Slovenská republika rád

Slovenská republika rád Slovenská republika rád SRR (maďarsky: Szlovák Tanácsköztársaság) bol štát diktatúry proletariátu na väčšej časti územia východného a južného Slovenska od 16. júna do 7. júla 1919. Slovenská republika rád – Vznik Slovenská republika rád bola vytvorená pod vplyvom Maďarskej

ČÍTAJ ĎALEJ ...

Maďarská republika rád

Maďarská republika rád MRR = Maďarská republika rád. Maďarská komúna je dočasná proletárska vláda v Maďarsku od marca do augusta 1919. Po nezdare vlády Károlyiho (od novembra 1918) prevzal 21. marca 1919 proletariát vedený komunistickou stranou moc, ustavil Maďarská republika rád MRR. Maďarská

ČÍTAJ ĎALEJ ...