Site icon Nové Zámky Fotoalbum

Branovo – Nové Zámky okolie

Branovo - Nové Zámky okolie

Branovo - Nové Zámky okolie

Branovo je obec na Slovensku v okrese Nové Zámky. V obci je rímskokatolícky kostol sv. Anny z roku 1739. Pri údolí rieky Žitava skrýva sa vo venci agátov obec Branovo, kedysi Baromlak.

Z historického aspektu treba spomenúť, že obyvatelia požitavských obcí, teda aj Branova, majú spoločného menovateľa v tom, že u nich dodnes dominuje roľnícke zamestnanie.

Ľudia sa odpradávna zamestnávali roľníctvom, v službách pánov feudálov i neskorších panstiev a veľkostatkov.

Branovo
erb obce

Ako osada patrila ku kráľovským dvorom, ktoré mali uhorskí králi v 11. stor. v Dvoroch nad Žitavou. V tomto kraji, v blízkosti Nových Zámkov, po celé stáročia polia lesy i lúky patrili k statkom Szentiványiovcov, Bajcziovcov či Plathyovcov.

Zem, po ktorej generácie kráčali za pluhom, kosou, či motykou, bola ľuďom jedinou živiteľkou, kolískou i hrobom. čierna rovinná zem. Na jar blatistá, v lete horúca a pichľavá, na jeseň obťažená plodmi kukurice, papriky, tabaku.

Branovo bolo dlho v izolácii od okolitého sveta a miest. Nebolo v blízkosti význačných komunikačných spojov, iba za prácou sa dochádzalo sezónne alebo až do Francúzska i za more.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1410, kedy sa obec spomína pod názvom Baromlak. Toto pomenovanie má pôvod v turečtine s najpravdepodobnejším významom osada, sídlo pastierov. Vyhláškou č. 964/1948 bol názov obce zmenený na Branovo. 

Obec patrí do okresu Nové Zámky. Oficiálna webová stránka obce Branovo: Oficiálna stránka obce

Branovo – Nové Zámky okolie

[symple_googlemap title=“Branovo – Nové Zámky okolie“ location=“Branovo, Nové Zámky, Slovenská republika“ zoom=“12″ height=250]

 

Najstaršie osídlenie

V okolí obce je doložené osídlenie z obdobia:

Feudálni vlastníci

Obec počas svojej histórie patrila viacerým šľachtickým a zemianskym rodom:

[symple_toggle title=“Branovo – Historický vývoj“ state=“closed“]

 

 

Obyvateľstvo

obyvateľstvo obce sa stabilizovalo – najvyšší počet bol zaznamenaný v roku 1961 a to 784 obyvateľov k 31.12.2008 má Branovo 596 obyvateľov. Obyvateľstvo sa po stáročia zaoberalo prevažne poľnohospodárstvom, ale v súčasnosti to už neplatí.

Spoločenský a rodinný život

Obec Branovo v nedávnej minulosti žila ako jedna veľká rodina. Ľudia sa navzájom veľmi dobre poznali podľa rodov, mien a priezvisk. Navzájom sa zdravili pri každom stretnutí.

Najstaršie priezviská sú Kalina, Demo, Mellen. V rodine mal hlavné postavenie otec-muž. Žena-matka sa starala o domácnost a deti, ktorých bývalo 10-12. Výchova v rodine bola prísna.

Počas nedeľných popoludní ženy vysedávali pred domami, dievky a mládenci sa prechádzali po dedine. Muži posedávali pri obecnej studni alebo pri kartách v krčme.

Na spoločenský poriadok obce Branovo dezeral richtár s obecnou správou. K jeho funkcii patrila richtárska palica. Po večeroch kontroloval poriadok a richtárskou palicou trestal previnilcov.

Správy po dedine roznášal bubeník. Hlasným bubnovaním, zhromaždil určitú časť dediny a na plné hrdlo oznamoval:

„Dáva sa na známosť šeckím občanom!“

V nočných hodinách strážil dedinu nočný hlásnik (bachter). Bol vyzbrojený halapartňou (dlhou palicou), mal lampáš (petrolejku) a trúbu (kravský roh). Trúbením a spevom ohlasoval nočné hodiny. Spoločenský život obohacovali divadelné predstavenia, zábavy a dopĺňali ich svadby hlavne v jesennom a fašiangovom odbobí.

 

Zdroj: Wikipedia.org, branovo.sk
Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Branovo – Nové Zámky okolie

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnej Sieti Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

Exit mobile version