Komoča – Nové Zámky Okolie

Komoča – Nové Zámky Okolie

Komoča maď. Kamocsa je obec na Slovensku v okrese Nové Zámky. V blízkosti obce sa na brehu rieky Váh nachádza chatová oblasť a kemping Oáza. Stredoveká obec Komoča sa spomína v archívnych dokumentoch od roku 1416, najskôr pod pomenovaním KAMACHA.

Obec Komoča patrila viacerým šľachtickým rodinám, no v 16.storočí dočasne spustla. V polovici 17.storočia bola Komoča dosídlená a o storočie neskôr v nej už žilo 850 obyvateľov.

Komoča - Nové Zámky Okolie
Komoča
erb obce

V roku 1828 v obci Komoča stálo 201 domov a žilo tu 1380 obyvateľov. Obyvateľstvo sa živilo prevažne poľnohospodárstvom a remeslami.

Komoča bola osídlená v neolite. Na jej území je archeologicky doložené neolitické sídlisko lengyelskej kultúry , sídliskové nálezy laténske a rímsko-barbarské, slovanský hrob z doby veľkomoravskej, sídlisko z 10. – 11. storočia.

Od roku 2008 sa koná pravideľne obľúbená akcia v areály Oáza Camp Komoča zraz motorkárov, ktorá sa nesie pod názvom OFF ROAD ZRAZ Komoča. Obec Komoča patrí do okresu Nové Zámky. Oficiálna webová stránka obce Komoča: Oficiálna stránka obce

Obec je písomne doložená od roku 1416 ako Kamacha, neskôr Kamocha (1460), Kamocscha (1786), Kamoča (1927, Komoča (1948), maďarsky Kamocsa. Prevažná časť obce  patrila bohatým rodinám ako rod Csúzy a iným. V 18. storočí rodinám Amadeo a Hunyadi.

V 16. storočí spustla, dosídlili ju pred rokom 1658. V roku 1715 mala 23 domácností, v roku 1787 mala 95 domov a 850 obyvateľom, v roku 1828 mala 201 domov a 1380 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a remeslami, v roku 1848 sa spomína 19 remeselníkov.

Komoča – Nové Zámky Okolie

[symple_googlemap title=“Komoča – Nové Zámky okolie“ location=“Komoča, Nové Zámky, Slovenská republika“ zoom=“10″ height=250]

 

V roku 1856 postihlo obec Komoča veľký požiar a celá obec takmer vyhorela. V roku 1903 postihla obec povodeň. Za I. ČSR to bola poľnohospodárska obec. V rokoch 1938 – 1945 bola pripojená k Maďarsku. V roku 1947 – 1948 sem presídlili 48 slovenských rodín z Maďarska. JRD bolo založené v roku 1949, bolo strediskom zeleninárstva. V roku 1952 spôsobila povodeň veľké škody.

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.

S ohľadom na heraldické pravidlá erbovej tvorby, podľa ktorých je potrebné v erbe klásť kov na farbu, či farbu na kov, je vzľadom na obsahovú náplň erbu najvhodnejšie prirodzené sfarbenie: ruže červené, stopky, listy a vŕšok zelené, štítové pole strieborné.

V striebornom štíte zo zeleného vŕška vyrastajúce tri červenézlatostredé a zelenokališné ruže na zelených stopkách so slzovitými listami.

Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štitu. V našej erbovej tvorbe najobvyklejší. V zmysle heraldickej konvencie bude možné zlatú podľa potreby zamieňať aj žltou a striebornú bielou, pričom sa však bude vždy popisovať ako zlatá a strieborná.

Pri čierno – bielom vyjadrení farieb sa červená vyjadrí zvislým šrafovaním, zelená šikmým šrafovaním, zlatá bodkovaním a strieborná ostáva voľná.

Vlajka obce pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelená (2/9), biela (1/9), červená (1/9), žltá (l/9), červená (l/9), biela (l/9) a zelená (2/9). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať je okrúhla uprostred s obecným symbolom a kruhpoisom OBEC KOMOČA. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi z symbolmi.

Od spomenutých troch základných symbolov možno odvodiť ďalšie.

  • Zástava obce Komoča má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu).
  • Krátka zástava obce Komoča jc tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce.
  • Koruhva obce Komoča predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar.
  • Znaková zástava obce Komoča má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je to rozvinuté do celej plochy textilu.
  • Kombinovaná, alebo tiež „veľká“ koruhva obce Komoča predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy.

Štandarda starostu obce Komoča má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou.

  Zdroj: Wikipedia.org, obeckomoca.sk Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Komoča – Nové Zámky Okolie

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnej Sieti

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

One thought on “Komoča – Nové Zámky Okolie

Pridaj komentár