Kamenný Most – Nové Zámky Okolie

Kamenný Most – Nové Zámky Okolie

Kamenný Most maď. Kőhídgyarmat je obec na Slovensku v okrese Nové Zámky. V obci Kamenný Most je rímskokatolícky kostol sv. Maurícia z roku 1720. Cestou smerom do Štúrova, 4 km. južne od Kamenína sa rozkladá posledná obec dolného Pohronia Kamenný Most (predtým Kamenné Ďarmoty).

Kamenný Most - Nové Zámky Okolie
Kamenný Most
erb obce

Obec patrí do okresu Nové Zámky. Oficiálna webová stránka obce Kamenný Most: Oficiálna stránka obce

V 12. storočí bola majetkom ostrihomského arcibiskupa, ktorý za používanie mostu cez Hron vyberal mýtne poplatky. Okrem toho ma tu arcibiskup aj soľné sklady. Obec bola nárazovou osadou nad Dunajom. Odtiaľto sa začínajú staré rímske valy smerom na Kamenín.

Podobne ako v Kameníne aj tu zasahuje oblasť slaných pôd až do povodia Parížskeho potoka. Toto územie je tiež chránené a uskutočňovala sa v ňom vedecký výskum (výskyt vlhkomilných halofytných rastlín).

Kamenný Most veľmi za tureckých nájazdov.V roku 1621 na lúkach pri Kamennom Moste bol uzavretý mier medzi rakúskym cisárom a Turkami. V roku 1849 odohralo sa tu niekoľko vojenských bitiek cisárskych a košútovcami.

Kamenný Most – Nové Zámky Okolie

[symple_googlemap title=“Kamenný Most – Nové Zámky okolie“ location=“Kamenný Most, Nové Zámky, Slovenská republika“ zoom=“14″ height=250]

 

Barokový kostol v obci je z roku 1746. Všetky pohronské obce boli od decembra 1944 do 25. marca 1945 frontom v druhej svetovej vojne a veľa si vytrpeli. Boli zničené historické pamiatky, vo veľkej miere aj bytový fond a počas troch mesiacov zahynulo aj veľa civilného obyvateľstva.

Z historických zaujímavosti je potrebné uviesť, že 8 obcí mezi riekami Ipľom a Hronom patrilo de župy Hontianskej, kdežto ostatné obce okolo Štúrova patrili do historickej župy Ostrihomskej.

  Zdroj: Wikipedia.org, kamenny-most.sk Licencia: Creative Commons Attribution/Share Alike 3.0


Kamenný Most – Nové Zámky Okolie

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Sociálnej Sieti

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete.

One thought on “Kamenný Most – Nové Zámky Okolie

Pridaj komentár