Maďarská republika rád

Maďarská republika rád MRR = Maďarská republika rád. Maďarská komúna je dočasná proletárska vláda v Maďarsku od marca do augusta 1919. Po nezdare vlády Károlyiho (od novembra 1918) prevzal 21. marca 1919 proletariát vedený komunistickou stranou moc, ustavil Maďarská republika rád MRR. Maďarská

ČÍTAJ ĎALEJ ...