Kinga Czuczor – MISS Hungary

Kinga Czuczor – MISS Hungary Kinga Czuczor sa narodila v roku 1970 na juhu Slovenska v Nových Zámkoch, bývala pri autobusovej stanici na bývalej ulici Gorkého 6 (neskôr sa ulica premenovala na ulicu Ľudovíta Štúra), blízko slovensko-maďarských hraníc. Kinga Czuczor po ukončení

ČÍTAJ ĎALEJ ...

Ernest Zmeták

Ernest Zmeták novozámocký rodák Ernest Zmeták sa narodil dňa 12.1.1919 v Nových Zámkoch a zomrel dňa 13.5.2004 v Bratislave. Ernest Zmeták bol slovenský Akademický maliar, grafik a ilustrátor. Patril k najvýznamnejším osobnostiam slovenského výtvarného života. Ernest Zmeták je autorom tympanonu

ČÍTAJ ĎALEJ ...