Palatín Wesselényi píše Adamovi Forgáchovi

Palatín Wesselényi píše Adamovi Forgáchovi

Palatín Wesselényi píše Adamovi Forgáchovi po tom ako pevnosť Nové Zámky dobrovoľne odovzdal Turkom

Palatín Wesselényi píše Adamovi Forgáchovi
Adam Forgách
novozámocký kapitán

Palatín Wesselényi píše Adamovi Forgáchovi: Dnešného dňa pozerajúc odtiaľto na požiare v Uhorsku, na strašnú škodu nášho drahého národa, na skazu valiacej sa biedy, na dediny obrátené na popol, som dostal od Vašej Milosti list, napísaný 29.septembra v Holiciach.

Palatín Wesselényi píše Adamovi Forgáchovi
Palatín František Wesselényi

Keď ho so zarmúteným srdcom a zaslzenými očami čítam, vidím že na ospravedlnenie spájate svoje krstné meno s praotcom Adamom, ktorý tiež zhrešil, a keby sa dalo, radi by ste okrášlili svoj nezabudnuteľný hriech obžalobou iných.

Dlho som rozmýšľal, či odpovedať alebo neodpovedať na list Vašej milosti, ale mlčanie je znakom buď nevedomosti alebo súhlasu. Uznal som za dobré ozvať sa niekoľkými slovami, aby sa nezdalo, že s Vami súhlasím. Vaša výhovorka neobstojí.

Palatín Wesselényi píše Adamovi Forgáchovi

Obviňovaním iných seba neospravedlníte. Obviňujete nás, prečo sme Novým Zámkom neposlali pomoc. Prečo sme Nové Zámky lepšie nezabezpečili. Prečo sme nepostavili národ do zbroje. A nakoniec, že vojsko bolo pripravené vzbúriť sa, keď videlo, že sa blíži štvrtý útok.

Na prvú výčitku, že Novým Zámkom neprišla pomoc, Vám odpovedám: Zabudli ste na dôverčivý list Vašej milosti, ktorým ste nemilobohu zavádzali nášho kráľa a milostivého cisára, že ak len pánboh bude milostivý, udržíte Nové Zámky šestdesiatšest týždňov a zvíťazíte! Kde sa podela Vaša veľká sebadôvera, o ktorej ste mi písali ako dajaký Hektor?

Veď ste sľubovali brániť sa až do poslednej kvapky krvi? Hneď ako sa začalo obliehanie, prijali ste na druhý deň vezíra parlamentárny list, čím ste dali pohanom nádej. A koľko ráz ste ubezpečovali jeho veličenstvo, že pevnost udržíte?

Nové Zámky boli podľa listu Vašej milosti, dobre zabezpečené ľudmi, výzbrojou aj potravinami. Nebolo v kresťanskom svete alebo v tureckej ríši lepšie zabezpečené miesto ako toto.

Ľudí, ktorých ste mali dosť, ste nechali zahubiť v neštastnej a nezmyselnej bitke, a my sme ich nemohli nahradiť a poskytnúť Vám nových, o tom vie svet i pánboh. Výzbroje ste dali, Vaša milosť, tureckému cisárovi toľko, že jej ani jeho vezír nemal viac a bola by mu stačila na zničenie kresťanstva.

Kým bude svet stáť, bude prekliata Vaša pamiatka! Mali ste teda všetko, Vaša milosť, iba to Vám nemohol dať môj milostivý cisár, s čím ste sa nenarodili, totiž silné a smelé srdce. (Palatín ďalej píše, že Forgáč v liste spomínal vzburu vojska.) Palatín Wesselényi píše Adamovi Forgáchovi

To je však iba výhovorkou veliteľov, ktorí majú srdce ako zajac. Ak sa vojsko búrilo, bolo by bývalo preň lepšie podstúpiť smrť alebo padnúť do zajatia, ako dovoliť svetu, aby hovoril o ňom s posmechom.

Píšete, Vaša milosť, aby sme zabezpečili Hlohovec, Nitru a Štiavnicu, nech nie sú posledné dni horšie ako prvé. Nové Zámky, práve Nové Zámky boli ich skazou. Pád Nových Zámkov znamená, že kresťanskí Uhri sa môžu rozutekať.

Voľakedy dávno som počul: Jeden nemúdry poľahky zhodí skalu do studne, no aj mnohí múdri ju môžu len námahou vyťiahnuť. Darmo teda chcete obžalovaním iných vlastnú špinu o nás poutierať. Z môjho listu pánu Montecuccolimu, ktorý ste našli vo vrecku Beyka pašu, ste mohli vidieť ako v zrkadle, že sme sa usilovali prispieť Novým Zámkom všetkou možnou pomocou, a zároven aj pohanom škodiť.

Aj to Vás malo pohnúť k tomu, aby ste sa zachovali ako muž. Nikdy som nebol filozofom, ale viem, že kto svoju dišputu obracia k bohu, tomu nestačia argumenty. Keď sa vojvodca opásaný šabľou vyhovára na osud, nenájde ospravedlnenie. Len toľko som Vám chcel v krátkosti odpovedať, želajúc si, aby vina prišla pred spravodlivý boží súd. Palatín Wesselényi píše Adamovi Forgáchovi

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Listina bola uverejnená v publikácii: Pius, Miroslav: Turci v Tekovskej župe. ZISK Levice 2004, s. 118-119
Zdroj: zitava.sk,


Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete..

Pridaj komentár