Kostol Reformovanej cirkvi Nové Zámky

Kostol Reformovanej cirkvi Nové Zámky

Kostol Reformovanej cirkvi Nové Zámky

Kostol Reformovanej cirkvi Nové Zámky je v Nových Zámkoch prvá novodobá reformovaná farnosť ktorá bola založená v máji 1934. Bohoslužby sa konali v dome Františka Udvarosa.

Kostol Reformovanej cirkvi Nové Zámky
Kostol Reformovanej cirkvi Nové Zámky

Myšlienka postavenia nového kostola sa zrodila v roku 1938. Dnešný reformovaný kostol postavili podľa plánov mestského poslanca Žigmunda Szegheőa v roku 1941. Kostol bol postavený v modernom štýle a mal 30 metrov vysokú vežu. Vysvätili ho v roku 1942.

Kostol Reformovanej cirkvi

musel byť neskôr kompletne obnovený, nakoľko bol zasiahnutý bombovým útokom počas II. svetovej vojny. Obnovený kostol bol vysvätený až v roku 1957. Veža kostola bola opravená v roku 1976. V roku 1984 prešiel kostol kompletnou rekonštrukciou, pri ktorej boli jeho lavice nahradené novými, ktoré sú vyrobené z tvrdého dreva a označené medenými vizitkami jednotlivých rodín. V kostole je 340 miest na sedenie. Do vybavenia kostola patrí aj harmónium, kazateľnica a tzv. Mojžišova stolička. Na nádvorí reformovaného kostola je komunitný dom, ktorý bol postavený v roku 1989. Kostol Reformovanej cirkvi Nové Zámky

Kostol Reformovanej cirkvi Nové Zámky

Reformovaná cirkev Kalvinizmus

Kostol Reformovanej cirkvi Nové Zámky

Kalvinizmus je druh protestantizmu založený Jánom Kalvínom v období reformácie. Kalvinizmus zvíťazil najprv v Ženeve a rýchlo nadobudol celoeurópsky význam, prenikol do Francúzska (hugenoti), Škótska, Anglicka (puritáni, kongregacionalisti), Uhorska, Čiech, Nemecka a inde.

Charakteristickou črtou kalvinizmu je téza o predurčenosti: Všetci ľudia sú pod Božím hnevom kvôli svojim hriechom, ktoré sú ovocím ich skazenej prirodzenosti. Človek sa z tohto stavu nechce a ani nemôže zachrániť. Všetci ľudia vo svojom prirodzenom stave smerujú k večnému odsúdeniu v pekle. (Kostol Reformovanej cirkvi Nové Zámky) Boha ani záchranu skutočne nehľadajú. Naopak je to Boh ktorý sa rozhodol hľadať človeka, získať si ho svojou láskou a nezaslúženou priazňou. Boh volá k sebe všetkých ktorí túžia po záchrane a vzťahu s Ním a k tomu dal aj verejný sľub, že kto ho bude hľadať celým srdcom dá sa mu nájsť. Problém je však, že človek vo svojom padlom stave Boha skutočne hľadať nechce a vážnosť svojho stavu nevidí ani si nechce pripustiť. Ľudské spasenie je teda závislé na Božej milosti, na Jeho aktivite, na tom, že Jeho láska zmení ľudskú myseľ a smerovanie a túžby. Boh túto efektívnu milosť prejaví svojim vyvoleným, dobije a získa si ich srdcia. Kostol Reformovanej cirkvi Nové Zámky

Fotogaléria: » Nové Zámky Kalvínsky kostol

Vyvolení odpovedajú vierou v Pána Ježiša, Jeho zmierčiu obeť na kríži a láskou k Nemu. Ľudia ponechaní vo vlastnom stave a túžbach sa k Bohu o záchranu neobrátia a pri poslednom súde dostanú to čo im spravodlivo patrí a kam vo svojom živote smerovali. V tomto zmysle keďže už pred stvorením sveta Boh sa rozhodol komu prejaví svoju milosť a získa si jeho srdce, sú ľudia predurčení k spáse a Boh pozná každého po mene ešte skôr než sa narodí.

Vplyv kalvinizmu na rozvoj moderného kapitalizmu skúmal vo svojom diele Protestantská etika a duch kapitalizmu (orig. Die protestantische Ethik und der „Geist“ des Kapitalismus, 1905) sociológ Max Weber. Kostol Reformovanej cirkvi Nové Zámky

Päť bodov kalvinizmu

Nasledujúcich päť bodov, ktoré sú známe aj pod anglickým akronymom TULIP (tulipán), bolo prijatých na Dordrechtskej synode v roku 1618–19. Boli koncipované ako odpoveď na päť bodov učenia arminiánov v rámci teologickej debaty o povahe Božej milosti a o predestinácii. Nepredstavujú preto súhrn celého učenia Kalvína (ktorý sa niektorým z týchto bodov vo svojich spisoch ani nevenoval) alebo kalvinizmu.

  1. úplná skazenosť (angl. total depravity) – v dôsledku prvotného hriechu sa človek stal otrokom hriechu. Kvôli svojej skazenej prirodzenosti nie je schopný z vlastnej vôle túžiť po nasledovaní Boha. Všetko, čo človek v tomto stave robí, je preto hriech.
  2. nepodmienené vyvolenie (unconditional election) – Boh človeku záchranu od spravodlivého súdu nedlhuje, napriek tomu sa rozhodol mnohým, ktorých si od večnosti vybral prejaviť milosť. To nebolo podmienené zásluhami, charakterom, preto je založené výlučne na Božej milosti.
  3. ohraničené zmierenie (limited atonement) – Kristova smrť na kríži je vykúpením za hriechy tých, nad ktorými sa Boh rozhodol zmilovať. Nevzťahuje sa rovnakým spôsobom na celé ľudstvo, ale jej vykupiteľské pôsobenie sa obmedzuje len na vyvolených.
  4. neodolateľná milosť (irresistible grace) – Božie vyvolenie prekonáva všetky vonkajšie prekážky aj odpor konkrétneho človeka. Nie je možné odolať vplyvu Ducha Svätého.
  5. zachovanie svätých (perseverance of saints) – Každý, kto bol raz vyvolený pre spasenie, už neskôr nemôže byť zavrhnutý. Keď napr. odpadne ukazuje že nikdy nebol kresťanom a nepatril Pánovi Ježišovi alebo – ak je vyvolený – sa v budúcnosti k viere vráti a bude spasený.

 

Zdroj: wikipedia.org


Kostol Reformovanej cirkvi Nové Zámky

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete..

Pridaj komentár