Leľa – Nové Zámky Okolie

Leľa – Nové Zámky Okolie

Leľa maď. Leléd je obec na Slovensku v okrese Nové Zámky. V obci Leľa je rímskokatolícky kostol svätého Jána Krstiteľa z 18. storočia. Obec je nádherná dedina ležiaca v krásnom prostredí s výhľadom na maďarské pohorie Börzsöny. Leľa leží na severnom okraji pohoria Burda.

Leľa - Nové Zámky Okolie
Leľa
erb obce

Do katastra obce zasahujú aj prírodné rezervácie Kováčovské kopce – sever a Leliansky les. Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1262, no územie bolo osídlené už v eneolite. Dominantou obce je rímskokatolícky Kostol sv. Jána Krstiteľa z roku 1774. Obec má zriadený aj dom smútku a domov dôchodcov.

Devízou obce Leľa je tiché prostredie v peknej prírode. Obec patrí do okresu Nové Zámky. Oficiálna webová stránka obce Leľa: toho času neexistuje

Obec Leľa leží v úzkej nížine 8 km severozápadne od Štúrova, po pravej strane Ipeľa. Na území obce žili ľudia už v novšej dobe kamennej. V roku 1262 sa spomína prvý raz v listine, ako majetok štúrovského biskupstva. V 16 -om storočí na miesto turkami zničeného maďarského obyvateľstva sem presídlili slovákov, ktorí sa časom pomaďarštili.

[symple_googlemap title=“Leľa – Nové Zámky okolie“ location=“Leľa, Nové Zámky, Slovenská republika“ zoom=“12″ height=250]

 

Roku 1715 na území obcebol mlyn a v obci žilo 20 daňovníkov. Neskôr v roku 1828 žilo v 74 domoch 447 obyvateľov, ktorí sa zaoberali hlavne poľnohospodárstvom a pestovaním viniča.

Leľa – Nové Zámky Okolie

Podľa Ondreja Vályiho (Vályi András):

„Ľála (maď. LELÉD, alebo Leleld), je maďarsko – slovenská dedina. Podľa dochovaných listín boli Hontianskymi zemepánmi obce Ostrihomské biskupstvo, obyvateľia sú katolíci a obec leží v susedstve obce Bajtava, ktorej poľnohospodárska zem (chotár) má 3 ornice na siatie a je rozdelená na hornatých lúkach. Leľa sice má málo hrozna ale jeho kvalita je obstojná.“

Podľa Eleka Fényesa je obec maďarská dedina, v Hontianskom kraji, leží pri rieke Ipel, od Ostrihomu je na 1 míľu vzdiaľená, obec má 455 obyvateľov a dostatočné množstvo úrodnej pôdy, obklopené lúkami, vinicami a lesom.

Do trianonskej mierovej zmluvy patril Hontinansky kraj obce Leľa k mestu Szob. Medzi rokmi 1938 až 1945 obec opäť patrila Maďarsku. Počas druhej svetovej vojny obec utrpela veľké škody.

Hlavnou pamiatkou obce je na počesť Jána Krstiteľa zasvätený rímsko katolícky kostol, ktorý bol postavený v rokoch 1752 až 1774.

  Zdroj: Wikipedia.org Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0 Autor úvodnej fotografie: SkutaL – Panoráma obce Leľa


Leľa – Nové Zámky Okolie

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnej Sieti

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

One thought on “Leľa – Nové Zámky Okolie

Pridaj komentár