Knieža Imrich Tököly

Knieža Imrich Tököly

Knieža Imrich Tököly v starších záznamoch sa ho dá nájsť aj pod Imrich Thököly, alebo maďarsky Thököly. Imre sa narodil 25. septembra roku pána 1657 v Kežmarku rodičom Štefanovi Tököli a matke Márii rod. Gyulafiovej. Rok jeho svadby nie je známi ale vieme, že po jeho boku verne stála jeho manželka Helena Zrínska. Imrich Tököly zomrel dňa 13. septembra roku pána 1705 na statku Ismidu (Izmir) v Nikomédii.

Knieža Imrich Tököly

Od roku 1906 bol Imrich Tököly (jeho ostatky) exhumované a prevezené späť do jeho rodiska v Kežmarku kde bol znovu ako rodák s poctami pochovaný.  Imrich Tököly bol sedmohradské knieža, knieža resp. kráľ Horného Uhorska, vodca protihabsburského stavovského povstania. Knieža Imrich Tököly bol často svojimi súčasníkmi prezývaný slovenský kráľ (tót király) alebo kurucký kráľ.

Kurucký kráľ

Knieža Imrich Tököly
Knieža Imrich Tököly
uhorské a sedmohradské knieža
vodca stavovského povstania

Knieža Imrich Tököly bol synom grófa Štefana Tököli, ktorý bol obvinený z účasti na sprisahania proti Leopoldovi I.. Bol zbavený statkov a obliehaný na svojom hrade Likava, kde zomrel roku pána 1670 počas obliehania.

Roku pána 1667 začal mladý ešte len 10. ročný Imrich Tököly študovať na evanjelickom kolégiu v Prešove, roku 1670 počas obliehania Oravského hradu ušiel do Sedmohradska a stal sa aktívnym účastníkom boja proti Habsburgovcom.

V roku 1678-1687 sa stal vodcom stavovského povstania uhorskej šľachty. Od Magerlicha v Banskej Bystrici na Hornej ulici kúpil dom, ktorý dlho nevlastnil. Do histórie sa Knieža Imrich Tököly zapísal aj svojím nie slávnym činom keď dal z Banskej Bystrice vyhnať jezuitov.

Po otcovej smrti utiekol Imrich Tököly do Sedmohradska, kde ho knieža Apaffy menoval veliteľom oddielu, vyslaného na pomoc maď. magnátom, vzbúrených proti Leopoldovi I..

Dobyl niekoľko pevností a banských miest, takže Leopold I. bol nútený na sneme v Šoproni r. 1681 začať s ním vyjednávať. Ale vyjednávanie zlyhalo, a keď vypukla vojna medzi cisárom a Portou, Knieža Imrich Tököly dal sa od sultána vyhlásiť za poplatkové knieža hornouhorské.

Protivládca Habsburgovcov

V roku 1682 sa stal ako protivládca Habsburgovcov – kráľom resp. kniežaťom (Osmanská ríša ho titulovala kráľ, sám sa označoval ako knieža) Horného Uhorska, vazalského štátu Osmanskej ríše. Pôvodne pokrýval zhruba východné a stredné Slovensko (po Váh), neskôr aj západné Slovensko, ale v rokoch 1683 až 1685 bol postupne dobytý habsburskými vojskami.

V roku 1682 dobyl Knieža Imrich Tököly Košice, zvolal tam snem a dal si od neho holdovať. Rok na to r. 1683 už Knieža Imrich Tököly tiahol s Turkami pred Viedeň, avšak po víťazstve sa cisárske a poľské vojská vrátili do Uhorska, kde aj napriek tureckým neúspechom pokračoval vo vojne.

Zlom nastal roku 1685 kedy Knieža Imrich Tököly bol zajatý veľkovezírom Kary Mustafom a poslaný v putách do Carihradu, avšak už na počiatku roku 1686 bol prepustený a poslaný s 9000 tureckými vojakmi do Uhorska.

Vodca stavovského povstania

Svojimi rodákmi však nebol podporovaný a preto bol r. 1688 u Veľkého Varadína porazený. Nakoľko bol od Porty menovaný kniežaťom sedmohradským, podnikol roku 1690 vpád do Sedmohradska, ale od markgrófa Badenského bol vytlačený do Valašska. Odvtedy bojoval ešte niekoľko krát v tureckých službách proti cisárovi.

V bitke pri Slankamene roku 1691 velil Imrich Tököly tureckej jazde. Po dohodnutí mieru roku 1699 v Karlovci odobral sa do Carihradu, naproek tomu mu nebola cisárom udelená amnestia. Od sultána bol obdarený niekoľkými statkami a titulom kniežaťa Vidínského.

 

Zdroj: wikipedia.org, leccos.com

Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Knieža Imrich Tököly

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnych sieťach Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

2 thoughts on “Knieža Imrich Tököly

Pridaj komentár