných hodinách strážil dedinu nočný hlásnik (bachter). Bol vyzbrojený halapartňou (dlhou palicou), mal lampáš (petrolejku) a trúbu (kravský roh). Trúbením a spevom ohlasoval nočné hodiny. Spoločenský život obohacovali divadelné predstavenia, zábavy a dopĺňali ich svadby hlavne v jesennom a fašiangovom odbobí.

 

Zdroj: Wikipedia.org, branovo.sk
Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Branovo – Nové Zámky okolie

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnej Sieti Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

One thought on “Branovo – Nové Zámky okolie

Pridaj komentár