Maďarská republika rád

Maďarská republika rád

Maďarská republika rád

MRR = Maďarská republika rád. Maďarská komúna je dočasná proletárska vláda v Maďarsku od marca do augusta 1919. Po nezdare vlády Károlyiho (od novembra 1918) prevzal 21. marca 1919 proletariát vedený komunistickou stranou moc, ustavil Maďarská republika rád MRR. Maďarská republika rád MRR zoštátnila kľúčové odvetvia a veľkostatky, pričom však pôdu nerozdelila roľníkom. V apríli 1919 z podnetu západných mocností napadli československé a rumunské vojská MRR. Maďarská Červená armáda v protiofenzíve obsadila časť Slovenska; 16. 6. 1919 vyhlásili v Prešove SRR = Slovenskú republiku rád. 1. 8. 1919 podľahla MRR spojenému náporu interventov a domácej pravice. Od roku 1920 režim M. Horthyho.

Maďarská republika rád

Maďarská republika rád
Maďarská republika rád

Maďarská Červená armáda v KošiciachMaďarská republika rád - Rozloženie čsl. vojsk na Slovensku v polovici februára 1919Vojenská situácia na Slovenskú v druhej polovici apríla 1919

19. apríla 1919 vyhovela  Mierová konferencia žiadosti o posun demarkačnej línie na čiaru Novohradské vrchy, Mátra, Bükk, Dezstély, Saros Patak, Paczin, Zemplingrád, Čop, Maťovo, Putka, Helmec  výš.304, Jínok a Perečín. Na základe tejto dohody predpokladalo Ministerstvo národnej obrany, že sa maďarská vláda podriadi a druhá línia bude obsadená bez bojov. Červená vláda Bélu Kuna však bola odhodlaná nášmu postupu vojensky zabrániť a neskôr dokonca znova sa zmocniť „Hornej krajiny“. Časť červených gárd bola zrejme presvedčená o správnosti hesiel o prenose „proletárskej revolúcie“ do iných krajín; maďarskú verejnosť frustrovanú stratou územia „svätoštefanskej koruny“ však postupne ovládla bojová nálada za obnovu uhorskej ríše a tak sa boľševickej vláde podarilo kombináciou hesiel o proletárskej internacionalizmu a velkomaďarského šovinizmu zmobilizovať ako armádu tak verejnosť proti „československej okupácii“ a za „znovudobytie starých hraníc Uhorska“.

Naše vojská sa ocitla v ťažkej situácii. Maďari boli vojensky vo výhode – ich vojaci neboli viazaní v zahraničí, boli dobre vyzbrojení a pre vojenské akcie bolo zmobilizovaných celé zázemie.

U našich vojakov sa už prejavovala citeľná únava. Mnohí z nich (talianski legionári) sa od začiatku svetovej vojny nestretli so svojimi rodinami; po návrate zo zahraničia nastúpili ihneď na Slovensko. Došlo k poklesu disciplíny najmä zo situácie medzi Slovákmi. Časť slovenských Národných rád striedavo vyjadrovali podporu československej a budapeštianskej vláde. Ďalší zlom nastal po vzniku tzv „SRR – Slovenskej republiky rád“ 16.6.1919 v Prešove. Objavovali sa nálady typu: „Za koho to vlastne bojujeme? Chcú naozaj oslobodiť od Maďarov? „Az druhej strany:“ Nech sa páni bijú, nám do toho nič! „

Pešie prápory mali veľmi malé početné stavy – len 200 až 250 mužov. Chýbali zálohy, delostrelectvo, dochádzalo strelivo. Pred konečným víťazstvom mali naši vojaci spoznať aj rad horkých porážok …

 

Zdroj: wikipedia.org, minimuzeum.com


Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení.

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete..

One thought on “Maďarská republika rád

Pridaj komentár