Veľké Lovce – Nové Zámky Okolie

Veľké Lovce – Nové Zámky Okolie

Veľké Lovce maď Újlót sú obec na Slovensku v okrese Nové Zámky, len 8 km od Termálneho kúpaliska Podhájska. Do katastra obce Veľké Lovce patrí zrúcanina paulínskeho kláštora Máriačalád (Mariánska čeľaď / Mariánska rodina). Dedinou Veľké Lovce preteká Lovčiansky potok. Obec Veľké Lovce sa nachádza v okrese Nové Zámky, v Nitrianskom kraji, na úpätí Pohronskej pahorkatiny.

Veľké Lovce - Nové Zámky Okolie
Velké Lovce
erb obce

Leží v kotline, obklopená zo severnej a východnej strany lesmi. Kotlina, v ktorej sa obec Veľké Lovce nachádza, je len jedným smerom otvorená kľukatou dolinkou k juhozápadu, potom k juhu. Zastavaná dĺžka tohto hlavného smeru je vyše dvoch kilometrov.

Obec sa na severnej a severovýchodnej strane dotýka priamo lesa. Lesné plochy predstavujú vyše 40% výmery katastra obce Veľké Lovce. Tieto výbežky Hronskej pahorkatiny sa nazývali po maďarsky,,Cserhát„, čo v preklade znamená ,,Cerový chrbát„.

Výbežky boli do 19.storočia porastené cerovými pralesmi. Najvyšším označeným bodom v našej obci je Dlhý vrch ktorého nadmorská výška je 287 m n.m.

Najbližšsie vlakové spojenia je v Radave (5 km),v Podhájskej (8 km)- smer Banská Bystrica a Bratislava, potom v Šuranoch (15 km) a Nových Zámkoch (20 km – najlepšie).

Reliéf obce Veľké Lovce je veľmi členitý. Úbočia pozvoľne klesajú na juh, sú pokryté hrubími vrstvami spraše. Sprašové usadeniny tvoria 20 m hrubé povrchové vrstvy. Rastlinný pokryv je bohatý na rôzne druhy. Mnohé z nich patria do kaukazkého typu rastlín a na našom území pretrvávali, vďaka hlbokým záveterným dolinám, aj počas ľadových dôb.

V chotári obce sa nachádza vyše 300 druhov rastlín, medzi ktorými je viacero chránených a vzácnych druhov. Kataster obce má rozlohu 2435 ha. Obec Veľké Lovce patrí do okresu Nové Zámky. Oficiálna webová stránka obce Veľké Lovce: Oficiálna stránka obce

Veľké Lovce – Nové Zámky Okolie

Prvá zachovaná zmienka o obci pochádza z roku 1236. Obec je súčasťou mikroregiónu TERMÁL, nachádza sa v blízkosti kúpeľnej obce Podhájska. V katastri obce sa nachádza kláštor, ktorý bol majetkom mníchov paulínskeho rádu.

V obci sa nachádzajú dva kostoly – kostol reformovanej kresťanskej cirkvi bol postavený v roku 1882, kostol rímskokatolíckej cirkvi bol postavený v rokoch 1904 – 1906. V roku 1996 bolo v priestoroch kultúrneho domu zriadené obecné múzeum.

Na pamiatku obetiam I.a II. svetovej vojny bol postavený pomník na miestnom cintoríne. V roku 2006 bol otvorený dom ľudového bývania. K tradičným podujatiam v obci patrí stavanie mája či oslava strieborných a zlatých svadieb. Veľké Lovce majú v súčasnosti 1968 obyvateľov.

Život na území obce v minulosti dokazujú nájdené skameneliny, ktorých vek sa odhaduje až na 1 – 2 milióny rokov. Osídlenie obce siaha asi 8 000 rokov dozadu. Predpokladá sa, že tu žili lovci mamutov, pretože v r. 1913 sa na Zákostolí našla kosť mamuta. V obci bola takisto nájdená kostra ženy v skrčenej polohe na boku. Vek sa odhaduje na 2 700 rokov.

[symple_googlemap title=“Veľké Lovce – Nové Zámky Okolie“ location=“Veľké Lovce, Nové Zámky, Slovensko“ zoom=“10″ height=250]

 

Presný dátum vzniku obce nie je dokumentovaný. Prvá zachovaná zmienka o obci pochádza z roku 1236. Pôvodný názov obce bol Lót. Pochádza pravdepodobne z mena rodiny majiteľa majetku Tomáša Lóthyho.

Od roku 1247 boli spolumajiteľmi obce Lóthyovci. V roku 1512 obec získali Lévaiovci a Harastiovci, ktorí v bližšie neurčenej dobe časť pôvodného chotára Loviec – osadu Máriacsalád (Mariánska Čeľaď) darovali Rádu Pavlínov. Prvá písomná zmienka o osade je z roku 1210. Rád tu postavil dvojvežový kostol a kláštor.

Za zmienku stojí veľká knižnica, ktorá bola nesmiernou cennosťou – nachádzalo sa v nej 1 184 rozličných vzácnych diel, ktoré boli v r. 1786 odvezené do univerzitnej knižnice v Budíne. Fungovanie kláštora zaniklo po vydaní dekrétu Jozefa II. v roku 1786, ktorým ruší pôsobenie Rádu Pavlínov, ktorí kláštor obývali a správu verejných základín prevzala obec.

Do roku 1899 pozostávala z dvoch samostatných častí  Veľkého a Malého Lótu. Až katastrofálny požiar 2. októbra 1899 spôsobil, že celá obec vyhorela a odvtedy dostala spoločný názov Nový Lót (Újlóth). Od roku 1927 sa spoločná obec nazývala iba Lót. V rokoch 1938 – 1945 pripadla obec Maďarsku. Na Veľké Lovce bola obec premenovaná v roku 1948.

Krátko po zrušení kláštora pavlínov na Mariánskej Čeľadi roku 1786, začína písať svoju históriu Rímskokatolícka farnosť Veľké Lovce, ktorá bola zriadená v roku 1809. Pokiaľ bol kláštor pavlínov s majestátnym dvojvežovým kostolom zasväteným Panne Márii, tak na Lóte katolícky kostol ani nebol.

Veriaci síce patrili pod farnosť Ohaj, ale aj tak všetky cesty lesom viedli ku kláštoru, kde zaiste chodili veriaci tak na modlitby, slávenie Eucharistie, ako aj po lieky či radu k rehoľníkom.

Až po zrušení kláštora – hneď rok na to (1787) – bol na Lóte postavený prvý drevený kostolík zasvätený sv. Márii Magdaléne na Zákostolí a medzi prvých duchovných pastierov patria ex-pavlíni z Máriačaládu Július Dvorák (prvý duchovný) a Jakub Puček – prvý farár, keď po dvoch desaťročiach je v roku 1809 z  Malého a  Veľkého Lótu zriadená samostatná farnosť.

Ako svedčí o tom kánonická vizitácia farnosti z roku 1822, prístup k tomu drevenému kostolu zvlášť po daždi a v zime bol veľmi náročný. Niet sa preto čo diviť, že začiatkom 20. storočia po jeho poškodení bol v rokoch 1904-1906 postavený i z tehál Mariačaládu – ktorý bol po svojom zrušení fi liálkou farnosti – a z jej náboženskej fundácie nový murovaný mariánsky kostol.

Dňa 9. októbra roku 1910 bol kostol slávnostne posvätený biskupom Medardom Kohlom a zasvätený Veľkej Matke Uhorska. Neskôr, už po utvorení I. Československej republiky a definitívne po roku 1945, bol titul kostola zmenený na Materstvo Blahoslavenej Panny Márie.

K obci Veľké Lovce sa viažu tri povesti. Najznámejšia je povesť o Bielom volovi, ktorý z vďačnosti za záchranu života neraz zachránil dedinu Veľké Lovce pred pohromami a varoval ju ešte aj po smrti.

Obec už oddávna charakterizuje tolerantné vzájomné spolužitie obyvateľov niekoľkých národností a vyznaní. Donedávna tu existovala početná židovská komunita, v súčasnosti tu žijú prevažne obyvatelia slovenskej národnosti, potom obyvatelia maďarskej národnosti a z iných najväčšie zastúpenie majú Rómovia.

Obec Veľké Lovce prevádzkuje dva cintoríny, v obci sú dva kostoly – reformátsky kostol bol postavený v roku 1882, rímskokatolícky sa začal stavať v roku 1902. Na pamiatku obetiam I. a II. svetovej vojny bol v obci postavený pomník na miestnom cintoríne, ktorého autorom je akademický sochár Jozef Kliský, ktorý sa v obci narodil a trvalo tu žije.

Dňa 29. 9. 1938 prišlo mníchovským diktátom k rozbitiu ČSR a územie južného Slovenska Viedenskou arbitrážou z 2. 11. 1938 bolo pripojené k Maďarsku. Okupácia južného Slovenska sa skončila ukončením II. svetovej vojny.

Obec Veľké Lovce boli oslobodené roku 1945. Po skončení druhej svetovej vojny roku 1945 bola obec Veľké Lovce pripojené k novému povojnovému Československu. Od 1. januára 1949 obec Veľké Lovce patrí pod okres Nové Zámky.

Po prevrate “nežnej revolúcii” v roku 1989 prišlo k pádu komunistického režimu. Začala sa písať nová kapitola dejín. Dňa 8. až 9. júna 1990 sa uskutočnili voľby do SNR, FZ SN a SĽ. Nové vedenie obce Veľké Lovce prevzalo na seba zodpovednosť.

Dňa 17. jula 1992 bola vyhlásená Zvrchovanosť Slovenska, 1. 9. 92 schválená ústava Slovenskej republiky a 1. januára 1993 vznikla samostatná Slovenská republika v ktorej sa do dnes obec Veľké Lovce prezentuje v okrese Nové Zámky.

  Zdroj: Wikipedia.org, velkelovce.sk, velkelovce.fara.sk Autor úvodnej fotografie: Fbossani Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Veľké Lovce – Nové Zámky Okolie

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veľké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete..

Pridaj komentár