Lajos Luzsicza lokálpatriot

Lajos Luzsicza lokálpatriot

Lajos Luzsicza bol známy novozámocký lokálpatriot, umelec, akademický maliar, vysokoškolský učiteľ a spisovateľ. Narodil sa v Nových Zámkoch dňa 13. 2. 1920 a zomrel dňa 30. 11. 2005 v Budapešti (Maďarsko).

Lajos Luzsicza

Lajos Luzsicza lokálpatriot
Lajos Luzsica

Lajos Luzsicza je známy rodák z Nových Zámkov. Po maturite na Gymnáziu P. Pázmányiho v Nových Zámkoch.

Po ukončení gymnázia pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Budapesti (1940-47). A od r. 1950 začal trvalo žiť v Budapešti.

Luzsica je známy pre svet prevažne ako Akademický maliar, držiteľ Ceny Munkác-syho a mnohých iných, je Čestným občanom svojho rodného mesta Nové Zámky.

 

Lajos Luzsicza popri bohatej umeleckej tvorbe vyvíjal i bohatú spoločenskú činnosť:

  • pôsobil na ministerstve vzdelávania,
  • vyučoval na VŠP v Budapesti, bol riaditeľom Műcsarnoku,
  • pôsobil vo Zväze maďarských výtvarníkov

Lajos Luzsicza – Diela a Ocenenia

Spolu s bývalými študentmi novozámockého gymnázia založil Nadáciu pre talentovaných maďarských študentov mesta Nové Zámky. K jeho menu sa viaže založenie Galérie maďarských súčasníkov v Dunajskej Strede, za čo dostal cenu Pro Urbe. Lajos Luzsicza je otcom vystavovatéky.

Mal veľké množstvo výstav (okolo 80) nielen vo svojom rodnom meste ale i v širokom okolí, v Maďarsku a ostatnom zahraničí. Kresba a maľby sprevádzajú jeho tvorbu od začiatku. Stvárňuje život ľudu, krajinu, ktorej sú súčasťou.

V jeho umeleckej tvorbe zohrávajú Nové Zámky a okolie popredné miesto. Aj keď desiatky rokov žije v Budapešti, spomienky ho neustále viažu k rodnému mestu.

»»» Galéria «««

V roku 2005 k príležitosti 85. narodenín Alexander Strba o ňom napísal:

Mesto Nové Zámky dalo štátu, svetu, veľmi veľa talentovaných ľudí, čím si zabezpečilo medzi mestami právom popredné miesto na poli duševných hnutí, ale aj v kultúrnej a umeleckej oblasti.

Jedným z najmarkantnejších osobností je rodák Nových Zámkov, akademický sochár, nositeľ Munkácsyho ceny, spisovateľ Lajos Luzsicza, ktorý žije a tvorí v Budapešti a 13. februára sa dožíva 85. narodenín.

Lokálpatriot, čestný občan nášho mesta, ani nemohol dôstojnejšie osláviť svoje významné životné jubileum ako vernisážou výstavy a krstom svojej najnovšej, tretej knihy v rodnom meste – v Nových Zámkoch.

Staviteľ mostov

Aká zaujímavá náhodná, zhoda výročí – pred 120 rokmi sa narodil oduševnený etnograf, zberateľ, zakladateľ múzea, učiteľ výtvarnej výchovy Ján Thain, ktorý v prvej triede gymnázia povzbudzoval na maľovanie, kreslenie svojho šikovného, talentovaného žiačika Lajosa Luzsiczu.

Zasiate zrno padlo na úrodnú pôdu. Lajos Luzsicza od ranej mladosti jazykom štetca nás učí mať rád vlasť, človeka, život. Z jeho obrazov žiari oddanosť a láska, úzkosť o človeka a úcta voči nemu a to všetko pramení priamo z duše maliara.

V dobrom zdraví, plný tvorivého elánu sa dožíva tohto krásneho a okrúhleho životného jubilea. Možno aj preto, lebo veril a verí v človeka, v život – ako to raz počas rozhovoru aj podrobnejšie rozobral:

„Som presvedčený, že tráva, slnko, čerstvý vzduch a jeden-druhý obraz – toto všetko inšpiruje na to, aby sme sa naučili žiť. A keď si toto uvedomíme, tak toto všetko a spoločné konanie urobí človeka lepším, urobí nás všetkých šľachetnejšími.”

Zblíženie národov

A toto urobil on prostredníctvom umenia. Podujal sa aj práce staviteľa mostu medzi slovenským a maďarským národom v záujme zblíženia na kultúrnom poli a preto, aby sa vzájomne lepšie spoznali. K tomu bolo potrebné, aby sa verná služba a zanietenie spojili s nadaním.

Ako nositeľ početných vyznamenaní, umeleckých ocenení dodnes vystavoval svoje diela doma, v rodnom meste a v zahraničí približne osemdesiatkrát. Aj dnes sa hrdo hlási k Novozámčanom, veď toto mesto ho vypravilo na sem-tam hrboľatú, ale zázračnú cestu výtvarníctva.

Prvý raz sa predstavil v rodnom meste v roku 1941 vo veľkej sále bývalého impozantného hotela Zlatý lev. Jeho prvá samostatná výstava sa uskutočnila v roku 1968 v Nových Zámkoch a jeho päťdesiatej samostatnej výstave domov poskytujú tiež Nové Zámky.

Láska k Novým Zámkom

Nečudo, keď akademický maliar o svojom vrelom vzťahu k Novým Zámkom a láske k nim sa priznáva nasledovne:

„… Nechce sa mi ani veriť, že by existovalo ďalšie mesto, ktoré by tak natrvalo očarilo potomkov. Zaujímavé je toto „novozámoctvo”. U mňa sa stalo pomaly mániou, aby na Slovensku Nové Zámky boli prvým mestom, v ktorom sa udomácni pekná črta mieru medzi národmi a spolunažívania – tolerancia. Moje prvé spomienky sa viažu k starej budove, rodnému domu. Nachádzal sa na Ul. Nesvadský priechod č. 9, smerom von z mesta, predposledný dom na pravej strane.”

Hoci tento dom dnes, žiaľ, existuje už len v spomienkach, na jeho mieste postavili paneláky, zmizli ovocné sady pri domoch, moruše na ulici, pasienky pre husi, ale vecné dôkazy jeho vrelého vzťahu k rodnému mestu, životopisné knihy a obrazy, na ktorých sa oživujú miestne motívy dokazujú, že akademický maliar žijúci viac desaťročí v Budapešti, po svojom odchode ani na chvíľu neprerušil svoj vzťah s rodným mestom.

Nadácia pre talentovaných študentov

Zvečnil jeho krásy, napomáhal jeho kultúrnemu rozkvetu. Kassákova busta, Nadácia pre talentovaných maďarských študentov mesta Nové Zámky, zabezpečenie základov Kassákovej zbierky – aby sme vymenovali iba niekoľko z konkrétnych pomocných činov pre svoje rodné mesto.

Svoj vzťah k rodnej zemi, ku svojim koreňom v súvislosti s výstavou v decembri uplynulého roku, ilustroval porozprávaním krátkeho príbehu, počas ktorého majster povedal nasledovné:

„… Sú ľudia, ktorí tak prežijú svoju mladosť, celý svoj život, že nevedia, neuvedomujú si kde žijú, odkiaľ prišli, nezdedia po starých otcoch, po otcoch spôsob života, akým oni žili. Nepoznajú svet, ktorý ich obklopuje, nepoznajú zvyky, zmýšľanie ľudí, slovom nemajú korene, nemajú skutočnú rodnú zem. Ale rodná vlasť je vážna vec, ktorú vedome treba prežívať a ja som na to len dodatočne prišiel, že svoj vzťah a lipnutie k rodnej zemi som od mladosti vedome prežíval a v tomto duchu som konal a robil všetko, čo som robiť mal.”

V živote tvoriaceho človeka, ktorý celý svoj život zasvätil umeniu, dôležitú rolu hrá vyrovnané rodinné pozadie, skutočná domáca atmosféra. Lajosovi Luzsiczovi osud aj tento zázrak dožičil v osobe manželky Ágnes, ktorá mu bola duševnou oporou, prvým kritikom a skutočnou partnerkou v jednej osobe.

Toto je už dnes bolestnou minulosťou. Ale jej bytosť naďalej žije, je a bude prítomná v každom ťahu štetcom Lajosa Luzsiczu, v každej jeho vyslovenej a nevyslovenej myšlienke a my, ktorí sme ju dobre poznali a mali radi vieme, že v duši navždy zostane s nami.

Maľovanie bolo jeho životom

Lajos Luzsicza zasvätil svoj život maľovaniu nezabúdajúc na to, že je to prostriedok, poslanie, že patrí k úlohe stredoeurópskeho staviteľa mosta. Ako maliar a spisovateľ pomocou štetca a slova zaplavuje ľudí svetlom, optimizmom v duchu nasledovnej peknej myšlienky:

„Takto človek nosí v sebe schopnosť vyjadriť svoju lásku: schopnosť tej lásky, v ktorej sa osoba človeka stáva darom a pomocou tohto daru uskutoční zmysel vlastného bytia a vlastnej existencie.”

V mene všetkých Novozámčanov želám: nech pán Boh ešte dlho živí v dobrom zdraví a ďalšej umeleckej tvorbe môjho drahého priateľa Lajosa Luzsiczu!

Zdroj:

  • Ifjúságom Érsekújvár! (Moja mladosť Nové Zámky!) /Luzsica Lajos. Budapest. Magvető kiadó, 1989
  • Hétköznapok (Všedné dni) osudové roky nášho výtvarného života 1945-1960). Vydavateľstvo KÖZDOK, 1994
  • Luzsica Lajos életútja és munkássága (Životná dráha a umelecká tvorba Lajosa Luzsicu) / Attila Tasnádi Budapest : KÖZDOK, 2004
  • dr. Végvári, Lajos: LUZSICZA LAJOS. Művészeti kiadó, 1977

Zdroj: novezamky.sk, google.com, wikipedia.org


Lajos Luzsicza

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnej Sieti Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

Pridaj komentár