Turecké plienenie

Turecké plienenie

Turecké plienenie v Nových Zámkoch a okolí. Víťazstvom v bitke pri Moháči roku v 1526 sa Turkom otvorila cesta do Uhorska. V roku 1541 Turci obsadili Budín a vytvorili rozsiahlu provinciu, ktorá siahala až na územie Slovenska.

Turecké plienenieDo života našej krajiny vstúpila na 150 rokov nová mocnosť – Osmanská ríša. Už v roku 1543 vojská sultána Sulejmana dobili Ostrihom. Odtiaľ robili ničivé výpady do údolia Váhu, Hrona a Nitry.

Turecké plienenieV roku 1530 bolo Turecké plienenie v plnom rozmachu a vďaka tomu bolo okolie Gýmeša a Levíc spustošené a vypálené. Utrpeli aj Vráble a okolité dediny, vrátane Mane.

Nové Zámky sa v roku 1559 stali centrom bojov. Z toho sa dá ľahko domyslieť, čo všetko si museli vytrpieť blízke obce a kraje. Turci robili výpady do nášho okolia veľmi často a nemilosrdne všetko ničili. Počas pobytu v Nových Zámkoch zničili Turci 200 obcí a mnohé kraje sa premenili na spúšť.

V súdobej kronike obce Maňa sa píše: stratilo sa 21 ľudí, z ktorých Turci sťali 4 starých chlapov a ostatných vzali so sebou, vzali i 47 kusov lichvy, 1 koňa, 35 kôz, z vinohradov zobrali 59 okov vína a 7 meríc pšenice… Celá Veľká Maňa mala škody asi 1000 zlatých.

Turecké plienenie

Turecké plienenieV roku 1606 bola Maňa opäť Turkami prepadnutá, ako aj neskôr v roku 1618. Podľa záznamov v roku 1627 Tekovská stolica utrpela veľké škody – 1047 ľudí bolo odvedených do otroctva, 353 sa udusilo pri požiaroch, 13 265 kusov dobytka zjedlo turecké vojsko.

Mnoho obcí bolo vyplienených a kostoly vyrabované. Celková škoda v Tekovskej stolici sa odhadovala na 49 462 zlatých. Ale to nebolo všetko. Prichádzali nové a nové vpády Turecké plienenie.

Takým bol aj vpád do Tekovskej stolice v roku 1642. Pri tomto vpáde bolo 10 obcí vyplienených, 298 ľudí bolo vzatých do otroctva, 117 zavraždených. Na daniach sa vybralo 665 zlatých, výmena za otrokov stála 1000 zlatých.

V Roku 1657 bola Maňa úplne zničená, obyvateľstvo vybité, alebo rozutekané. Akonáhle sa však obyvatelia tejto obce začali vracať domov, prišla ďalšia veľká vojna s Turkami. Vypukla v roku 1663, kedy Turci dobili Nitru, Levice, Hlohovec i pevnosť Nové Zámky. Turecké plienenie, podnikli aj pustošivé vpády na Považie až k Trenčínu.

Aj Maňa bola v roku 1663 Turkami zase zničená. V roku 1664 sa podarilo cisárskym vojskám poraziť sultánovu armádu. V tureckých rukách však naďalej ostala dôležitá pevnosť Nové Zámky a aj veľká časť juhozápadného Slovenska. Po skončení vojny nastal na dve desaťročia pokoj, ktorý narúšali len občasné lúpežné prepadnutia. Tak to bolo aj v roku 1677, kedy bola Veľká Maňa opäť celkom vymretá.

Turecké plienenie

V roku 1683 sa Turci odhodlali podniknúť rozhodujúci útok na Viedeň, ale utrpeli zdrvujúcu porážku. Až víťazstvo cisárskych vojsk pri Zente v roku 1697 prinútilo Turkov rokovať o mieri. V roku 1699 bol uzavretý v Karlovaci mier, ktorý znamenal koniec tureckého panstva v Uhorsku. Konečne si mohol vydýchnuť aj náš ľud od rabovania a prenasledovania… Turci na Slovensku plienili de facto od roku 1541 do roku 1699.

Zdroj: zitava.sk


Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

Pridaj komentár