Maňa – Nové Zámky Okolie

Maňa – Nové Zámky Okolie

Maňa je obec na Slovensku v okrese Nové Zámky. Skladá sa z dvoch častí: Velká a Malá Maňa. V obci je rímskokatolícky kostol Sedembolestnej Panny Márie z roku 1746/1762 so vzácnou kópiou obrazu Indianskej Panny Márie, ktorého originál je vo Viedni a kostol Panny Márie Lurdskej z roku 1944 v časti obce Malá Maňa.

Maňa - Nové Zámky Okolie
Maňa
erb obce

Ďalšou významnou pamiatkou v obci je kaštieľ, v ktorom sídli domov sociálnych služieb pre ženy a dievčatá. V obci, veľmi aktívne pôsobí ochotnícke divadlo a najmä folklórne súbory Dolina a Dolinka, pod vedenim Mgr. Márie Bednárovej.

V obci je jedna základná škola, ktorá je zameraná na regionálnu výchovu a jedna materská škola. Obec patrí do okresu Nové Zámky. Oficiálna webová stránka obce Maňa: Oficiálna stránka obce

Obec Maňa sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, spolu s ďalšími 60 obcami patrí do okresu Nové Zámky, ktorý je súčasťou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Absolútna poloha stredu obce je daná súradnicami: 48°09´severnej zemepisnej šírky a 18°17´ východnej zemepisnej dĺžky. Zaberá plochu 2159 ha, čím je zaraďovaná k stredne veľkým obciam Novozámockého okresu.

Maňa – Nové Zámky Okolie

[symple_googlemap title=“Maňa – Nové Zámky okolie“ location=“Maňa, Nové Zámky, Slovenská republika“ zoom=“10″ height=250]

 

Podľa geomorfologického členenia, je obec zaraďovaná do celku Podunajská pahorkatina. Reliéf sledovaného územia je mierne zvlnený, nadmorská výška narastá od rieky Žitavy smerom na západ a na východ. Priemerná nadmorská výška je 176 m, najnižší bol obce leží v nadmorskej výške 127 m a nachádza sa v blízkosti rieky Žitava.

Obec vznikla r. 1962 zlúčením obcí Veľká a Malá Maňa. Veľká Maňa sa spomína od r. 1249 pod názvom Manya, 1808 Welká Mánya; maď. Nagymánya. Patrila hradu Hlohovec, od r. 1386 panstvu Jelenec, neskoršie časť tunajším zemanom Mányayovcom v 17. stor. a začiatkom 18. stor. Paulínom. Obec sa vnútorne člení od roku 1962 na dve miestne časti: Veľká a Malá Maňa.

Roku 1917 sa stala sídlom panstva Velká Máňa. Patrila rodinám Paluškovcom, v 19. stor. Malonyayovcom a iným. V roku 1828 mala obec Velká Máňa 116 domov a 761 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. Roku 1904 založili potravné družstvo. Roku 1922-27 bolo štrajkové hnutie na veľkostatkoch. V rokoch 1938-45 bola obec pripojená k Maďarsku. JRD bolo založené v roku 1950.

Malá Maňa sa spomína od roku 1237 pod názvom Mana, 1375 Kysmana, 1808 Malá Máňa; maď. Kismánya. Obec patrila panstvu Hlohovec, od roku 1249 časť Ivánka, od roku 1386 panstvu Jelenec a od 16. stor. drobným zemanom. V 15. stor. mala mýto.

V roku 1787 mala obec 64 domov a 379 obyvateľov, roku 1828 79 domov a 548 obyvateľov. Zaoberali sa prevažne poľnohospodárstvom, zač. 20. stor. pracovali aj v priemysle. Roku 1905 postavili továreň na škridlu, roku 1906 štrajkovali stavební robotníci a roku 1910 tu vznikla spoločnosť na spracovanie hliny. JRD založili roku 1950.

Ráz obce sa nezmenil ani za I. ČSR. Roku 1938-45 bola obec pripojená k Maďarsku.

Obyvatelia pracovali na miestnom JRD, v tehelni a časť v priemyselných podnikoch na západnom Slovensku i na Morave. V obci je v prevádzke liehovar a sušiareň papriky.

Najvyšší bod obce leží na východnej hranici obce s obcou Trávnica – na Manianskej hore – a jeho výška dosahuje 225 m n. m. Podľa posledného sčítania obyvateľov v roku 2001 žilo v obci 2108 obyvateľov.

  Zdroj: Wikipedia.org, obecmana.sk Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0 Preklad z maďarského jazyka: Eva Morvayová


Maňa – Nové Zámky Okolie

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnej Sieti

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

One thought on “Maňa – Nové Zámky Okolie

Pridaj komentár