Boje o Slovensko

Boje o Slovensko

Boje o Slovensko – Hranice nového štátu

Boje o Slovensko
Prvý dobrovoľníci na pomoc slovensku
Ozbrojení príslušníci pražského Sokola

Po rozpade Rakúska-Uhorska maďarská Karolyiho vláda podnikala horúčkovité diplomatické kroky v snahe zachovať uhorské územie v pôvodných hraniciach. Nebola v ľahkej situácii – po celú dobu I. svetovej vojny bola verným spojencom porazených mocností a jej snaha získať na tento účel k Dohode právny podklad nemala preto moc priaznivé vyhliadky. Podarilo sa jej síce dohodnúť s maršalom Franche d’Espereyom 13. Novenbra 1918 prímerie, v ktorom však nebola zmienka o slovenskú. Maďarská vláda sa  však odvolala proti ČSR a bola rozhodnutá klásť českoslovenkému obsadzovaniu Slovenska branný odpor.

Boje o Slovensko

Maďari boli voči ČSR vojensky vo výhode. Mali nielen celý vojenský aparát s dostatkom kvalitných dôstojníkov po najvyššiu hodnost ale aj po Mackensenovej armáde značné množstvo vojnového materiálu. Jej armáda bola celistvá, zatiaľ čo československá sa pracne rekonštruovala. Maďarsko malo síce nariadené demobilizovat armádu až na šesť ročníkov, plnili však toto nariadenie pomaly odhodlaní postaviť sa vojensky proti ČSR a Rumunsku (ktorému boli povinní odstúpiť tiež časť svojho územia) a postaviť mierovú konferenciu pred hotovú vec.

Boje o Slovensko – Vyjednávanie

Na vlastnom slovenskom území bola zložitá situácia – Slovensko nebolo pripravené na oslobodenie z maďarskej nadvlády. Značná časť obyvateľov zostala pasívna z nedostatku informácií, vyššie a stredné vrstvy tiež pasívne vyčkávali. A to v obave o svoje postavenie. Snahu o národnú emancipáciu tak reprezentovali Štefánika, zahraničný (predovšetkým americkí) Slováci a nepočetná vrstva domáce inteligencie. České krajiny tvorili aj v bývalej monarchii presne definované historické, teritoriálne i administratívne celky, Slovensko však nebolo v rámci uhorskej ríše samostatným územným celkom a preto jej hranice neboli jasné a určité.

Je nespornou zásluhou predovšetkým Eduarda Beneša, že usilovným diplomatickým vyjednávaním s dohodovými mocnosťami dosiahol uznanie južných hraníc Slovenska.

 

Zdroj: minimuzeum.com


Nové Zámky Fotoalbum

Nové Zámky v historickom, súčasnom FOTO a VIDEO zobrazení.

Nové Zámky Fotoalbum, mesto Nové Zámky v historickom, súčasnom Foto a Video zobrazení. Nové Zámky Fotoalbum je pre nadšencov histórie Nových Zámkov.

Našu stránku a dianie na nej môžete sledovat na Facebooku i na Google+.

Naša webová stránka Nové Zámky Fotoalbum, je pre obyvateľov Nových Zámkov a nadšencov histórie Nových Zámkov. Stránka Nové Zámky Fotoalbum je Informatívneho charakteru, jej obsah sa snaží priblížiť obyvateľom, ale aj potencionálnym turistom mesta Nové Zámky jej históriu, aby mohli bližšie spoznať jej farebnosť a rôznorodosť. Stránka slúži k vzdelávaniu a rozšíreniu si svojich znalostí o histórii mesta Nové Zámky. Najdete u nás veĺké množstvo zaujímavostí o našom meste, jeho históriu, a veľké množstvo FOTO a VIDEO materiálu, ďalej zaujímavé miesta v našom meste i velké množstvo informácií o Osobnostiach našeho mesta, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie vo svete..

Pridaj komentár